Felhívás Hargita megye 2022. évi részvételi költségvetés pályázatainak megvalósítására

A részvételi költségvetés egy olyan tanácskozási és döntéshozatali folyamat, melynek során a közösség tagjai közvetlenül befolyásolhatják a megyei költségvetés egy részének felhasználását, lakosság által javasolt és rangsorolt projektek valósulnak meg, az eredmények átláthatóak és számonkérhetőek.

Hargita Megye Tanácsa a 2022-es költségvetésében 1 millió lejt különített el arra, hogy annak elköltéséről a lakosság közvetlenül dönthessen. A megyei részvételi költségvetés 2022. május és 2022. július között zajlik, a lakosság által megszavazott projekteket pedig várhatóan 2022-2026 közötti időszak során valósítja meg a megyei önkormányzat.

A részvételi költségvetés programhoz bárki csatlakozhat, aki betöltötte a 18. életévét és Hargita megyei lakhellyel vagy ide szóló lakcímmel rendelkezik. A projektjavaslatokat benyújthatják:

 • polgárok, egyénileg
 • jogi személyek
 • Speciális oktatás (a javaslatok Hargita megye speciális oktatási intézményeit célozhatják meg: Szent Anna Speciális Szakiskola, Oklándi Inklúzív Oktatási Központ, Bélbori Speciális Iskola)
 • Szociális szolgáltatások a gyermekek, a fogyatékkal élők, az idősek, a családok és más szociálisan rászoruló személyek vagy csoportok védelmére
 • Egészségügy
 • Kultúra
 • Sport
 • Környezetvédelem és helyreállítás
 • Történelmi és építészeti műemlékek, parkok, közkertek és természetvédelmi területek megőrzése, helyreállítása és fejlesztése
 • Hidak és közutak
 • Turizmus
 • Infrastruktúra a gazdaság és az üzleti élet ösztönzésére
 • legyen megyei érdekeltségű, ne legyen kereskedelmi, reklám, politikai vagy nemzetiségi jellege
 • kapcsolódjon / kapcsolódhasson olyan beruházásokhoz, amelyek Hargita megye közigazgatási területén lévő közterületeket érintenek
 • közberuházásokat célozzon meg
 • ne legyen összeegyeztethetetlen és ne álljon ellentétben a megyei tanács folyamatban lévő terveivel vagy projektjeivel, vagy egyéb finanszírozási programokkal
 • a megvalósítást követően ne igényeljen jelentősebb működési költségeket (karbantartás, jogdíjfizetés stb.)
 • a javaslat egyértelműen meghatározott legyen
 • a projektre elkülönített maximális költségvetésen belül kell lennie (max. 500 000 lej)
 • a szabályzatban meghatározott ötletkategóriákat célozza meg
 • 18. életévüket betöltött fizikai személyek vagy jogi személyek, akik Hargita megyében lakhellyel/ ide szóló lakcímmel/ székhellyel rendelkezőek javasolhatnak
 • a projekt címe: legyen tömör és hivatkozzon a projekt kulcsszavaira
 • a kategória pontos megjelölése, amelybe a projekt besorolható
 • a projekt leírása: a probléma részletes leírása, a szükségletek pontos megnevezése, a projekt várható eredményeinek, hatásainak megjelölése
 • a projekt helyének megjelölése: cím, térkép, területbesorolás
 • a projekt becsült időtartama
 • a projekt haszonélvezőinek megjelölése
 • becsült illetve részletes költségvetés
 • várt (vagy várható) eredmények
 • csatolt dokumentumok: fotók, vázlatok, rajzok, más igazoló dokumentumok
 • a kezdeményező részvétele a projektben: önkéntesség, társfinanszírozás vagy anyagi támogatás alapján
 • 2022. április 29 – június 8: projektek benyújtási határideje
 • 2022. június 9 – július 7: projektek elemzése, érvényességi szűrése a megadott kritériumok szerint
 • 2022. július 8: a projektötletek feltöltése a platformra
 • 2022. július 9 – augusztus 7.: regisztráláshoz kötött szavazás
 • 2022. augusztus 8: eredményhirdetés
 • A részvételi költségvetés szabályzata elérhető ITT.
 • A projekt benyújtására szolgáló formanyomtatvány letöltése ITT.
Projekt javaslatok feltöltése