SECON – Social Economy – Regional Policies for supporting Social Economy Enterprises

Program: Interreg Europe

A projekt referenciaszáma: 01C0224

Periódus: 2023-2027 (51 hónap)

Főpályázó: Region of Peloponnese, Görögország

Célkitűzések: A projekt regionális és interregionális tanulási tevékenységekkel, tanulmányok és jelentések kidolgozásával segíti elő a tudáscserét, hogy támogassa a részt vevő régiókat a vonatkozó szakpolitikai eszközök javításában, elősegítve a szociális gazdaság növekedését támogató környezetet, különös tekintettel a vidéki környezetre.

A projekt fontosabb tevékenységei:

  • Kommunikációs és népszerűsítő tevékenységek
  • A szociális gazdaságra vonatkozó politikák elemzése
  • Jógyakorlatok beazonosítása és elemzése
  • A regionális igények, attitűdök és perspektívák felmérése
  • Helyi érintett találkozók szervezése
  • Részvétel az interregionális partnertalálkozókon
  • Interregionális tematikus szeminárium megszervezése Hargita megyében, A regionális szociális gazdasági szektor számára kedvező környezet elősegítése és a szektor fejlesztésének nem anyagi támogatása címmel
  • Interregionális együttműködés a szociális gazdaság régiókra gyakorolt hatásának mérésére szolgáló monitoring és értékelési keret kidolgozására
  • Az érintett politikai eszköz felülvizsgálata előre meghatározott iránymutatások és elemzési keret alapján, digitális kiadvány formájában
  • A politikai beavatkozások szociális hatásának felmérése.