DreamRoad Projekt

A projekt megnevezése: Dream Road

A projekt címe: Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development / „Álmok újta – A Duna régió a roma fejlődéshez való jobb hozzáférés érdekében”

Program: Duna Transznacionális Program

Periódus: 2020/­07- 2022/­12

Partnerek: Rakicán Kutatási és Oktatási Központ (Research and Educational Centre Mansion Rakican), Szlovénia – vezetőpartner; Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Magyarország; Kulturális Kapcsolatokért Alapítvány, Magyarország; Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség, Románia; Nevo Parudimos Egyesület, Románia; Institute of Social Innovations, Csehország; Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance, Bulgária; Roma Adult Education Organisation Burgenland, Ausztria; Roma Inclusion Office, Szerbia; Know How Centre, Szerbia; Representation in the Republic of Moldova of the Foundation Terre des hommes Lausanne Switzerland, Moldova; Roma Legal Center, Ukrajna; NGO Youth Space, Ukrajna; Centre of Social and Psychological Sciences Slovak Academy of Sciences, Szlovénia; Municipality of Murska Sobota, Szlovénia.

Célkitűzés: A Dream Road projekt arra törekszik, hogy a roma közösségek körében pozitív előjelű változást generáljon. A projekt kulcsfontosságú eredményei elsősorban a roma emberek digitális, információs és funkcionális műveltségét célozzák javítani.

Széleskörű szövetségek jönnek létre a projekt céljainak megvalósításában, melynek kísérleti tevékenységei során számítógéppel támogatott, együttműködésen alapuló tanulási módszereket fejlesztenek ki, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyakorlati tudás és a digitális életben való eligazodás készségei a roma közösségek fejlődésének katalizátorai legyenek.

A roma közösségek, a helyi hatóságok és a helyi lakosság együttműködése kulcsfontosságú lesz a fejlesztő célú közösségi ökoszisztémák megvalósításában. A DREAM ROAD projekt fejleszti az állami intézmények kapacitásait annak érdekében, hogy az innováció és a párbeszéd útján jobban megbirkózzon a roma kérdésekkel, és biztosítsa a roma közösség képviselői számára szükséges tudást a fokozatos fejlődés eléréséhez.

A projekt hosszú távú célja a tartós, átlátható és interaktív folyamatok létrehozása, amelyek ösztönzik a társadalmi szereplők kölcsönös reakcióját.

A transznacionális projekt-konzorcium lehetővé fogja tenni a helyi, specifikus környezetekben kipróbált, átadható megoldások megvalósítását, amelyek irány-mutatásként szolgálnak a jövőbeli politikai döntéshozatalban.

A projekt fontosabb tevékenységei: a roma lakosság szükségleteire vonatkozó alapos helyzetfelmérés; összehasonlító elemzések készítése; nemzetközi jó gyakorlatok megosztása; a partnerségben részt vevő tíz Duna-országban alkalmazható, átadható és az egyes régiókhoz igazított megoldások kidolgozása; a roma közösség tagjai számára részvételen alapuló, kísérleti tanulási módszerek és eszközök létrehozása, illetve a roma közösségek bevonása a tanulásba, a célzott fejlődés megvalósítása érdekében; webináriumok szervezése a létrehozott „okos” eszközök széleskörű ismertetése érdekében.

A Dream Road projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a román állami költségvetés társfinanszírozásával valósul meg.