Hargita Megye Tanácsa,

Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

Versenyvizsgát hirdet vezetői köztisztviselői állás betöltésére meghatározatlan időre, a 115/2023 sz. Sürgősségi kormány rendelet VII. cikkelyének (2) bekezdésének a) pontja és a VII. cikkely (7)/XI/XII bekezdése a közigazgatási törvénykönyv módosításáról és kiegészítéséről szóló 121/2023 sz. Sürgősségi kormány rendelet alapján

 

Főépítészet igazgatóság

 • Egyedi állás: Ügyvezető igazgató-helyettes

 

Részvételi feltételek:

 • A Közigazgatási kódex, 57/2019-es Sürgősségi kormányrendelet 465-ös szakaszának előírásai;
 • Egyetemi végzettség záróvizsgával;
 • Mesterfokú végzettség záróvizsgával közigazgatás, menedzsment, vagy az állás betöltéséhez szükséges szakterületen, vagy ezzel egyenértékű diploma az 199/2023-as törvény 57-es cikkely, 2. bekezdése szerint;
 • legkevesebb 7 éves szakmai tapasztalat az állás betöltéséhez szükséges szakterületen;

 

A versenyvizsga időpontja:

 • írásbeli vizsga: 2024 május 28, 12.00 óra
 • szóbeli vizsga: Az írásbeli vizsga eredményének közzétételétől számított legfeljebb 8 munkanapon belül kerül sor. Az interjú időpontját és helyét az írásbeli vizsga eredményével tesszük közzé.

 

Teljes munkaidős állás 8 óra/nap, 40 óra/hét.

Helyszín: a Hargita Megye Tanácsának székhelye.

A beiratkozási iratcsomókat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell letenni 2024 május 15-ig (is)2024.04.26-2024.05.15 periódusban.

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén és az intézmény honlapján – https://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/allashirdetesek/ – tesszük közzé.

A beiratkozási iratcsomók benyújtásának helye és elérhetősége: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, postai irányítószám: 530140, Hargita megye.

Kapcsolattartó személy: Izsák-Székely Judith, tanácsadó, Humánerőforrás és Kommunikációs Igazgatóság, telefonszám: 0266-207700, belső szám: 1117, e-mail cím: izsakjudith@hargitamegye.ro .

 • Munkaköri leírás

Főépítészet igazgatóság

 • Kapcsolódó könyvészeti anyag és a tematika letölthető itt:

Főépítészet igazgatóság

 • Dossziék kiválogatása:

Főépítészet igazgatóság

 • Az írásbeli vizsga eredmények:

Főépítészet igazgatóság

 • A szóbeli vizsga eredmények:

Főépítészet igazgatóság

 • A végleges eredmények:

Főépítészet igazgatóság

 

A beiratkozási iratcsomó tartalma és a jelentkezés módja:

A beiratkozási iratcsomó az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) beiratkozási formanyomtatványt (57/2019 Adminisztratív kódex 10-es Mellékletében lévő 137-es cikkely b) pontjában szereplő nyomtatvány);

b) a személyazonossági igazolvány másolatát;

c) az illetékes hatóságok által kiállított igazolás másolata, amennyiben a születési anyakönyvi kivonatban szereplő név megváltozik;

d) a munkakönyv és/vagy a munkáltató által kiállított igazolás másolata, amely igazolja a munkakörhöz szükséges munka- illetve szakmai régiséget, a törvény előírásainak megfelelően;

e) adott esetben a szakképzés és továbbképzés elvégzését vagy a speciális készségek birtoklását igazoló oklevelek vagy azzal egyenértékű bizonyítványok, igazolások és egyéb dokumentumok másolatát;

f) a megfelelő egészségi állapotot igazoló, családorvos által kiállított igazolás másolata, (az iratcsomó elbírálása előtt legfeljebb 6 hónappal kiállított), valamint a jogszabály alapján akkreditált szakosodott egységek által szervezett pszichológiai vizsgálat alapján kiállított, érvényes pszichológiai szakvélemény;

g) erkölcsi bizonylat;

h) saját felelősségre tett nyilatkozat a jelentkezési lap megfelelő rovatának kitöltésével, vagy igazolás arról, hogy a jelentkező nem a Titkos Szolgálat alkalmazottja vagy együttmüködője, a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően;

(i) a beiratkozási nyomtatvány megfelelő rovatának kitöltésével tett nyilatkozatot arról, hogy az elmúlt három évben nem bocsátották el, illetve nem szüntették meg fegyelmi okokból a munkaszerződését.

 

Vezető közalkalmazotti állások esetében a versenyvizsga-dokumentációnak tartalmaznia kell a mesterképzésben szerzett oklevél másolatát is közigazgatás, menedzsment vagy a az állás betöltéséhez szükséges szakterületen szerzett diplomát vagy az állás betöltéséhez szükséges szakterületen, vagy ezzel egyenértékű diploma az 199/2023-as törvény 57-es cikkely, 2. bekezdése szerint szerzett diplomát.

Az erkölcsi bizonylatot lehet helyettesíteni egy saját felelősségre tett nyilatkozattal, a beiratkozási nyomtatvány megfelelő helyen való kitöltésével. Ebben az esetben a versenyvizsga teljes szakaszában, de legkésőbb a szóbeli vizsga időpontjáig ki kell bővítenie a jelentkezési iratcsomót az erkölcsi bizonylattal, ellenkező esetben az álláshelyre történő kinevezésről szóló közigazgatási akta nem kerül kiadásra. Amennyiben a versenyvizsgára való jelentkezéskor kifejezetten kéri, hogy közvetlenül az illetékes hatóságtól vagy intézménytől le kérje az információt az intézmény, a jogszabályoknak és az intézményi szinten jóváhagyott eljárásnak megfelelően kell kérni.

A 121/2023 sz. Sürgősségi kormány rendelet VII. cikkelyének (15) bekezdése és az 57/2019  sz. Sürgősségi kormány rendelet 10-s Mellékletének a 38-as cikkelyének a (7)-s bekezdésének értelmében, a 10-s Melléklet 137-s cikkelyének az e) pontja tartalmazza a munkáltató által kiállított igazolás mintáját, a munka-illetve a tanulmányok szakterületére vonatkozóan.

 

A versenyvizsgára való jelentkezés módja:

A 121/2023 sz. Sürgősségi kormány rendelet VII. cikkely (17) bekezdése szerint a beiratkozási iratcsomók személyesen, futárszolgálattal vagy elektronikus úton az intézmény által megadott e-mail címre küldheti be.

Azok a beiratkozási iratcsomók amelyek az intézmény munkaideje lejárta után érkeznek meg elektrónikus formában, de még benne vannak az álláshirdetésben szereplő leadási határidő dátumában, a következő munkanapon kapnak iktatószámot.

A beiratkozási dokumentumok másolatát kell letenni. A jelentkezőknek legkésőbb a szóbeli vizsga napjáig be kell nyújtaniuk az eredeti dokumentukat/hitelesített másolatokat a versenyvizsga-bizottság titkárához, az eredetinek való megfelelés igazolása céljából, ellenkező esetben a pályázó a versenyvizsga sikeres teljesítése esetén nem kapja meg az álláshelyre történő kinevezéséről szóló közigazgatási aktát.

 

 

 

Borboly Csaba

Elnök