PROJEKTKATEGÓRIA

Szociális szolgáltatások a gyermekek, a fogyatékosok, az idősek, a családok és más szociálisan rászoruló személyek vagy csoportok védelmére

A PROJEKT LEIRÁSA

A falusi környezetben és a hátrányos helyzetben élőknek nincs hozzáférési lehetőségük a fogorvosi kezeléshez, nagy távolságokat kell megtenniük ahhoz, hogy engedéllyel működő fogászati rendelő szolgáltatásait vehessék igénybe. Ilyen körülmények között a az ambuláns, mobil fogorvosi rendelő egyszerű kezeléseket és szaktanácsadást biztosíthat.

A MEGVALÓSITÁS HELYE

Hargita megye

A MEGVALÓSITÁS MÓDJA

Partnerség Hargita Megye Tanácsával, valamint a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházzal

A PROJEKT HASZONÉLVEZŐI

Fogyatékos személyek, betegek, szociálisan hátrányos helyzetű személyek

A PÁLYÁZÓ ÁLTAL BECSÜLT KÖLTSÉG

140 000 lej

_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FONTOS INFORMÁCIÓ A RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS SZAVAZÁSI SZAKASZÁRÓL!!!

Köszönjük az érdeklődést, a nagyarányú szavazási kedvet a részvételi költségvetés érvényesített projektjei iránt.

A szavazással kapcsolatban felhívtuk a figyelmet arra, hogy egy személy, egy e-mail címről, csak egy projektre szavazhat.

Figyelem!

Amennyiben ugyanaz a személy több e-mail címről szavaz, szűrés alapján a szavazata érvénytelen lesz és rosszul jár az ötletgazda is, mivel projektjét ki kell zárnunk.

Kérjük az ötletgazdákat is, hogy ne terjesszék, hogy egy személy több e-mail címről is szavazhat. Ez már csalásnak minősül.

Kérjük a lakosságot, amennyiben hasonló, a szabályzattal ellentétes cselekedetre kap felkérést, vagy észlel, jelezze az info@hargitamegye.ro címre.

Adjunk esélyt minden ötletnek, legyen méltányos és valós a szavazás mindenki részéről!