Hargita Megye Tanácsa,

Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

Versenyvizsgát hirdet vezetői munkaszerződéses állás betöltésére, meghatározott időre, az 1336/2022-es számú Kormányhatározat alapján és a 115/2023-as számú Sürgősségi kormányrendelet VII. cikkelye (2) bekezdésének a) pontja alapján

 

 • 1 egyedi állás: Projekt menedzser: „SEE – Sustainable Entrepreneurship Education” / „SEE – Fenntartható Vállalkozói Oktatás”, elnevezésű pályázatban, melyet az Interreg Europe program finanszíroz

Részvételi feltételek:

 • Egyetemi végzettség záróvizsgával;
 • Legkevesebb 1 év szakmai tapasztalat az állás betöltéséhez;
 • középfokú/haladó szintű angol nyelvtudás;
 • középfokú számítógép-kezelési/programozási ismeretek: Windows, Microsoft Office, internet.

Teljes munkaidős állás 8 óra/nap, 40 óra/hét, meghatározott időre: 2028 június 30-ig is.

A számunkra megfelelő jelölt rendelkezik a következő készségekkel és képességekkel:

 

 • kezdeményező és kommunikációs készségek;
 • precizitás, igényes munkavégzés;
 • összetett feladatok megoldására, önálló és csapatmunkára is való alkalmasság;
 • gyors problémamegoldó és szervező készség;
 • felelős, határozott személyiség;
 • rugalmas munkaidőben, feszített tempóban való munkavégzésre való hajlandóság.

Feladatok:

 • a projekt által előírt tevékenységek koordinálása;
 • biztosítja a projekt irányítását, koordinálja a projektcsapat tevékenységét a tervezett eredmények elérése érdekében;
 • felelős a tevékenységi jelentések kidolgozásáért;
 • felelős a projekt tevékenységi tervének végrehajtásáért, a határidők követéséért és a tevékenységek megfelelő végrehajtásáért és az elért eredmények minőségéért;
 • felelős a projekten belül teljesítendő kifizetések kezdeményezéséért;
 • biztosítja a projekt megvalósítása során felmerülő problémák megoldását;
 • felelős a projekttevékenységeken belül felmerülő kommunikációs problémák gyors megoldásáért;
 • folyamatos kapcsolatot tart a projektvezetővel a projekt-csapattagokkal, illetve a projekt külföldi partnereivel a projekt tevékenységeinek megvalósítása érdekében.

 

Az 1336/2022-es számú Kormányzati Határozat alkalmazási  keretszabályzatának 15. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz, Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország vagy a Svájci Államszövetségnek az állampolgára;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • a meghirdetett állás követelményeinek megfelel, végzettség, szakmai régiség, illetve egyéb más feltételek tekintetében.
 • nincs végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;
 • nem tölt olyan büntetést, amellyel eltiltották a hivataltól, a foglalkozástól, a kereskedelemtől vagy a bűncselekmény elkövetéséhez használt tevékenységtől, illetve nem áll olyan biztonsági intézkedés hatálya alatt, amellyel eltiltották a hivataltól vagy a foglalkozás gyakorlásától.
 • nem követett el a 118/2019-s Törvény 1. cikkelyének (1) bekezdésében említett bűncselekményeket (szexuális bűncselekmények, személyek kihasználása vagy kiskorúak elleni bűncselekmények), valamint a 76/2008 Törvénnyel kiegészített a 35. cikkelye (1) bekezdés, h) pontnál említett bűncselekményeket.

 

A versenyvizsga időpontja:

 • 2024 április 22, 10.00 óra írásbeli vizsga
 • 2024 április 25, 10.00 óra szóbeli vizsga

Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.

A beiratkozási iratcsomókat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell letenni, Csíkszereda, Szabadság tér 5 számaz eredeti dokumentumok kíséretében, a hirdetés napjától számított 5 munkanapon belül  (Hirdetés napja: 2024 április 5), vagyis 2024 április 11-ig is.

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén és az intézmény honlapján – https://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/allashirdetesek/ – tesszük közzé.

Bővebb felvilágosítást az intézmény székhelyén, a Humánerőforrás- és személyzeti fejlesztési és képzési részlegén (126 iroda),  0266-207700 / belső 1408-as vagy 1406-os telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

Sor szám A tervezett tevékenység Tervezett időtartam
1 A jelöltek beiratkozása 2024.04.05-04.11
2 A versenyvizsga iratcsomóinak ellenőrzése 2024.04.12
3 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése 2024.04.12
4 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése 2024.04.15
5 Az iratcsomókkal  kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2024.04.16
6 A versenyvizsga első próbája írásbeli vizsga 2024.04.22
7 Az írásbeli vizsga eredményeinek kifüggesztése 2024.04.22
8 Az írásbeli vizsga eredményeinek fellebbezése 2024.04.23
9 Az írásbeli vizsga fellebbezései eredményeinek kifüggesztése 2024.04.24
10 A versenyvizsga második próbája- szóbeli vizsga 2024.04.25
11 A szóbeli vizsga eredményeinek kifüggesztése 2024.04.25 vagy 2024.04.26
12 A szóbeli vizsga eredményeinek fellebbezése 2024.04.26 vagy 2024.04.29
13 A szóbeli vizsga fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2024.04.29 vagy 2024.04.30
14 A versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 2024.04.30 vagy 2024.05.07

 

 

Borboly Csaba

   Elnök