PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Hargita megyében tevékenykedő, államilag elismert Hargita megyei egyházak 2024-es egyháztámogatási programjára

 

Útmutató

Űrlap

Nyilatkozat 1

Nyilatkozat 2

 

1. A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207703.

2.  Pályázhatnak: a Hargita megyei történelmi egyházak

3. Jogszabályok:

 • a 82/2001-es számú kormányhatározat a Romániában elismert történelmi egyházak támogatásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • a 82/2001-es számú kormányhatározat alkalmazási módszertanára vonatkozó 1470/2002-es számú kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • a 384/2023-as számú törvény a Romániában elismert történelmi egyházak támogatásáról szóló 82/2001-es számú kormányhatározat módosítására és kiegésztésére vonatkozóan;
 • a 273/2006-os számú törvény a helyi közpénzügyekről, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • a 251/2020 – as számú Határozat a Hargita megyében működő, törvény által elismert vallási felekezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás szabályzatának jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Az egyháztámogatási program a következő stratégiai irányvonalak megvalósításához járul hozza:

 • Hargita megye kulturális Stratégiája 2021-2030: V. Célrendszer: 3 Egyházi ingatlanok közösségi célú felújítása
 • Hargita megye műemlékvédelemi Stratégiája 2013-2024: III. Integrált fejlesztés: ágazatközi stratégiai tanács, IV. Vonzerőnövelés: desztinációépítés.

4. Támogatott tevékenységek:

A 2024-es program keretében támogatást nyújtunk az egyházaknak, a saját pénzügyi forrásaik kiegészítésére, a következő tevékenységeik megvalósítása céljából:

 • a jövedelem nélküli vagy alacsony jövedelmű egyházközségek, valamint a szociális és egészségügyi ellátó intézmények fenntartásához és működtetéséhez szükséges saját forrás kiegészítésére;
 • templomok és más egyházi épületek tervezésére, építésére vagy javítására;
 • az ingó nemzeti kulturális örökség részét képező, egyházak tulajdonában lévő vagyontárgyak állagmegovására és karbantartására;
 • vallási-kulturális múzeumok és múzeumi gyűjtemények kialakítására és fenntartására;
 • az egyházmegyék, esperességek, plébániák/parókiák vagy egyházi központok székhelyeinek, temetők, egyházak tulajdonában lévő oktatási egységek székhelyeinek tervezésére, kivitelezésére, javítására;
 • egyházi személyzet szolgálati lakásainak, az egyházhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységre használt ingatlanok tervezésére, építésére, berendezésére vagy javítására;
 • egyházak által végzett szociális és egészségügyi tevékenységre;
 • az egyházi ingatlanok, szociális és egészségügyi létesítmények, múzeumok és médiaintézmények beruházási listáiban szereplő alapeszközök beszerzésére;
 • az egyházak tevékenységéről szóló audio-vizuális tartalmak készítésére;

 5. Részvételi feltételek

 •  Nem hagyunk jóvá vissza nem térítendő támogatást azoknak az egyházközségeknek, amelyek nem számolták el az előző évben jóváhagyott vissza nem térítendő támogatást, nem fizették vissza a jóváhagyott és el nem számolt összegeket (beleértve az összegekhez tartozó késedelmi kamatokat és büntetéseket).
 • A fenntartási és működési költségekre pályázók kötelezően kell bizonyítsák, hogy nem rendelkeznek jövedelemmel, illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek ezen költségek megtérítésére.
 • A pénzügyi támogatás igénylésére összeállított iratcsomónak kötelezően tartalmaznia kell az egyházi főhatóság engedélyét, a Hargita Megye Tanácsától igényelt pénzügyi támogatás megszerzésére.
 • A támogatáshoz a pályázónak legalább 10%-os önrészt kell biztosítania amennyiben a támogatás kevesebb mint 100.000 lej, illetve 20%-os önrészt, amennyiben a támogatás nagyobb vagy egyenlő mint 100.000 lej.
 • Az önrész értéke a támogatás értékére számolódik.
 • Az önrészt a kérelmező egyházközség fogja biztosítani és elszámolni a kérésben szereplő költségelőirányzatból (devizből).
 • A pénzügyi támogatásra jóváhagyott összegek teljes egészében vagy adott esetben részletekben a kérelmező egyházközségnek lesznek kiutalva, az egyházi főhatóság tájékoztatásával.
 • Az elszámoló okiratokat 2024. december 15-ig kell benyújtani. Ajánlott az elszámoló okiratok benyújtása a munkálatok elvégzése és átadása utáni 30 napon belül, de nem később, mint a finanszírozási szerződés határidejének lejárta (2024. december 15.). Abban az esetben, ha a támogatási összeg átutalása az utolsó negyedévben történik meg, akkor az elszámoló okiratok benyújtása nem lehet több mint 180 nap a támogatási összeg átvételétől számítva.
 • Abban az esetben, ha a pályázati kérelem nem felel meg a részvételi feltételeknek, nem lesz kiválasztva támogatásra. Ennek értelmében javasoljuk, hogy olvassák el figyelmesen a pályázási útmutatót!

6. A program futamideje: a 2024-es év.

7. A pályázat leadási módja és benyújtási időszaka :

A leadásra előkészített pályázatokat elektronikus formában (szkennelve pdf.ben) kérjük beküldeni az info@hargitamegye.ro vagy az info@județulharghita.ro e-mail címekre.

Benyújtási időszak: 2024 február 26 – 2024 március 14, 12 óra.

 8. A támogatás a program útmutatójában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely letölthető a megyei tanács honlapjáról: https://hargitamegye.ro/palyazatok.