Hargita Megye Tanácsának testülete 30 tagból és a megyei tanács elnökéből áll. A megyei tanács saját tagjai sorából titkos szavazással két alelnököt választ.

A testület üléseit a megyei tanács elnöke hívja össze és vezeti. A testület havonta ülésezik, ezek az ülések nyilvánosak. A tanácskozáson a napirenden szereplő témák megvitatására kerül sor.

A megyei tanács feladat- és hatáskörében eljárva határozatot hoz, a jelen lévő tagok többségének szavazatával. A törvény által meghatározott esetekben a testület döntéseinek elfogadásához minősített többség szükséges.

Hargita Megye Tanácsának testülete a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a 215/2008-as számú megyei tanácsi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján látja el feladat- és hatásköreit.

Tanácstagok

Sor sz.

Név és keresztnév

Politikai párt

1 Borboly Csaba Romániai Magyar Demokrata Szövetség
2 Barti Tihamér Romániai Magyar Demokrata Szövetség
3 Becze István Romániai Magyar Demokrata Szövetség
4 Benedek Alexandra Romániai Magyar Demokrata Szövetség
5 Bíró Barna-Botond Romániai Magyar Demokrata Szövetség
6 Bíró Zsolt Romániai Magyar Demokrata Szövetség
7 Dávid Lajos Romániai Magyar Demokrata Szövetség
8 Ferencz-Salamon Alpár László Romániai Magyar Demokrata Szövetség
9 Fodor Zoltán Romániai Magyar Demokrata Szövetség
10 György Botond Romániai Magyar Demokrata Szövetség
11 Kántor Boglárka Romániai Magyar Demokrata Szövetség
12 Kolozsvári Tibor Romániai Magyar Demokrata Szövetség
13 Kolumbán Dávid Romániai Magyar Demokrata Szövetség
14 Márton Csaba Romániai Magyar Demokrata Szövetség
15 Portik Erzsébet-Edit Romániai Magyar Demokrata Szövetség
16 Rácz Árpád Romániai Magyar Demokrata Szövetség
17 Rátz István Romániai Magyar Demokrata Szövetség
18 Sinka Arnold Romániai Magyar Demokrata Szövetség
19 Solyom László Romániai Magyar Demokrata Szövetség
20 Szentes Antal Romániai Magyar Demokrata Szövetség
21 Csillag Péter Erdélyi Magyar Szövetség
22 Györgyi Attila Erdélyi Magyar Szövetség
23 Lőrincz Árpád István Erdélyi Magyar Szövetség
24 Tőkés Lehel Erdélyi Magyar Szövetség
25 Nagy Mária-Terézia Szabad Emberek Pártja
26 Rákossy Botond-József Szabad Emberek Pártja
27 Conțiu Lucian Szociál Demokrata Párt
28 Hîrlav Costin Szociál Demokrata Párt
29 Vaidoș Alexandru Szociál Demokrata Párt
30 Dobrean Teodor-Constantin Nemzeti Liberális Párt
31 Izsák Alina Nemzeti Liberális Párt

A Megyei Tanács Szakbizottságai