Ifjúsági tevékenységek támogatási programja – 2021
Nyertes pályázatok listája

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ifjúsági tevékenységek támogatási programja a 2021-es évben

Útmutató

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel: 0266 207700, fax: 0266 207716, e-mail: info@hargitamegye.ro.

Pályázhatnak: Hargita megye területén ifjúsági tevékenységet folytató  alapítványok, egyesületek, szervezetek és egyházak, amelyek a román törvények szerint létrehozott és bejegyzett jogi személyek.

Jogszabály: Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005 –ös törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Támogatott tevékenységek:        

 • tematikus táborok szervezése tehetséges fiataloknak,
 • diákok felkészítése a képességfelmérő és érettségi vizsgákra,
 • cseretáborok szervezése fiataloknak és gyerekeknek,
 • szemléltető eszközök, didaktikai eszközök vásárlása az iskolai fejlesztés érdekében (2500 lej alatt/darab),
 • a digitális oktatás fejlesztése – laptopok, digitális oktatásnak szánt eszközök (chromebook, vagy hasonló típusú eszközök), VR felszerelések és megfelelő szoftok beszerzésének támogatása  (2500 lej alatt/darab),
 • szakoktatáshoz szükséges tananyagok (könyvek, brosurák, stb) szerkesztése és nyomtatása,
 • különböző ifjúsági tevékenységek szervezése partnerségben a Hargita megyéhez hasonló hagyományokkal rendelkező megyék szervezeteivel, valamint intézményeivel,
 • sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését szolgáló eszközök vásárlásának támogatása,
 • sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését szolgáló tevekenységek megszervezésének támogatása,
 • iskolai versenyek szervezése iskolásoknak és óvodásoknak,
 • tudományos tevékenységek szervezése,
 • az iskolák által kezdeményezett egészségmegőrzés progam keretén belül az utazási költségek támogatása az I-VIII osztályos tanulóknak a sportolási lehetőségekhez való hozzáférés esélyének biztosítása érdekében,
 • egyetemisták, diákok önkéntesi és gyakornoki tevékenységének támogatása,
 • fiatalok gasztronómiai ismereteinek elmélyítése a megfelelő felszerelések beszerzése által (2500 lej alatt/darab),
 • V-VIII osztályos diákok műhelytevékenységének és szaktudásának fejlesztése a megfelelő eszközök beszerzése által (2500 lej alatt/darab),
 • szakmai tapasztalatcserék szervezése (tangazdaságok, mintafarmok, gyárak látogatása),
 • „Erdei iskola” program tevékenységeinek támogatása,
 • a pályaorientációs szakmai tevékenységek támogatása,
 • az ”iskola után iskola” (after school) program keretében folytatott tevékenységek támogatása, az 5349/2011-es jogszabály értelmében,
 • önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz.

 

A vissza nem térítendő támogatás NEM fordítható profitorientált tevékenységre.

A 2021-es évre előirányzott keretösszeg: 400.000 lej.

A program futamideje: a 2021-es év.

A pályázat leadási módja és határideje:

A pályázatokat az online platformra szükséges feltölteni ellátva elektronikus aláírással, majd a platform keretében letöltött pdf formátumú, elektronikus aláírással ellátott, pályázatot szükséges  elküldeni az info@hargitamegye.ro  és a ferenczjudit@hargitamegye.ro  e-mail címekre a pályázat feltöltésének napján. A pdf fájl neve röviden kell tartalmazza a támogatást igénylő szervezet nevét és a pályázat címét rövidítve.

A pályázatok feltöltési határideje: 2021 május 12, 12:00 óra.

A pályázati útmutató beszerezhető a Hargita Megye Tanácsának székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám, 208/A iroda, vagy a  www.hargitamegye.ro  oldalon, kapcsolattartó személy: Ferencz Judit, tel: 0266-207700, 1308-as mellék, email cím: ferenczjudit@hargitamegye.ro .

08.04.2021|

Elöző évi pályázatok itt olvashatóak

Go to Top