Nemzetközi kapcsolatok

Hargita Megye Tanácsa 13 magyarországi, 2 olaszországi, 1 lengyelországi, 1 kínai, 1 örményországi és 2021 októberétől 1 Moldva Köztársaságbeli járással ápol testvérmegyei kapcsolatot. Testvérmegyei kapcsolataink mellett nemzetközi kapcsolatainkat erősítik a nemzetközi szervezetekben vállalt tagságok, pályázati partnerségek, baráti szintű kapcsolatok, és nem utolsó sorban az Európai Unió intézményei melletti érdekképviselet és népszerűsítés.

Intézményünk nemzetközi tevékenysége keretében elősegíti: a külföldi közigazgatási egységekkel való együttműködési kapcsolatok kezdeményezését és fenntartását; a konferenciákon, szemináriumokon, szakmai tanácskozásokon és kiállításokon való részvételt bel- és külföldön az információk és partnerségek bővítése céljából; a gazdasági, kulturális és más kapcsolatok ápolását a kölcsönös megismerés, tapasztalatcsere és közös érdekek, illetve pályázatok mentén.

Nemzetközi kapcsolataink lehetővé teszik:

 • Hargita megye turisztikai kínálatának és hagyományos termékeinek népszerűsítését, ezáltal hozzájárulva a külföldi turisták vonzásához és helyi termelőink jövedelmének növeléséhez;
 • a nemzetközi szintű tapasztalatok megismerését befektetésvonzás témakörben, valamint hozzájárulnak a gazdasági kapcsolatok kialakításához a térségek kölcsönös fejlesztése céljából;
 • számos Európai Uniós támogatású pályázat, valamint több a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által finanszírozott projekt lebonyolítását amelyek a kölcsönös tapasztalatcsere és jó gyakorlatok megismerésén túl, elősegítik a jövőbeni testvérmegyei és partnerségi kapcsolatok kialakítását is.
 • Hargita megye és azok településeinek helyi kihívásainak és javaslatainak érdekképviselete EU és nemzetközi szintű döntéshozó szervezetek mellett, a helyi fejlesztéseket célzó kezdeményezések előmozdítása érdekében.

A szubszidiaritás, szolidaritás, gazdasági- és nem utolsó sorban a baráti kapcsolatok által nemzetközi kapcsolataink hozzájárulnak a Hargita megyei hiteles partnerségi és együttműködési szerepvállalás erősítéséhez.

Hargita Megye Tanácsa nemzetközi tevékenységét a Menedzsment és Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság keretében működő Nemzetközi Kapcsolatok részleg működteti.

A részleg feladatai között szerepel az európai szintű szervezetekkel, az Európai Unió intézményeivel és a testvérmegyékkel való folyamatos kapcsolattartás, a közös programok és pályázatok kezdeményezése és kivitelezése érdekében. Ugyanakkor feladatuk a pályázatok generálása a pályázatokért felelős részleggel együttműködésben, a helyi közigazgatási egységekkel (polgármesteri hivatalokkal), szakmai intézményekkel, alintézményekkel való kapcsolattartás és tanácsadás a nemzetközi témákban.

Az évek során testvérmegyéinkkel, külföldi partnereinkkel és az Európai Unió intézményei melletti érdekképviselet révén számos nemzetközi tevékenység szervezői és résztvevői voltunk.

Ezekből, az alábbiakban emeltünk ki néhányat ( a teljesség igénye nélkül):

 • Testvérmegyei kapcsolataink keretében:
  • Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése Hargita megye különböző településein:
   • Bács-Kiskun megyei orvosok évente végeznek egészségfelmérő vizsgálatokat megyénk különböző településein;
   • Jász-Nagykun-Szolnok  megyei orvosok  kétévente végeznek egészségfelmérő vizsgálatokat megyénk különböző településein.
  • Hargita megye turisztikai, kulturális és gasztronómiai értékeinek népszerűsítése a testvérmegyéinkben szervezett különböző rendezvényeken: Hírös7 Fesztivál (Bács-Kiskun megye); Megyenapi rendezvények  (Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,  Nógrád megye, Vas megye), Vár a megye – Tolna Megyei Értékek Napja (Tolna megye), Székelyföld Gyöngyszemei (Heves megye), Farmer Expo (Hajdú-Bihar megye), Hargita és Somogy Megyei Értékek Napja (Somogy megye), Tisza-tavi Napok (Jász-Nagykun-Szolnok megye), Európai Piknik (Pest megye)
  • Hargita megyei helyi termelők segítése: Hargita Megye Tanácsának már 2008 óta szerepel a programjában a székelyföldi termelők termékeinek külföldi piachoz juttatása is. Kezdetben termékbemutatókkal, vásárokkal, kiállításokkal népszerűsítettük hagyományos termékeinket Magyarországon. Mindennek sikeres eredményének nyilváníthatjuk a 2010. május 7-22. közötti Székely Hetek rendezvényen való részvételünket. A budapesti esemény Hargita Megye Tanácsa és a Magyar Hipermarket Kft. jóvoltából került megszervezésre, ennek következtében a magyarországi Cora áruházakban volt lehetőség igazi székely termékeket kóstolni és vásárolni. Összesen hetven tonnányi termék volt szállítva a Cora hipermarket szolnoki, szegedi, miskolci, debreceni, budakalászi, fóti és törökbálinti üzletébe a Székely Hetek rendezvénysorozat keretében.Nemzetközi kapcsolataink ahhoz is hozzájárultak, hogy helyi termelőiknek minden évben lehetőségük van résztvenni a Budapesten szervezett Székely Fesztiválon ahol megyénk gasztronómiai értékei mellett kulturális és turisztikai értékeinket is van lehetőségünk népszerűsíteni. Ugyanakkor számos a testvérmegyéink által szervezett kulturális és turisztikai rendezvényre is meghívást kapnak.
  • Közös projektek:
   • 2017-től kezdve a Bethlen Gábor Alapkezetlő Zrt támogatásainak elnyerése számos program lebonyolítását tette lehetővé testvérmegyéinkkel partnerségben szakoktatás, vallásturizmus, műemlékvédelem, helyi értéktárak fejlesztése, gazdasági fejlesztés, pályázati menedzsment szakterületen valamint új testvérmegyei kapcsolatok kialakítása terén.
   • Testvérmegyéinkkel közösen több EU-s finanszírozású projekt kivitelezői voltunk/vagyunk:
    • a Somogy Megyei Önkormányzattal 2007-2009 periódusban bonyolítottuk az Inextex projektet, amelynek célja a textilörökségen alapuló tudás, tapasztalatok, módszerek innovatív cseréje volt;
    •  a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal a FolkDanceNet programot (2008, 2009) szerveztük–, melyet 2008-ban hoztak létre az Európai Kultúrák Közötti Párbeszéd Évében. A FolkDanceNet program annak érdekében jött létre, hogy megteremtse az együttműködési keretet a néptáncegyüttesek, önkormányzatok és civil szféra azon szereplői számára, akik a kulturális örökség védelmét és a hagyományok ápolását célozzák a 15 résztvevő országból. (www.folkdancenet.eu)
    • Tolna megyei testvérkapcsolatunk által 2019-ben Hargita Megye Tanácsa partnerként csatlakozott, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség által vezetett, az Európai Unió által finanszírozott FRiDGE Interreg Europe projekthez amelynek célja  az élelmiszeripari KKV-k növekedési lehetőségeinek jobb kiaknázása, az EU-s források hatékonyabb elosztása a vállalkozások valós igényeihez való jobb alkalmazkodása révén.  (https://www.interregeurope.eu/fridge/)
 • Az Európai Unió intézményei melletti érdekképviselet :
 • Eurodyssée program
  • Az Európai Régiók Gyűlése keretében működő Eurodyssée program 18–30 év közötti fiataloknak nyújt lehetőséget szakmai tapasztalatcserére az európai partnerrégiókban 3–7 hónapig tartó gyakorlat során, ami egyben hozzájárul az idegennyelv-tudás tökéletesítéséhez is. Hargita Megye Tanácsa, az Eurodyssée programnak köszönhetően, 12 ország 33 régiójával egyeztet folyamatosan a Hargita megyei fiatalok szakmai továbbképzése, tapasztalatcseréje és külföldi gyakornokok fogadása érdekében.
  • A program révén 2008-ban 3 Hargita megyei fiatal végzett szakmai gyakorlatot közigazgatás és turizmus területén Spanyolországban, Németországban és Portugáliában. Ugyanakkor 1 spanyolországi fiatalt fogadtunk 2008 végén/2009 első felében, aki oktatás területén végzett szakmai gyakorlatot a csíkszeredai Soros Oktatási Központnál és spanyol nyelvet tanított Hargita Megye Tanácsa alkalmazottainak.
 • 2012-től aktív szereplői vagyunk az Európai Unió intézményei mellett szervezett eseményeknek, valamint a helyi önkormányzatoknak biztosított platformoknak. Az Európai Unió intézményei mellett számos, több – helyi és brüsszeli – eseményszervezés  segítségével is sikerült felhívjuk magunkra a figyelmet. Évente résztveszünk az Európai Parlament által szervezett Nyílt Napokon (Open Days) ahol az adott tematikának megfelelően megyénk különböző értékeinek bemutatására van lehetőségünk. A Nyílt Napokon való részvétel mellett lehetőségünk van megmutatni magunkat a Régiók és Városok Európai Hete rendezvénysorozat keretében is. Több témakör mellett, a Székely Termékek, a helyi kisgazdák érdekeinek a képviseletét is biztosítottuk. Ebben a témában kifejtett tevékenységünk hosszú távon megnöveli a pályázati források lehívását nemzetközi partnerségek kidolgozásával, a turizmus fejlesztését, valamint a termelők jövedelmének növelését.
 • Hargita Megye Tanácsa 2019-től tagja az Európai Régiók Bizottsága keretén belül működő szubszidiaritást követő hálózatának (RegHubs – https://cor.europa.eu/hu/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx), amely lehetőséget ad, hogy konkrét javaslatokkal és visszajelzésekkel szolgáljunk az EU szabályzatainak, programjainak a helyi szintű kivitelezését illetően. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó új irányelveket, szabályzatokat befolyásoljuk és Hargita megyei tapasztalatokról, akár helyi kihívásokról, problémákról küldjünk információkat az EU intézmények döntéshozói figyelmébe.
 • Hargita Megye Tanácsa 1993-tól tagja az Európai Régiók Közgyűlésének (AER) és 2019-ben elindítottuk a Helyi Demokrácia Európai Szövetségéhez (ALDA) való csatlakozásunkat is.
 • Nagykövetségekkel, konzulátusokkal való együttműködés: az elmúlt évek során több ország nagykövete is ellátogatott megyénkbe akikkel a szakoktatástól kezdve a megyei gazdáságfejlesztésén át a helyi értékek népszerűsítéséig több témában is egyeztettünk.

Sz

Megnevezés

Elérhetőség

Honlap

Megjegyzés

MAGYARORSZÁG

1

Bács-Kiskun Megye Önkormányzata

Deák Ferenc tér 3
6000 Kecskemét
Magyarország

http://www.bacs-kiskun.hu

Testvérkapcsolat
19/1994

2

Békés Megye Önkormányzata

Derkovits sor 2
5601 Békéscsaba
Magyarország

http://www.bekesmegye.hu

Testvérkapcsolat
54/1996

3

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzata

Városháza tér 1
3525 Miskolc
Magyarország

http://www.baz.hu

Együttműködési megállapodás
1997

Testvérkapcsolat

271/2017

4

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata

Piac u. 54, Pf. 72
4002 Debrecen
Magyarország

http://www.hbmo.hu

Testvérkapcsolat
268/2009

5

Heves Megye Önkormányzata

H-3300, Eger, Kossuth L. u. 9.,

Magyarország

http://hevesmegye.hu/

Testvérkapcsolat

174/2014

6

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata

Kossuth Lajos u 2
5000 Szolnok
Magyarország

http://www.jnszm.hu

Testvérkapcsolat
3/2002

7

Nógrád Megye Önkormányzata

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., Magyarország

http://nograd.hu/

Testvérkapcsolat

211/2017

8

Pest Megye Önkormányzata

Városháza u. 7
V. kerület
1052 Budapest
Magyarország

http://www.pestmegye.hu

Testvérkapcsolat
65/1997

9

Somogy Megye Önkormányzata

Csokonai u. 3
7400 Kaposvár
Magyarország

http://www.som-onkorm.hu

Testvérkapcsolat
6/1993

10

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata

Hősök tere 5
4400 Nyíregyháza
Magyarország

http://www.szszbmo.hu

Testvérkapcsolat
112/2003

11

Tolna Megye

Önkormányzata

Szekszárd, Szent István tér 11-13, 7100 Magyarország

http://www.tolnamegye.hu/

Testvérkapcsolat

211/2018

12

Zala Megye Önkormányzata

Kosztolányi u.10
8900 Zalaegerszeg
Magyarország

http://www.zalamegye.hu

Testvérkapcsolat
6/1993

13

Vas Megye Önkormányzata

9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., Magyarország

http://www.vasmegye.hu/

Testvérkapcsolat

52/2017

OLASZORSZÁG

14

Provincia di Campobasso

Via Roma 47
86100 Campobasso
Olaszország

http://www.provincia.

campobasso.it

Testvérkapcsolat
135/2003

15

Regione Autonoma Valle d’Aosta

1, Piazza Deffeyes
11100 Aosta
Olaszország

http://www.regione.vda.it

Testvérkapcsolat
86/2009

LENGYELORSZÁG

16

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnow,
Lengyelország

http://www.powiat.tarnow.pl

Testvérkapcsolat
20/2004

KÍNA

17

Ningxia Hui Autonomous Region

106 Fenghuang Bei Jie
Yinchuan, Ningxia
P.R. China

http://www.china.org.cn/

english/features/43597.htm

http://en.wikipedia.org

/wiki/Ningxia

Testvérkapcsolat
2011

ÖRMÉNYORSZÁG

18

Lorj Régió

Testvérkapcsolat

212/2018

MOLDVA KÖZTÁRSASÁG

19

Strășeni járás

Municipiul Strășeni, strada Mihai Eminescu, 28

http://crstraseni.md/index.php?l=ro

Testvérkapcsolat

296/2021

Wuxi (Csiangszu tartomány, Kína) Szentegyháza testvérvárosa. Minden év februárjában tartják a Kínai Tavaszi Fesztivált. Tekintsék meg bemutató kisfilmjüket.