PROJEKTKATEGÓRIA

Egészségügy

A PROJEKT LEIRÁSA

Víztisztító berendezések vásárlása és beszerelése Maroshévíz 3 középiskolájában a diákok egészségének a védelme és megőrzése érdekében. A berendezések csatlakoztathatóak az ivóvízhálózatra.

A MEGVALÓSITÁS HELYE

Maroshévíz

A MEGVALÓSITÁS MÓDJA

Partnerség Maroshévíz Municípium Önkormányzatával

A PROJEKT HASZONÉLVEZŐI

Maroshévíz 3 középiskolájának közel 900 diákja.

A PÁLYÁZÓ ÁLTAL BECSÜLT KÖLTSÉG

18 657 lej

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FONTOS INFORMÁCIÓ A RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS SZAVAZÁSI SZAKASZÁRÓL!!!

Köszönjük az érdeklődést, a nagyarányú szavazási kedvet a részvételi költségvetés érvényesített projektjei iránt.

A szavazással kapcsolatban felhívtuk a figyelmet arra, hogy egy személy, egy e-mail címről, csak egy projektre szavazhat.

Figyelem!

Amennyiben ugyanaz a személy több e-mail címről szavaz, szűrés alapján a szavazata érvénytelen lesz és rosszul jár az ötletgazda is, mivel projektjét ki kell zárnunk.

Kérjük az ötletgazdákat is, hogy ne terjesszék, hogy egy személy több e-mail címről is szavazhat. Ez már csalásnak minősül.

Kérjük a lakosságot, amennyiben hasonló, a szabályzattal ellentétes cselekedetre kap felkérést, vagy észlel, jelezze az info@hargitamegye.ro címre.

Adjunk esélyt minden ötletnek, legyen méltányos és valós a szavazás mindenki részéről!