PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Hargita megyei román közösségek kulturális projektjeinek támogatására a 2024-es évben

 

Útmutató

Űrlap

 

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

Pályázhatnak: A román vagy a származási ország törvényeinek megfelelően létrehozott és bejegyzett román vagy külföldi, jogi- és fizikai személyek, egyéni vállalkozások, családi vállalkozások, amelyek különböző kulturális projekteket folytatnak a Hargita megyei román közösségek számára.

Jogszabályok:

Az 51/1998-as számú kormányrendelet a kulturális projektek finanszírozási rendszerének javításáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

Támogatott tevékenységek:

A román vagy a származási ország törvényeinek megfelelően létrehozott és bejegyzett román vagy külföldi, jogi- és fizikai személyek, egyéni vállalkozások, családi vállalkozások tevékenységei, amelyek különböző kulturális projekteket folytatnak a Hargita megyei román közösségek számára.

A 2024-es évre előirányzott keretösszeg: 140.000 lej.

A program futamideje: a 2024-es költségvetési év.

A pályázat leadási módja és határideje:

A pályázatokat a www.hargitamegye.ro/pályázatok online platformra szükséges feltölteni, majd a platform keretében letöltött PDF formátumú, elektronikus aláírással ellátott pályázatot vissza kell tölteni a platformra, ugyanakkor a pályázatot szükséges  elküldeni az info@hargitamegye.ro és a ianovitsistvan@hargitamegye.ro e-mail címekre a pályázat feltöltésének napján. A pdf fájl neve röviden kell tartalmazza a támogatást igénylő szervezet nevét és a pályázat címét rövidítve. A pályázatok feltöltési határideje: 2024. február 26, 12:00 óra.

A kulturális ajánlatok postai úton is elküldhetők Hargita Megye Tanácsának iktatójába papír alapon, kézi aláírással ellátva, ezek beérkezési határideje az iktatóba 2024. február 26. 12:00 óra.

A pályázati útmutató megtalálható a  www.hargitamegye.ro oldalon, kapcsolattartó személy: Ianovits István Zsolt, tel: 0266-207745, email cím: ianovitsistvan@hargitamegye.ro.

 

 

Anunț public de recrutare pentru formarea comisiilor  de evaluare și  selecție a specialiștilor pentru evaluarea proiectelor culturale

 

 1. În vederea constituirii bazei proprii de date, Consiliul Județean Harghita invită specialiști – experți evaluatori să-și depună candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor culturale și a comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul celor patru programe culturale:

 • Programul general de finanțare nerambursabilă al proiectelor culturale pe anul 2024;
 • Programului special de finanțare nerambursabilă al proiectelor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2024;
 • Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2024 în județul Harghita;
 • Programului special de finanțare nerambursabilă al proiectelor culturale ale comunităţii de romi din judeţul Harghita pe anul 2024

2. Conform prevederilor art. 12 alin. (2) lit. b) din Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, candidatul trebuie să îndeplinească următoarea condiție:

 • să aibă experiență profesională de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniul cultural.â

3. Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele:

 • Cerere de înscriere
 • Curriculum vitae
 • Copie după Cartea de identitate
 • Documente care atestă experiență profesională cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție.
 • Declarație pe propria răspundere (model anexat)
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal (model anexat).

4. Precizăm că în conformitate cu legea, NU POATE FI EVALUATOR o persoană care:

 • are proiecte depuse spre finanțare,
 • face parte din echipa unui înscris spre finanțare,
 • are statut de funcționar public,
 • are contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare.

5. Depunerea candidaturii se va face până la 10 martie 2024, în format electronic, cu semnătură electronică la adresele de email info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro.

Formularele necesare și informații suplimentare pot fi solicitate pe adresa ianovitsistvan@hargitamegye.ro sau salamonendre@hargitamegye.ro, sau prin telefon 0266-207745.

Descrierea detaliată a programelor se poate consulta sub link-ul: https://judetulharghita.ro/proiecte.

19.01.2024|

Az archív pályázatok itt olvashatóak

Go to Top