A Hargita Megyei Tanács a 2020. október 14-i 175. számú sürgősségi kormányrendelet alapján, amely az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok kiegészítéséről és egyes szervezési intézkedések meghatározásáról szól, folyamatos és állandó jelleggel biztosítja a menhelyre helyezési rendelet tárgyát képező állatok menhelyi szolgáltatásait, amely dokumentumot a Hargita Megyei Rendőrség Állatvédelmi Irodájának rendőrei bocsátanak ki. Ezeket a szolgáltatásokat hivatalos egységekkel kötött szolgáltatási szerződésekkel biztosítják.

Az állat menhelyre helyezési rendeletének tárgyát képező, menhelyi szolgáltatásokkal átvett állat igényléséhez az állat jogszerű tulajdonosa írásbeli kérelmet nyújt be a Hargita Megyei Tanács székhelyén, 530210 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt.

A kérelemhez mellékelni kell az állat azonosító dokumentumait eredetiben (útlevél, egészségügyi könyv). A kérelmezőnek ki kell fizetnie az állat átvételétől a visszaigénylés napjáig felmerült állatorvosi és menhelyi szolgáltatások költségeit. Az adott napon történő igénylés esetén a kérelmeket 12:00 óráig kell benyújtani.

Ebben az esetben a 175/2020. számú sürgősségi kormányrendelet 24^5 cikkének előírásait kell betartani az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok kiegészítéséről és egyes szervezési intézkedések meghatározásáról:

„(1) A tulajdonos kérheti a menhelyi szolgáltatást nyújtó szervezettől a menhelyre helyezett állat visszaadását, legfeljebb 30 napon belül attól a naptól számítva, amikor a menhelyre helyezési intézkedés alkalmazása megszűnik. Kivételes esetben a 24^1 cikk (2) bekezdés f) pontja alapján menhelyre helyezett állatok tulajdonosai a menhelyre helyezési intézkedés alkalmazási időszakában is kérhetik azok visszaadását.

(2) A visszaadás esetén a tulajdonos köteles megfizetni a megyei tanácsnak az állattal végzett sürgősségi állatorvosi ellátás, beleértve a sebészeti beavatkozás, etetés, szállás, féregtelenítés, oltás és betegségellenőrzés költségeit.

(3) A menhelyre helyezett állatot nem adják vissza a tulajdonosnak, ha az állat büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás keretében végrehajtási vagy elkobzási intézkedés tárgyát képezi.

(4) Az (1) bekezdés értelmében a menhelyre helyezési intézkedés alkalmazása megszűnik a 24^1 cikk (1) bekezdésében előírt 45 napos időszak lejárta napján, vagy ezen időszakon belül az állat menhelyre helyezési rendeletének felfüggesztéséről vagy megsemmisítéséről szóló közigazgatási bírósági határozat kihirdetésének napján.

(5) A menhelyre helyezett állatot elhagyottnak tekintik, ha a tulajdonos nem kéri visszaadását az (1) bekezdésben előírt határidőn belül.”

Ezen feltételeknek a be nem tartása az állat visszaigénylésének lehetetlenségéhez vezet.

  1. Visszaigényléshez szükséges dokumentumok – link
  2. Kérés visszaigényléshez – link
  3. Átadási jegyzőkönyv – link

2024

Nr.crt.Ordin de plasare în adăpost Nr/Data/OraLocalitatea din care a fost ridicat animalulDatele privind animalulMotivul dispuneriiDatele de contact ale entității care asigură prestarea serviciului de adăpostire a animalului
1
2
3
4
5

Elérhetőség: Szebeni Erika, tanácsos
Telefon: +40-266-207.701 – 1510 (belső)
Email: szebenierika@hargitamegye.ro