A Hargita megyei értéktár bemutatása bábszínházi előadások által gyerekeknek projekt

Hargita Megye Tanácsa kedvezményezettként vesz részt „A Hargita megyei értéktár bemutatása bábszínházi előadások által gyerekeknek” projektben, amely az HUNG-2022 program I. célterülete: A Htv. Szerinti nemzeti értékek bemutatása és népszerűsítése keretében nyert támogatást.

Célja a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása, ezen belül a Hargita megyei értéktár listáján található megyei értékek bemutatása. A pályázat keretében partnerségre hívjuk Hargita megye három fő térségében (Csík, Gyergyó, Udvarhely) működő ismert bábműhelyeket, hogy a megyei értékekből ihletődve bábszínházi előadásokat állítsanak össze, illetve adjanak elő óvodás és általános iskolás gyerekek számára. Hargita megyében több bábműhely is működik, ezeknek több évtizedes múltra visszanyúló hagyománya van, ezért szeretnénk a segítségükkel a megyénkben található értékeket bemutatni elsősorban a legfiatalabb generációnak, hogy ezáltal is hozzájáruljunk mind a helyi, regionális öntudatuk, mind pedig a nemzeti öntudatuk erősítéséhez.

Olyan bábszínházi darabok színpadra kerülését kívánjuk jelen pályázat keretében megvalósítani, amelyeket korábban sem színpadon, sem bábszínpadon nem mutattak be, Hargita megye szakmailag elismert bábműhelyeinek és színészeinek a részvételével, ezzel garantálva az előadások professzionalizmusát.

A tervezett program célja:

  • Hargita megye értékeinek megismertetése a legfiatalabb generációk számára;
  • A megyei és nemzeti értéktárak szélesebb körű megismertetése, az értékek megőrzésének, bemutatásának népszerűsítése;
  • A Hargita megyei települési értéktárak számának gyarapítására való ösztönzés;
  • A programban résztvevő gyerekek, családok, óvónők, tanítónők, színházak, közösségek számára az együtt felfedezés örömének, a közös értékfeltáró és átadó attitűd elmélyítésének a biztosítása;
  • A helyi, a megyei és a nemzeti értékfeltárási folyamat közösségszervező erejének felhasználásával a helyi és nemzeti identitástudat serkentése, a nemzeti identitástudat erősítése.

A projekt időtartama 9 hónap (2022–2023).

A projekt költségvetése 2.200.000 Ft (100%).

Célcsoportok: óvodás és általános iskolás fiatalok és az ő szüleik, óvónők, tanítónők.

Várt eredmények:

  • Hargita megye értékeinek megismertetése egy gyerekeknek szóló gyergyói tábor és 13 bábelőadás szervezése, bemutatása által,
  • A megyei és nemzeti értéktárak szélesebb körű megismertetése, ezen értékek megőrzésének, bemutatásának népszerűsítése,
  • A Hargita megyei értéktárak számának gyarapítására való ösztönzés,
  • A gyerekek, a családok és a programban részt vevő bábszínházak számára az együtt felfedezés örömének, a közös értékfeltáró és átadó attitűd elmélyítésének a biztosítása,
  • A helyi, a megyei és a nemzeti értékfeltárási folyamat közösségszervező erejének felhasználásával a helyi és nemzeti identitástudat serkentése, a nemzeti identitástudat erősítése,

www.hungarikum.hu