PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Hargita megyei templomok, egyházi épületek felújításának, építésének támogatására a 2023-as évben

 

Útmutató

Űrlap

Nyilatkozat 1

Nyilatkozat 2

 

1. A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207703.

2. Pályázhatnak: a Hargita megyei történelmi egyházak

3. Jogszabályok:

 • a 82/2001-es számú kormányhatározat a Romániában elismert történelmi egyházak támogatásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
  • a 82/2001-es számú kormányhatározat alkalmazási módszertanára vonatkozó 1470/2002-es számú kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
  • a 273/2006-os számú törvény a helyi közpénzügyekről, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • az 52/2003-as számú törvény a döntési folyamatok átláthatóságáról a közigazgatásban, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • a 251/2020 – as számú Határozat a Hargita megyében működő, törvény által elismert vallási felekezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás szabályzatának jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Az egyháztámogatási program a következő stratégiai irányvonalak megvalósításához járul hozza:

 • Hargita megye kulturális Stratégiája 2021-2030: V. Célrendszer: 3 Egyházi ingatlanok közösségi célú felújítása
 • Hargita megye műemlékvédelmi Stratégiája 2013-2023: III. Integrált fejlesztés: ágazatközi stratégiai tanács, IV. Vonzerőnövelés: desztinációépítés.

4. Támogatott tevékenységek:

A 2023-as program keretében támogatást nyújtunk az egyházaknak, a saját pénzügyi forrásaik kiegészítésére, a következő tevékenységeik megvalósítása céljából:

 • templomok és más egyházi épületek építése (az érvényben levő törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentációk jóváhagyásának feltételei mellett) és javítása;
 • fenntartási és működési költségek finanszírozása azon egyházközségek számára, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek;
 • egyházak tulajdonában levő vagyontárgyak állagmegóvása és karbantartása;
 • egyházak által végzett szociális és egészségügyi tevékenységek;
 • vallási-kulturális múzeumok kialakítása és javítása;
 • az egyházakhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységekre használt ingatlanok építése, kialakítása és javítása;
 • egyházkerületek vagy vallási központok székhelyének építése és javítása;
 • egyházak tulajdonában levő teológiai iskolák székhelyének építése és javítása.

 5. Részvételi feltételek

Nem hagyunk jóvá vissza nem térítendő támogatást azoknak az egyházközségeknek, amelyek nem számolták el az előző évben jóváhagyott vissza nem térítendő támogatást, nem fizették vissza a jóváhagyott és el nem számolt összegeket (beleértve az összegekhez tartozó késedelmi kamatokat és büntetéseket).

– A fenntartási és működési költségekre pályázók kötelezően kell bizonyítsák, hogy nem rendelkeznek jövedelemmel, illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek ezen költségek megtérítésére.

– A pénzügyi támogatás igénylésére összeállított iratcsomónak kötelezően tartalmaznia kell az egyházi főhatóság engedélyét, a Hargita Megye Tanácsától igényelt pénzügyi támogatás megszerzésére.

– A támogatáshoz a pályázónak legalább 10%-os önrészt kell biztosítania amennyiben a támogatás kevesebb mint 100.000 lej, illetve 20%-os önrészt, amennyiben a támogatás nagyobb vagy egyenlő mint 100.000 lej.

– Az önrész értéke a támogatás értékére számolódik.

– Az önrészt a kérelmező egyházközség fogja biztosítani és elszámolni a kérésben szereplő költségelőirányzatból (devizből).

– A pénzügyi támogatásra jóváhagyott összegek teljes egészében vagy adott esetben részletekben a kérelmező egyházközségnek lesznek kiutalva, az egyházi főhatóság tájékoztatásával.

– Az elszámoló okiratokat 2023. december 15-ig kell benyújtani. Ajánlott az elszámoló okiratok benyújtása a munkálatok elvégzése és átadása utáni 30 napon belül, de nem később, mint a finanszírozási szerződés határidejének lejárta (2023. december 15.). Abban az esetben, ha a támogatási összeg átutalása az utolsó negyedévben történik meg, akkor az elszámoló okiratok benyújtása nem lehet több mint 180 nap a támogatási összeg átvételétől számítva.

– Abban az esetben, ha a pályázati kérelem nem felel meg a részvételi feltételeknek, nem lesz kiválasztva támogatásra. Ennek értelmében javasoljuk, hogy olvassák el figyelmesen a pályázási útmutatót!

6. A program futamideje: a 2023-as év.

7. A pályázat leadási módja és határideje:

A leadásra előkészített pályázatokat elektronikus formában (szkennelve pdf.ben) kérjük beküldeni info@hargitamegye.ro vagy az info@județulharghita.ro és a zondaerika@hargitamegye.ro e-mail címekre.

Leadási határidő: elektronikus formában 2023. február 27., 12 óra.

8. A támogatás a program útmutatójában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely letölthető a megyei tanács honlapjáról: https://hargitamegye.ro/palyazatok.

 

Borboly Csaba                                                   Bíró Barna Botond

Elnök                                                                  Alelnök

07.02.2023|

Az archív pályázatok itt olvashatóak

Go to Top