A megyei területrendezési terv (PATJ) összehangolt keretet szab a megyét érintő fejlesztési terveknek

Közbeszerzést hirdetett szeptember 15-én Hargita Megye Tanácsa a területrendezési terv aktualizálására, azzal a  céllal, hogy meghatározza és térben leképezze a megye gazdasági és társadalmi fejlődésének a közigazgatási egységek által is követhető irányvonalát.

A jelenlegi gazdasági helyzetben és a társadalom előtt álló kihívások fényében a fő célkitűzés a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlesztés, a természeti erőforrások fenntartható felhasználását és az emberek életminőségének javítását egyaránt szem előtt tartva.

A Hargita megyei területfejlesztési tervnek a Közép-romániai fejlesztési régió fejlesztési tervével, illetve a kapcsolódó területrendezési és településrendezési tervekkel összhangban kell elkészülnie.

A folyamat során hangsúlyt kell fektetni a hatékonyságra, az átláthatóságra és a közösség bevonására annak érdekében, hogy az elkészült terv a területi kohéziót, az épített és táji örökség megőrzését is megfelelően szolgálja.

A megyei területrendezési terv előírásait kötelezően be kell tartani az övezeti területrendezési tervek (PATZ) és a településrendezési tervek (PUG, PUZ) elkészítésénél.

A megyei területrendezési terv felülvizsgálati dokumentációjának elkészítésére október 24-ig várják az ajánlattevőket, a Hargita Megye Tanácsa által megfogalmazott követelményeknek megfelelően.

Az ajánlatokat az ár-minőség függvényében bírálják el, a kiírás részletei megtalálhatók az alábbi linken:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100156031

Csíkszereda, 2022. szeptember 20.