Nemzetközi tevékenységek

A Vidéki Térségek Kulturális Politikáinak Előmozdítása A Fejlesztési És Területi Kohéziós Stratégiák És A 2030-Ig Tartó Időszakra Vonatkozó Menetrend Keretében”

A Régiók Európai Bizottsága (RB) keretében új jelentés kerül kidolgozásra a következő tárgyban: A kulturális politikák előmozdítása a vidéki térségekben a fejlesztési és területi kohéziós stratégiák, valamint a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend keretében. Borboly Csaba (RO/EPP), Hargita Megyei Tanács elnöke a téma jelentéstevője, Csák László szakértővel közösen dolgozzák ki a témakört.

Július 17-én Brüsszelben került sor az érintett érdekelt szervezetek képviselőivel való konzultációra, amely során különböző véleményeket gyűjtöttek és megvitatták a főbb kérdéseket. Link

A következő linken megtekinthető a munkadokumentum: Link

 

  1. Háttértanulmányok és dokumentumok:

A vélemény kidolgozási szakaszában az előadó és a szakértője felkérést kap arra, hogy találkozzanak a többi uniós intézmény és a tagállamok képviselőivel, illetve más fontos érdekcsoportokkal. Ezeken az üléseken az előadó megvitathatja a véleménnyel kapcsolatos terveit és céljait, és hasznos visszajelzésekre tehet szert.

A véleménytervezet megvitatásának és elfogadásának ütemterve:

  • a véleménytervezet első megvitatása és elfogadása a SEDEC 2023. október 2-i ülésén.
  • elfogadás a 2023. november 29–30-i plenáris ülésen.

POLICY ANALYSIS CULTURAL POLICIES IN RURAL AREAS

Go to Top