Kulturális program román közösségeknek – 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Hargita megyei román közösségek kulturális programjainak, projektjeinek és rendezvényeinek támogatására a 2021-es évben

Útmutató

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

Pályázhatnak: A román törvényeknek megfelelően létrehozott és bejegyzett közjogi és magánjogi, jogi- és fizikai személyek, azon egyesületek, alapítványok és egyházak, akik a Hargita megyei román etnikumú közösség számára különböző kulturális programokat, projekteket vagy tevékenységeket folytatnak.

Jogszabályok:

Az 51/1998-as számú Kormányrendelet a kulturális programok és projektek finanszírozási rendszerének javításáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

Támogatott tevékenységek:

A román törvényeknek megfelelően létrehozott és bejegyzett közjogi és magánjogi, jogi- és fizikai személyek által szervezett kulturális programok, projektek és rendezvények, amelyek célja a Hargita megyei román közösségek kulturális életének serkentése és népszerűsítése.

Elsőbbséget élveznek az alábbiakra vonatkozó pályázatok:

  • A Hargita megyei amatőr színjátszócsoportok tevékenységének támogatása,
  • Hargita megyei fúvószenekarok támogatása, azzal a feltétellel, hogy kötelezően a támogatási összeg 20%-ára hangszert vásárolnak,
  • Hargita megyei kulturális értéktár adatbázisainak a kidolgozásával kapcsolatos tevékenységek támogatása,
  • Zenei együttesek, előadóművészek tevékenységének támogatása,
  • A régió kulturális turizmusának a fejlesztését szolgáló kulturális jellegű programoknak, projekteknek és tevékenységeknek a támogatása,
  • Falunapok alkalmával megvalósuló kulturális tevékenységek támogatása,
  • Néptánc oktatás, rendszeres néptáncestek, valamint néptáncelőadások szervezésének támogatása, melyek keretén belül a résztvevők bemutatják a tanultakat.

A vissza nem térítendő támogatás NEM fordítható profittermelő tevékenységre.

A 2021-es évre előirányzott keretösszeg: 70.000 lej.

A program futamideje: a 2021-es költségvetési év.

A pályázat leadási módja és határideje:

A pályázatokat az online platformra szükséges feltölteni ellátva elektronikus aláírással, majd a platform keretében letöltött pdf formátumú, elektronikus aláírással ellátott, pályázatot szükséges  elküldeni az info@hargitamegye.ro és a ianovitsistvan@hargitamegye.ro e-mail címekre a pályázat feltöltésének napján. A pdf fájl neve röviden kell tartalmazza a támogatást igénylő szervezet nevét és a pályázat címét rövidítve.

 

A pályázatok feltöltési határideje: 2021 május 10, 12:00 óra.

 

A pályázati útmutató beszerezhető Hargita Megye Tanácsának székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám, 208/A iroda, vagy a  www.hargitamegye.ro oldalon, kapcsolattartó személy: Ianovits István Zsolt, tel: 0266-207700, 1308-es mellék, email cím: ianovitsistvan@hargitamegye.ro.