PROJEKTKATEGÓRIA

Történelmi és építészeti műemlékek, parkok, közkertek és természetvédelmi területek megőrzése, helyreállítása és fejlesztése

A PROJEKT LEIRÁSA

Csíkszenttamás község öröksége között egy 1892-ben épült egy emeletes, korábban egy tanítócsalád tulajdonában lévő, hagyományos helyi stílusú ingatlan is található, mely falumúzeum rendeltetésre alkalmas. Az itt tervezett beruházások a közösséget szolgálják, és nyitott a látogatók számára.

A tervezett átalakítások, beavatkozások, figyelembe a helyi és sajátos építkezési stílust: beavatkozási munkák az építmény rehabilitációjára a térség sajátos hagyományos falusi stílusának megőrzése érdekében; javasolt a kifejezetten vidéki területre épített fakerítés felújítása, tetőcsere, meglévő villanyvezeték cseréje, ivóvízhálózatra és utcai közműre való csatlakoztatás, zöldfelület kialakítása (telek udvara), kemence és autentikus kút felújítása, főkapu cseréje valamint parkoló kialakítása.

A MEGVALÓSITÁS HELYE

Csíkszenttamás

A MEGVALÓSITÁS MÓDJA

Partnerség Csíkszenttamás község Önkormányzatával

A PROJEKT HASZONÉLVEZŐI

Csíkszenttamás lakói, Felcsík települései, az idelátogató turisták.

A PÁLYÁZÓ ÁLTAL BECSÜLT KÖLTSÉG

495 370 lej

_ _ _ _ _ _ _ _ _

FONTOS INFORMÁCIÓ A RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS SZAVAZÁSI SZAKASZÁRÓL!!!

Köszönjük az érdeklődést, a nagyarányú szavazási kedvet a részvételi költségvetés érvényesített projektjei iránt.

A szavazással kapcsolatban felhívtuk a figyelmet arra, hogy egy személy, egy e-mail címről, csak egy projektre szavazhat.

Figyelem!

Amennyiben ugyanaz a személy több e-mail címről szavaz, szűrés alapján a szavazata érvénytelen lesz és rosszul jár az ötletgazda is, mivel projektjét ki kell zárnunk.

Kérjük az ötletgazdákat is, hogy ne terjesszék, hogy egy személy több e-mail címről is szavazhat. Ez már csalásnak minősül.

Kérjük a lakosságot, amennyiben hasonló, a szabályzattal ellentétes cselekedetre kap felkérést, vagy észlel, jelezze az info@hargitamegye.ro címre.

Adjunk esélyt minden ötletnek, legyen méltányos és valós a szavazás mindenki részéről!