Felhívás Hargita megye 2022. évi részvételi költségvetés pályázatainak megvalósítására

Hargita Megye Tanácsa által 2022. április végén meghirdetett részvételi költségvetésére negyven elképzelés érkezett arról, hogy a megye közösségei mit változtatnának meg, mit fejlesztenének lakókörnyezetükben vagy akár az egész települést érintő kérdésekben.

Az erre a célra kinevezett bizottság  megvizsgálta, hogy az adott javaslat, vagy legalább annak egy része, megvalósítható-e a rendelkezésre álló forrásból, megfelel-e az érvényben lévő műszaki vagy egyéb előírásoknak, terveknek, jogszabályoknak, és nem ellentétes-e a megyei tanács által  kitűzött célokkal. Az ötletlista ezek alapján szinte a felére leszűkült, így 22 érvényesített projektötletre szavazhatott a megye lakossága szeptember 11-ig.

Összesen 17 589 szavazat érkezett be, ez a lehetőség megmozgatta, felbolygatta a közösségeket, legfontosabb eredménye, hogy az emberek elkezdtek nyitott szemmel járni a környezetükben.

Az is bebizonyosodott, hogy azoknak az ötleteknek van komoly esélye a nyerésre, amelyek mögött olyan szervezet áll, amely képes mozgósítani, kommunikálni, szavazókat gyűjteni.

A nagyszámú szavazatok feldolgozása és ellenőrzése Hargita Megye Tanácsa informatikusai által számottevő időt vett fel, az IT Plus Cluster szakembereit is bevonták a méltányos és valós szavazás érvényesülése érdekében. Hargita Megye Tanácsa ezúton is köszönetét fejezi ki a az IT Plus Clusternek a  tanácsadásért és a hathatós segítségért.

A megalapozott szűrést követően, a 8726 valós szavazat alapján kialakult sorrend 11 projekt esetében eszközölt változást az ellenőrzés előtt a platformon felállított sorrendhez képest.

A részvételi költségvetés szabályzata szerint a legtöbb szavazatot szerzett javaslatokat valósítja meg Hargita Megye Tanácsa 2022 – 2026 között, egészen addig, amíg ez a meghirdetett pénzügyi keretbe (1 millió lej) belefér.

A következő lépés, a legtöbb szavazatot kapott ötlet, A Hargita Megyei Mentőszolgálat balánbányai mentőpontjának kialakítása, felterjesztése a megyei tanács beruházási listájára, a megvalósítás érdekében. Hogyan is történik?

Első szakaszban elkészítésre kerül a legtöbb szavazatot kapott beruházás megvalósíthatósági tanulmánya (DALI), amely alapján kialakul egy pontos kép a beruházáshoz szükséges munkálatokról és költségekről. Ez egy terv alapján meghatározott reális összeg, amelyet be kell foglalni Hargita megye költségvetésébe és az éves beruházási listába. Ennek az értéknek a függvényében kerül be a költségvetésbe a szavazatok száma szerint a következő helyezést elfoglaló beruházás kivitelezéshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány finanszírozása. Ez a folyamat folytatódik amíg a program által meghatározott keretösszeg felhasználódik.

Ez egy szükséges folyamat, hiszen a javaslatok/ötletek szintjén előterjesztett összegek csak becsült értékek.

A megye első alkalommal meghirdetett részvételi költségvetés folyamatának nagyok sok tanulsága van. A szavazás feltételein nem szándékoznak szigorítani, hiszen bebizonyosodott, hogy kizárható a hamis szavazat, továbbra is nyitottak a lakossággal az alulról érkező ötletek támogatására   és a közösségek összefogásra való ösztönzésben.

Hargita Megye Tanácsa köszönetét fejezi ki mindazoknak, aki részt vettel a részvételi költségvetés folyamatában és szavazatával segítették a döntést, hogy mire költse az 1  millió lejt!

Csíkszereda, 2022. október 21.

Érvényesített szavazatok / Voturi validate

 • A HARGITA MEGYEI MENTOSZOLGÁLAT BALÁNBÁNYAI MENTOPONTJÁNAK BELSO KIALAKITÁSA / AMENAJAREA INTERIOARA A SUBSTA?IEI DE AMBULANȚA BALAN (33%, 2 887 Votes)
 • A CSIKY-KERT DENDROLÓGIAI PARK HELYREÁLLITÁSA ÉS FEJLESZTÉSE / REABILITAREA ȘI DEZVOLTAREA PARCULUI DENDROLOGIC CSIKY-KERT (20%, 1 712 Votes)
 • FELSOBOLDOGFALVI BEFOGADÓKÖZPONT AUTISTA ÉS HALMOZOTTAN SÉRÜLT FELNOTTEKNEK BELSO ÁTALAKITÁSA, KORSZERUSITÉSE/RENOVAREA ?I EXTINDEREA LOCUIN?ELOR MAXIM PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI (8%, 725 Votes)
 • EGYÜTT EGY MOSOLYÉRT!-AMBULÁNS MOBIL FOGORVOSI RENDELO MEGVALÓSÍTÁSA / ÎMPREUNA PENTRU UN ZÂMBET! - ACHIZI?IONAREA UNEI AUTOUTILITARE DOTAT CA CABINET DENTAR MOBIL (7%, 611 Votes)
 • ÓVODAI JÁTSZÓTÉR ÉS FILAGÓRIA KIALAKITÁSA A GYERGYÓALFALVI MESEVÁR ÓVODA RÉSZÉRE / CONSTRUIREA LOC DE JOACA ȘI FILEGORIE PENTRU GRADINI?A MESEVÁR DIN JOSENI (6%, 544 Votes)
 • TELEKRENDEZÉS ÉS ZÖLDFELÜLETEK KIÉPITÉSE A NYULÁDI KÁPOLNA KÖRÜL / AMENAJARE TEREN ȘI SPAȚII VERZI ÎN JURUL CAPELEI DIN NYÚLÁD (COMUNA DEALU) (6%, 493 Votes)
 • AGYAGFALVI SZABADIDOPARK KIALAKITÁSA / CREAREA UNUI PARC DE AGREMENT ÎN LUTIȚA (5%, 473 Votes)
 • HÁROM VIZTISZTITÓ BERENDEZÉS VÁSÁRLÁSA A MAROSHÉVIZI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK / ACHIZIȚIONAREA ȘI MONTAREA A TREI APARATE DE PURIFICARE A APEI ÎN LICEELE DIN TOPLIȚA (5%, 433 Votes)
 • A MINOSÉG A LEGFONTOSABB – A KORONDI FÚVÓSZENEKAR PRÓBATERMÉNEK FELÚJITÁSA / RENOVAREA SALII DE REPETIȚII AL FANFAREI DIN CORUND (2%, 198 Votes)
 • KÖZTÉRI STREET WORKOUT PARK (KONDIPARK) LÉTESITÉSE CSIKSZENTGYÖRGYÖN / CONSTRUIREA UNUI TEREN DE ANTRENAMENT STRADAL (STREET WORKOUT PARK) ÎN COMUNA CIUCSÂNGEORGIU (2%, 170 Votes)
 • KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTEREK KIALAKITÁSA CSIKDÁNFALVÁN / AMENAJAREA TERENURILOR DE JOACA ÎN PARCURILE EXISTENTE DIN COMUNA DANEȘTI (1%, 98 Votes)
 • EGÉSZSÉG A KÖZÖSSÉGBEN / SĂNĂTATE ÎN COMUNITATE (1%, 87 Votes)
 • JÁTSZÓTEREK BOVITÉSE ÉS FELSZERELÉSE / EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA TERENURILOR DE JOACA DIN ORAȘUL VLAHIȚA (1%, 72 Votes)
 • SZÉKELYUDVARHELY ELSO FUTÓPÁLYÁJA / CREAREA PRIMEI PISTE DE ALERGARE DIN ODORHEIU SECUIESC (1%, 71 Votes)
 • SZINTETIKUS GYEPES PÁLYA LÉTREHOZÁSA BALÁNBÁNYÁN / TEREN SINTETIC ÎN ORAȘUL BĂLAN (1%, 45 Votes)
 • CSIKSZENTSIMONI SZABADIDOPARK(FUTÓPÁLYA) LÉTESITÉSE /PARK DE AGREMENT (PISTA DE ALERGARE) ÎN COMUNA SANSIMION (0%, 30 Votes)
 • JAVITÁSI GYORSBEAVATKOZÁS CSIKMADARAS KÖZSÉG ,,CINEGE” ÓVODAÉPÜLETÉN / REPARAȚII URGENTE LA CLĂDIREA GRĂDINIȚEI ,,CINEGE” DIN COMUNA MĂDĂRAȘ (0%, 20 Votes)
 • A CSIKSZENTTAMÁSI FALUMÚZEUM FELÚJITÁSA ÉS FELSZERELÉSE / REABILITAREA ȘI DOTAREA MUZEULUI SATESC SPECIFIC ZONEI RURALE ÎN COMUNA TOMEȘTI (0%, 19 Votes)
 • TALAJVIZELVEZETÉS ÉS HOSZIGETELÉS A CSIKMADARASI MENTO- ÉS TUZOLTÓÁLLOMÁS ÉPÜLETÉN / DRENAJ ȘI IZOLARE TERMICA LA CLADIREA STAȚIEI DE AMBULANȚA ȘI DE POMPIERI DIN COMUNA MĂDĂRAȘ (0%, 16 Votes)
 • INNOVATÍV ESZKÖZÖK, RELEVÁNS KOMPETENCIÁK / MIJLOACE INOVATIVE, COMPETENȚE RELEVANTE (0%, 16 Votes)
 • KÖZÖSSÉG-HAGYOMÁNY-ÉRTÉK-JÖVO - A SZÉKELYSZENTLÉLEKI FALUMÚZEUM TETOSZERKEZETÉNEK A FELÚJITÁSA / RENOVAREA ACOPERIȘULUI DIN ȘINDRILA A MUZEULUI SATULUI DIN BISERICANI (0%, 4 Votes)
 • OKOS PLETYKAPAD A Z-GENERÁCIÓNAK / BANCI SMART PENTRU GENERAȚIA Z (0%, 2 Votes)

Total Voters: 8 726

Betöltés ... Betöltés ...

Szeptember 11-én éjfélig lehetett szavazni az első Hargita megyei részvételi költségvetés 22 érvényesített projektjére. Mint ismert 1 millió lej elköltéséről dönthetett megyénk lakossága.

Összesen 17 589 szavazat érkezett be, ez a lehetőség megmozgatta, felbolygatta a közösségeket, legfontosabb eredménye, hogy az emberek elkezdtek nyitott szemmel járni a környezetükben.

Az is bebizonyosodott, hogy azoknak az ötleteknek van komoly esélye a nyerésre, amelyek mögött olyan szervezet áll, amely képes mozgósítani, kommunikálni, szavazókat gyűjteni. 

A szavazás lezárult: mi történik most? Jelenleg zajlik a nagyszámú szavazatok feldolgozása,  és  ellenőrzése, a méltányos és valós szavazás érvényesülése érdekében. Hamarosan sor kerül az eredményhirdetésre, a nyertes ötletek listájának közzétételére.

Hargita Megye Tanácsa ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik részt vettek a részvételi költségvetés folyamatában és szavazatával segítették a döntést, hogy mire költse  az 1 millió lejt.

Csíkszereda, 2022. szeptember 12.

2022. augusztus 12 – a támogatható projektötletek feltöltése a platformra
2022. augusztus 12 – szeptember 11 – regisztráláshoz kötött szavazás időtartama
2022. szeptember 12 – eredményhirdetés

Köszönjük az ötleteket!

A projektek elemzése, érvényességi szűrése a szabályzatban megadott kritériumok szerint július 7-ig volt tervezve, viszont a program iránti nagy érdeklődés eredményeképpen beküldött 40 ötlet értékelése  időigényes, ezért várhatólag az eredményeknek a platformra való  feltöltésre július 18-án kerül sor.

Már lehet regisztrálni az online szavazáshoz!

A részvételi költségvetés egy olyan tanácskozási és döntéshozatali folyamat, melynek során a közösség tagjai közvetlenül befolyásolhatják a megyei költségvetés egy részének felhasználását, lakosság által javasolt és rangsorolt projektek valósulnak meg, az eredmények átláthatóak és számonkérhetőek.

Hargita Megye Tanácsa a 2022-es költségvetésében 1 millió lejt különített el arra, hogy annak elköltéséről a lakosság közvetlenül dönthessen. A megyei részvételi költségvetés 2022. május és 2022. július között zajlik, a lakosság által megszavazott projekteket pedig várhatóan 2022-2026 közötti időszak során valósítja meg a megyei önkormányzat.

A részvételi költségvetés programhoz bárki csatlakozhat, aki betöltötte a 18. életévét és Hargita megyei lakhellyel vagy ide szóló lakcímmel rendelkezik. A projektjavaslatokat benyújthatják:

 • polgárok, egyénileg
 • jogi személyek
 • Speciális oktatás (a javaslatok Hargita megye speciális oktatási intézményeit célozhatják meg: Szent Anna Speciális Szakiskola, Oklándi Inklúzív Oktatási Központ, Bélbori Speciális Iskola)
 • Szociális szolgáltatások a gyermekek, a fogyatékkal élők, az idősek, a családok és más szociálisan rászoruló személyek vagy csoportok védelmére
 • Egészségügy
 • Kultúra
 • Sport
 • Környezetvédelem és helyreállítás
 • Történelmi és építészeti műemlékek, parkok, közkertek és természetvédelmi területek megőrzése, helyreállítása és fejlesztése
 • Hidak és közutak
 • Turizmus
 • Infrastruktúra a gazdaság és az üzleti élet ösztönzésére
 • legyen megyei érdekeltségű, ne legyen kereskedelmi, reklám, politikai vagy nemzetiségi jellege
 • kapcsolódjon / kapcsolódhasson olyan beruházásokhoz, amelyek Hargita megye közigazgatási területén lévő közterületeket érintenek
 • közberuházásokat célozzon meg
 • ne legyen összeegyeztethetetlen és ne álljon ellentétben a megyei tanács folyamatban lévő terveivel vagy projektjeivel, vagy egyéb finanszírozási programokkal
 • a megvalósítást követően ne igényeljen jelentősebb működési költségeket (karbantartás, jogdíjfizetés stb.)
 • a javaslat egyértelműen meghatározott legyen
 • a projektre elkülönített maximális költségvetésen belül kell lennie (max. 500 000 lej)
 • a szabályzatban meghatározott ötletkategóriákat célozza meg
 • 18. életévüket betöltött fizikai személyek vagy jogi személyek, akik Hargita megyében lakhellyel/ ide szóló lakcímmel/ székhellyel rendelkezőek javasolhatnak
 • a projekt címe: legyen tömör és hivatkozzon a projekt kulcsszavaira
 • a kategória pontos megjelölése, amelybe a projekt besorolható
 • a projekt leírása: a probléma részletes leírása, a szükségletek pontos megnevezése, a projekt várható eredményeinek, hatásainak megjelölése
 • a projekt helyének megjelölése: cím, térkép, területbesorolás
 • a projekt becsült időtartama
 • a projekt haszonélvezőinek megjelölése
 • becsült illetve részletes költségvetés
 • várt (vagy várható) eredmények
 • csatolt dokumentumok: fotók, vázlatok, rajzok, más igazoló dokumentumok
 • a kezdeményező részvétele a projektben: önkéntesség, társfinanszírozás vagy anyagi támogatás alapján
 • 2022. április 29 – június 8: projektek benyújtási határideje
 • 2022. június 9 – július 7: projektek elemzése, érvényességi szűrése a megadott kritériumok szerint
 • 2022. július 8: a projektötletek feltöltése a platformra
 • 2022. július 9 – augusztus 7.: regisztráláshoz kötött szavazás
 • 2022. augusztus 8: eredményhirdetés
 • A részvételi költségvetés szabályzata elérhető ITT.
 • A projekt benyújtására szolgáló formanyomtatvány letöltése ITT.

Szavazzanak a projektötletekre / Votare idei de proiecte

 • A HARGITA MEGYEI MENTŐSZOLGÁLAT BALÁNBÁNYAI MENTŐPONTJÁNAK BELSŐ KIALAKITÁSA / AMENAJAREA INTERIOARĂ A SUBSTAȚIEI DE AMBULANȚĂ BĂLAN (20%, 3 456 Votes)
 • HÁROM VIZTISZTITÓ BERENDEZÉS VÁSÁRLÁSA A MAROSHÉVIZI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK / ACHIZIȚIONAREA ȘI MONTAREA A TREI APARATE DE PURIFICARE A APEI ÎN LICEELE DIN TOPLIȚA (16%, 2 781 Votes)
 • AGYAGFALVI SZABADIDŐPARK KIALAKITÁSA / CREAREA UNUI PARC DE AGREMENT ÎN LUTIȚA (14%, 2 507 Votes)
 • A CSIKY-KERT DENDROLÓGIAI PARK HELYREÁLLITÁSA ÉS FEJLESZTÉSE / REABILITAREA ȘI DEZVOLTAREA PARCULUI DENDROLOGIC CSIKY-KERT (12%, 2 057 Votes)
 • EGYÜTT EGY MOSOLYÉRT!-AMBULÁNS MOBIL FOGORVOSI RENDELŐ MEGVALÓSÍTÁSA / ÎMPREUNĂ PENTRU UN ZÂMBET! - ACHIZIȚIONAREA UNEI AUTOUTILITARE DOTAT CA CABINET DENTAR MOBIL (11%, 1 956 Votes)
 • EGÉSZSÉG A KÖZÖSSÉGBEN / SĂNĂTATE ÎN COMUNITATE (10%, 1 771 Votes)
 • ÓVODAI JÁTSZÓTÉR ÉS FILAGÓRIA KIALAKITÁSA A GYERGYÓALFALVI MESEVÁR ÓVODA RÉSZÉRE / CONSTRUIREA LOC DE JOACĂ ȘI FILEGORIE PENTRU GRĂDINIȚA MESEVÁR DIN JOSENI (5%, 831 Votes)
 • FELSŐBOLDOGFALVI BEFOGADÓKÖZPONT AUTISTA ÉS HALMOZOTTAN SÉRÜLT FELNŐTTEKNEK BELSŐ ÁTALAKITÁSA, KORSZERŰSITÉSE/RENOVAREA ȘI EXTINDEREA LOCUINȚELOR MAXIM PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI (4%, 772 Votes)
 • TELEKRENDEZÉS ÉS ZÖLDFELÜLETEK KIÉPITÉSE A NYULÁDI KÁPOLNA KÖRÜL / AMENAJARE TEREN ȘI SPAȚII VERZI ÎN JURUL CAPELEI DIN NYÚLÁD (COMUNA DEALU) (4%, 624 Votes)
 • A MINŐSÉG A LEGFONTOSABB – A KORONDI FÚVÓSZENEKAR PRÓBATERMÉNEK FELÚJITÁSA / RENOVAREA SĂLII DE REPETIȚII AL FANFAREI DIN CORUND (1%, 246 Votes)
 • KÖZTÉRI STREET WORKOUT PARK (KONDIPARK) LÉTESITÉSE CSIKSZENTGYÖRGYÖN / CONSTRUIREA UNUI TEREN DE ANTRENAMENT STRADAL (STREET WORKOUT PARK) ÎN COMUNA CIUCSÂNGEORGIU (1%, 178 Votes)
 • KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTEREK KIALAKITÁSA CSIKDÁNFALVÁN / AMENAJAREA TERENURILOR DE JOACĂ ÎN PARCURILE EXISTENTE DIN COMUNA DĂNEȘTI (1%, 104 Votes)
 • JÁTSZÓTEREK BŐVITÉSE ÉS FELSZERELÉSE / EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA TERENURILOR DE JOACĂ DIN ORAȘUL VLĂHIȚA (0%, 74 Votes)
 • SZÉKELYUDVARHELY ELSŐ FUTÓPÁLYÁJA / CREAREA PRIMEI PISTE DE ALERGARE DIN ODORHEIU SECUIESC (0%, 71 Votes)
 • SZINTETIKUS GYEPES PÁLYA LÉTREHOZÁSA BALÁNBÁNYÁN / TEREN SINTETIC ÎN ORAȘUL BĂLAN (0%, 46 Votes)
 • CSIKSZENTSIMONI SZABADIDŐPARK(FUTÓPÁLYA) LÉTESITÉSE /PARK DE AGREMENT (PISTĂ DE ALERGARE) ÎN COMUNA SANSIMION (0%, 32 Votes)
 • JAVITÁSI GYORSBEAVATKOZÁS CSIKMADARAS KÖZSÉG ,,CINEGE” ÓVODAÉPÜLETÉN / REPARAȚII URGENTE LA CLĂDIREA GRĂDINIȚEI ,,CINEGE” DIN COMUNA MĂDĂRAȘ (0%, 21 Votes)
 • A CSIKSZENTTAMÁSI FALUMÚZEUM FELÚJITÁSA ÉS FELSZERELÉSE / REABILITAREA ȘI DOTAREA MUZEULUI SĂTESC SPECIFIC ZONEI RURALE ÎN COMUNA TOMEȘTI (0%, 20 Votes)
 • TALAJVIZELVEZETÉS ÉS HŐSZIGETELÉS A CSIKMADARASI MENTŐ- ÉS TŰZOLTÓÁLLOMÁS ÉPÜLETÉN / DRENAJ ȘI IZOLARE TERMICĂ LA CLĂDIREA STAȚIEI DE AMBULANȚĂ ȘI DE POMPIERI DIN COMUNA MĂDĂRAȘ (0%, 19 Votes)
 • INNOVATÍV ESZKÖZÖK, RELEVÁNS KOMPETENCIÁK / MIJLOACE INOVATIVE, COMPETENȚE RELEVANTE (0%, 17 Votes)
 • KÖZÖSSÉG-HAGYOMÁNY-ÉRTÉK-JÖVŐ - A SZÉKELYSZENTLÉLEKI FALUMÚZEUM TETŐSZERKEZETÉNEK A FELÚJITÁSA / RENOVAREA ACOPERIȘULUI DIN ȘINDRILĂ A MUZEULUI SATULUI DIN BISERICANI (0%, 4 Votes)
 • OKOS PLETYKAPAD A Z-GENERÁCIÓNAK / BĂNCI SMART PENTRU GENERAȚIA Z (0%, 2 Votes)

Total Voters: 17 589

Betöltés ... Betöltés ...

Az online szavazásra javasolt projektötletek

Go to Top