HARGITA MEGYE TANÁCSA

HIRDETÉS

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet a Hargita Megyei Kulturális Központ menedzseri tisztségének betöltésére

A versenyvizsgára Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5.szám alatt kerül sor.

A jelentkezők a pályázati anyagot, a Hargita Megyei Kulturális Központ tevékenységének menedzsmenttervét (konkrét megoldásokkal, várt eredményekkel és az elvárások teljesítéséhez szükséges források becslésével), nyomtatva és elektronikusan (adathordozón USB, CD vagy DVD, pdf formátumban), 2021 július 5-ig, 16:45 óráig nyújthatják be zárt borítékban (aláírás nélkül) Hargita Megye Tanácsa Humánerőforrás – és kommunikációs igazgatóság / Humánerőforrás – és személyzeti fejlesztési és képzési részleg , a megyeháza 126-es irodájában.

1. Részvételi feltételek:

 • A jelentkezők a következő követelményeket kell teljesítsék :
 • román állampolgárság, vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága ;
 • a feladat elvégzésére való alkalmasság ;
 • felsőfokú végzettség záróvizsgával az intézmény tevékenységi területén ;
 • megfelel a menedzseri képzés vagy menedzseri tapasztalat feltételeinek .

2. A pályázati anyag a következőket tartalmazza:

 • Részvételi kérelem ;
 • Személyi igazolvány másolata ;
 • Európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004 sz. Kormányhatározat szerint) ;
 • Az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata ;
 • Munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról ;
 • Erkölcsi bizonyítvány ;
 • Munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos ;
 • 4 évre (2021-2025) szóló menedzsmentterv a Hargita Megyei Kulturális Központ vezetésére.

A fenti okiratok másolatait hitelesítve kell benyújtani vagy a másolatokkal együtt az eredetit is be kell mutatni, ebben az esetben a másolatokat a vizsgabizottság titkára hitelesíti.

A menedzsmentterv korlátozott, terjedelme 20 oldal + mellékletek, nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik, betűtípus Times New Roman 12 méret, 1,5 sorköz, sorkizárt szövegrendezés (justified). A tervnek tartalmaznia kell a pályázó meglátásait a Hargita Megyei Kulturális Központ tevékenységének fejlesztésével kapcsolatban a 2021-2025 közötti időszakban.

A menedzsmentterv elkészítésére vonatkozó további információkat a pályázók indokolt kérelem alapján igényelhetnek.

3. A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és az elvárásokat tartalmazó dokumentációt Hargita Megye Tanácsa a 634/2021 számú elnöki rendeletével fogadta el. Az elnöki rendelet mellékletei elérhetőek az intézmény honlapján (www.hargitamegye.ro).

Ezeket a dokumentumokat kérésre a vizsgabizottság titkársága a pályázók rendelkezésére bocsátja nyomtatva vagy elektronikusan.

4. Versenynaptár :

A projektpályázat a 189/2008 as számú Sürgösségi Kormányrendelet, valamint a 2799/2015 számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően zajlik, a következő naptár szerint :

 • a) 2021 június 11, a részvételi feltételek, a célkitűzéseket és elvárásokat tartalmazó dokumentáció, a pályáztatásra vonatkozó szabályok és óvások elbírálására vonatkozó rendelkezések, a vizsgadoszár illetve menedzsmentterv letételének és a vizsga dátumának meghírdetése;
 • b) 2021 július 5, menedzsmenttervek benyújtása a pályázók által ;
 • c) 2021 július 06 – 2021 július 18, menedzsmenttervek elemzése ;
 • d) 2021 július 19, a menedzsmenttervek elemzésének eredménye ;
 • e) 2021 július 26, menedzsmenttervek megvédése interjú keretében ;
 • f) 2021 július 27, eredményhirdetés ;
 • g) 2021 július 28, 16:45 óra, óvási kérelmek benyújtásának határideje ;
 • h) 2021 július 29 – 2021 július 30, óvások megoldása ;
 • i) 2021 augusztus 02, végleges eredmények kifüggesztése .

Jegyzet : Abban az esetben ha nincs óvás, a végleges eredmények 2021 július 29 kifüggesztésre kerülnek.

5.További információt Hargita Megye Tanácsa Humánerőforrás – és kommunikációs igazgatóság / Humánerőforrás – és személyzeti fejlesztési és képzési részlegén, a 126-es irodában, a hr@hargitamegye.ro vagy a 0266-207700 telefonszámon, az 1406-os vagy az 1408-as belsőn igényelhetnek.

Borboly Csaba

elnök