PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Hargita megyei templomok, egyházi épületek felújításának, építésének támogatására a 2021-es évben

II. kiírás

Azok a munkálatok kerülnek támogatásra amelyek halaszthatatlanok, illetve olyan munkálatok, amelyek folytatásához szükség van egy sürgős beavatkozásra.

 

Útmutató

Űrlap

Nyilatkozat 1

Nyilatkozat 2

Elszámolási okiratok

 1. A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207703.
 2. Pályázhatnak: a Hargita megyei történelmi egyházak
 1. Jogszabályok:
 • a 82/2001-es számú kormányhatározat a Romániában elismert töténelmi egyházak támogatásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
  • a 82/2001-es számú kormányhatározat alkalmazási módszertanára vonatkozó 1470/2002-es számú kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
  • a 273/200-os számú törvény a helyi közpénzügyekről, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • az 52/2003-as számú törvény a döntési folyamatok átláthatóságáról a közigazgatásban az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • a 251/2020 – as számú Határozat a Hargita megyében működő, törvény által elismert vallási felekezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás szabályzatának jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

          Az egyháztámogatási program a következő stratégiai irányvonal megvalósításához járul hozza:

 • Hargita megye kulturális Stratégiája 2021-2030: V- Célrendszer, Stratégiai programok, 2. Egyházak kulturális tevékenységének felkarolása program, 2.3 Egyházi ingatlanok közösségi célú felújítása
 • Hargita megye műemlékvédelemi Stratégiája 2013-2023: III.Integrált fejlesztés: ágazatközi stratégiai tanács, IV. Vonzerőnövelés: desztinációépítés.
 1. Támogatott tevékenységek:

     A 2021-es program keretében támogatást nyújtunk az egyházaknak, a saját pénzügyi forrásaik kiegészítésére, a következő tevékenységeik megvalósítása céljából:

 • templomok és más egyházi épületek építése (az érvényben levő törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentációk jóváhagyásának feltételei mellett) és javítása;
 • fenntartási és működési költségek finanszírozása azon egyházközségek számára akik nem rendelkeznek jövedelemmel, illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek;
 • egyházak tulajdonában levő vagyontárgyak állagmegóvása és karbantartása;
 • egyházak által végzett szociális és egészségügyi tevékenységek;
 • vallási-kulturális múzeumok kialakítása és javítása;
 • az egyházakhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységekre használt ingatlanok építése, kialakítása és javítása;
 • egyházkerületek vagy vallási központok székhelyének építése és javítása;
 • egyházak tulajdonában levő teológiai iskolák székhelyének építése és javítása.

Csak azok a munkálatok kerülnek támogatásra, amelyek téli körülmények között is elvégezhetők és sürgős beavatkozást igényelnek.

 1. Részvételi feltételek
 • Nem hagyunk jóvá vissza nem térítendő támogatást azoknak az egyházközségeknek, akik az előző kiírásban letették a pályázatukat egy bizonyos munkálatra, de az nem volt teljes, és a hiánypótlási időszak alatt nem pótolták ezeket megfelelő, elfogadható dokumentumokkal, ami miatt a pályázatok nem kerültek elbírálásra (csak jövő évben pályázhatnak erre, az 1470/2002 – es Kormányrendelet 14. cikkelyének (2) és (3) pontja értelmében).
 • Nem hagyunk jóvá vissza nem térítendő támogatást azoknak egyházközségeknek, akik az előző kiírásban sikeresen pályáztak, de nem tettek eleget elszámolási kötelezettségüknek a pályázat leadási határidejéig.
 • A fenntartási és működési költségekre pályázók kötelezően kell bizonyítsák, hogy nem rendelkeznek jövedelemmel illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek ezen költségek megtérítésére.
 • A pénzügyi támogatás igénylésére összeállított iratcsomónak kötelezően tartalmaznia kell az egyházi főhatóság engedélyét, a Hargita Megye Tanácsától igényelt pénzügyi támogatás megszerzésére.
 • A támogatáshoz a pályázónak legalább 10%-os önrészt kell biztosítania amennyiben a támogatás kevesebb mint 100.000 lej, illetve 20%-os önrészt, amennyiben a támogatás nagyobb vagy egyenlő mint 100.000 lej.
 • Az önrész értéke a támogatás értékére számolódik.
 • Az önrészt a kérelmező egyházközség fogja biztosítani és elszámolni a kérésben szereplő költségelőirányzatból (devizből).
 • A pénzügyi támogatásra jóváhagyott összegek teljes egészében vagy adott esetben részletekben a kérelmező egyházközségnek lesznek kiutalva, az egyházi főhatóság tájékoztatásával.
 • Az elszámoló okiratokat a támogatási összeg átutalási dátumától, legfeljebb 180 napig kell benyújtani. Ajánlott az elszámoló okiratok benyújtása a munkálatok elvégzése és átadása utáni 30 napon belül.
 • Abban az esetben, ha a pályázati kérelem nem felel meg a részvételi feltételeknek, nem lesz kiválasztva támogatásra. Ennek értelmében javasoljuk, hogy olvassák el figyelmesen a pályázási útmutatót!
 1. A program futamideje: a 2021-es év.
 2. A pályázat leadási módja és határideje:

   A leadásra előkészített pályázatokat  elektronikus formában (szkennelve pdf.ben) kérjük beküldeni info@hargitamegye.ro vagy az info@județulharghita.ro és a ferencztunde@hargitamegye.ro  e-mail címekre.

        Leadási határidő: elektronikus formában 2021. október 25., 12 óra.

 1. A támogatás a program útmutatójában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely Hargita Megye Tanácsának székhelyén (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 206-os iroda), illetve a területi irodáknál található meg, valamint letölthető a megyei tanács honlapjáról: https://hargitamegye.ro/palyazatok Kapcsolattartó személy: Ferencz Tünde, tel.: 0266-207700 (belső: 1311), e-mail: ferencztunde@hargitamegye.ro

 

Borboly Csaba
Elnök


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Hargita megyei templomok, egyházi épületek felújításának, építésének támogatására a 2021-es évben

Útmutató

Űrlap

Nyilatkozat 1

Nyilatkozat 2

Elszámolási okiratok

 1. A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207703.2. Pályázhatnak: a Hargita megyei történelmi egyházak
 1. Jogszabályok:
 • a 82/2001-es számú kormányhatározat a Romániában elismert töténelmi egyházak támogatásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
  • a 82/2001-es számú kormányhatározat alkalmazási módszertanára vonatkozó 1470/2002-es számú kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
  • a 273/200-os számú törvény a helyi közpénzügyekről, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • az 52/2003-as számú törvény a döntési folyamatok átláthatóságáról a közigazgatásban az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • a 251/2020 – as számú Határozat a Hargita megyében működő, törvény által elismert vallási felekezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás szabályzatának jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

          Az egyháztámogatási program a következő stratégiai irányvonal megvalósításához járul hozza:

 • Hargita megye műemlékvédelemi Stratégiája 2013-2023: III.Integrált fejlesztés: ágazatközi stratégiai tanács, IV. Vonzerőnövelés: desztinációépítés.
 1. Támogatott tevékenységek:

     A 2021-es program keretében támogatást nyújtunk az egyházaknak, a saját pénzügyi forrásaik kiegészítésére, a következő tevékenységeik megvalósítása céljából:

 • templomok és más egyházi épületek építése (az érvényben levő törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentációk jóváhagyásának feltételei mellett) és javítása;
 • fenntartási és működési költségek finanszírozása azon egyházközségek számára akik nem rendelkeznek jövedelemmel, illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek;
 • egyházak tulajdonában levő vagyontárgyak állagmegóvása és karbantartása;
 • egyházak által végzett szociális és egészségügyi tevékenységek;
 • vallási-kulturális múzeumok kialakítása és javítása;
 • az egyházakhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységekre használt ingatlanok építése, kialakítása és javítása;
 • egyházkerületek vagy vallási központok székhelyének építése és javítása;
 • egyházak tulajdonában levő teológiai iskolák székhelyének építése és javítása.
 1. Részvételi feltételek
 • Nem hagyunk jóvá vissza nem térítendő támogatást azoknak az egyházközségeknek, amelyek nem számolták el az előző évben jóváhagyott vissza nem térítendő támogatást, nem fizették vissza a jóváhagyott és el nem számolt összegeket (beleértve az összegekhez tartozó késedelmi kamatokat és büntetéseket).
 • A fenntartási és működési költségekre pályázók kötelezően kell bizonyítsák, hogy nem rendelkeznek jövedelemmel illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek ezen költségek megtérítésére.
 • A pénzügyi támogatás igénylésére összeállított iratcsomónak kötelezően tartalmaznia kell az egyházi főhatóság engedélyét, a Hargita Megye Tanácsától igényelt pénzügyi támogatás megszerzésére.
 • A támogatáshoz a pályázónak legalább 10%-os önrészt kell biztosítania amennyiben a támogatás kevesebb mint 100.000 lej, illetve 20%-os önrészt, amennyiben a támogatás nagyobb vagy egyenlő mint 100.000 lej.
 • Az önrész értéke a támogatás értékére számolódik.
 • Az önrészt a kérelmező egyházközség fogja biztosítani és elszámolni a kérésben szereplő költségelőirányzatból (devizből).
 • A pénzügyi támogatásra jóváhagyott összegek teljes egészében vagy adott esetben részletekben a kérelmező egyházközségnek lesznek kiutalva, az egyházi főhatóság tájékoztatásával.
 • Az elszámoló okiratokat 2021. december 15-ig kell benyújtani. Ajánlott az elszámoló okiratok benyújtása a munkálatok elvégzése és átadása utáni 30 napon belül, de nem később, mint a finanszírozási szerződés határidejének lejárta (2021. december 15.).
 • Abban az esetben, ha a pályázati kérelem nem felel meg a részvételi feltételeknek, nem lesz kiválasztva támogatásra. Ennek értelmében javasoljuk, hogy olvassák el figyelmesen a pályázási útmutatót!
 1. A program futamideje: a 2021-es év.
 2. A pályázat leadási módja és határideje:

   A leadásra előkészített pályázatokat  elektronikus formában (szkennelve pdf.ben) kérjük beküldeni info@hargitamegye.ro vagy az info@județulharghita.ro és a ferencztunde@hargitamegye.ro  e-mail címekre.

        Leadási határidő: elektronikus formában  2021. május 4., 12 óra.

 1. A támogatás a program útmutatójában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely Hargita Megye Tanácsának székhelyén (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 206-os iroda), illetve a területi irodáknál található meg, valamint letölthető a megyei tanács honlapjáról: https://hargitamegye.ro/palyazatok Kapcsolattartó személy: Ferencz Tünde, tel.: 0266-207700 (belső: 1311), e-mail: ferencztunde@hargitamegye.ro

 

Borboly Csaba
Elnök