PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ifjúsági tevékenységek támogatási programja a 2023-as évben

Nyertes pályázatok listája

 

Útmutató

Űrlap

 

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel: 0266 207700, fax: 0266 207716, e-mail: info@hargitamegye.ro.

Pályázhatnak: Hargita megye területén ifjúsági tevékenységet folytató alapítványok, egyesületek, szervezetek és egyházak, amelyek a román törvények szerint létrehozott és bejegyzett jogi személyek.

Jogszabály: Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005–ös törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Támogatott tevékenységek:         

 • tematikus táborok szervezése tehetséges fiataloknak,
 • diákok felkészítése a képességfelmérő és érettségi vizsgákra,
 • cseretáborok szervezése fiataloknak és gyerekeknek,
 • szemléltető eszközök, didaktikai eszközök vásárlása az iskolai fejlesztés érdekében (2500 lej alatt/darab),
 • a digitális oktatás fejlesztése – laptopok, digitális oktatásnak szánt eszközök (chromebook, vagy hasonló típusú eszközök), VR felszerelések és megfelelő szoftok beszerzésének támogatása  (2500 lej alatt/darab),
 • szakoktatáshoz szükséges tananyagok (könyvek, brosurák, stb) szerkesztése és nyomtatása,
 • különböző ifjúsági tevékenységek szervezése partnerségben a Hargita megyéhez hasonló hagyományokkal rendelkező megyék szervezeteivel, valamint intézményeivel,
 • sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését szolgáló eszközök vásárlásának támogatása,
 • sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését szolgáló tevékenységek megszervezésének támogatása,
 • iskolai versenyek szervezése iskolásoknak és óvodásoknak,
 • tudományos tevékenységek szervezése,
 • az iskolák által kezdeményezett egészségmegőrzés program keretén belül az utazási költségek támogatása az I-VIII osztályos tanulóknak a sportolási lehetőségekhez való hozzáférés esélyének biztosítása érdekében,
 • egyetemisták, diákok önkéntesi és gyakornoki tevékenységének támogatása,
 • fiatalok gasztronómiai ismereteinek elmélyítése a megfelelő felszerelések beszerzése által (2500 lej alatt/darab),
 • V-VIII osztályos diákok műhelytevékenységének és szaktudásának fejlesztése a megfelelő eszközök beszerzése által (2500 lej alatt/darab),
 • szakmai tapasztalatcserék szervezése (tangazdaságok, mintafarmok, gyárak látogatása),
 • „Erdei iskola” program tevékenységeinek támogatása,
 • a pályaorientációs szakmai tevékenységek támogatása,
 • az ”iskola után iskola” (after school) program keretében folytatott tevékenységek támogatása, az 5349/2011-es jogszabály értelmében,
 • Ifjúsági szervezetek tevékenységének támogatása –  konferenciák, képzések, szemináriumok, táborok, workshopok, versenyek szervezése,
 • A 2022-es Európai Ifjúsági Évhez kapcsolódó ifjúsági tevékenységek támogatása,
 • A Gyermekek Háza tevékenységeinek támogatása: táborok, versenyek szervezése, felszerelés és fogyóanyag vásárlás a különböző körök működtetéséhez,
 • A Hargita Megye Tanácsa ifjúsági terében tartott rendezvények lebonyolításának támogatása – értekezletek, fórumok, szakmai továbbképzések, szemináriumok, kerekasztal-beszélgetések, tanácsadás, prevenció, stb.,
 • önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz.

A vissza nem térítendő támogatás NEM fordítható profitorientált tevékenységre.

A 2023-as évre előirányzott keretösszeg: 500.000 lej.

A program futamideje: a 2023-as év.

A pályázat leadási módja és határideje:

A pályázatokat a https://palyazatiprogramok.hargitamegye.ro online platformra szükséges feltölteni ellátni elektronikus aláírással. A platformról letöltött pdf formátumú, elektronikus aláírással ellátott pályázatot szükséges  elküldeni az info@hargitamegye.ro vagy az info@judetulharghita.ro és a ferenczjudit@hargitamegye.ro  e-mail címekre a pályázat feltöltésének napján. A pdf fájl neve röviden kell tartalmazza a támogatást igénylő szervezet nevét és a pályázat címét rövidítve.

A pályázatok feltöltési határideje: 2023 március 6, 12:00 óra.

A pályázatokat Hargita Megye Tanácsának iktatójában, 2023. március 6-án, 12 óráig, valamint a területi irodákban, 2023.március 6-án, 10 óráig is be lehet nyújtani.

– Székelyudvarhely, 1918 December 1. út  9. szám

– Székelykeresztúr, Szabadság tér 55. szám, II. emelet

– Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15 szám.

 

A pályázati útmutató letölthető www.hargitamegye.ro oldalról. Kapcsolattartó személy: Ferencz Judit, tel: 0266-207700/1308-as, email cím: ferenczjudit@hargitamegye.ro .