Hargita Megye Tanácsa,

Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

Versenyvizsgát hirdet végrehajtói köztisztviselői állás betöltésére meghatározatlan időre, a 115/2023 sz. Sürgősségi kormány rendelet VII. cikkelyének (3) bekezdése értelmében és a közigazgatási törvénykönyv módosításáról és kiegészítéséről szóló 121/2023 sz. Sürgősségi kormányrendelet VII. cikkely (7)/XI/XII bekezdése alapján

 

Közbeszerzési osztály, Központosított közbeszerzési egység:

 • Közbeszerzési tanácsadó, I osztály, felső szakmai fokozat

 

Részvételi feltételek:

 • a Közigazgatási kódex, 57/2019-es Sürgősségi kormányrendelet 465-ös szakaszának előírásai;
 • gazdasági, jogi vagy mérnöki egyetemi végzettség záróvizsgával;
 • legkevesebb 7 éves szakmai tapasztalat az állás betöltéséhez szükséges szakterületen;

 

A versenyvizsga időpontja:

 • 2024 augusztus 08, 12.00 óra írásbeli vizsga
 • Szóbeli vizsga: Az írásbeli vizsga eredményének közzétételétől számított legfeljebb 8 munkanapon belül kerül sor. Az interjú időpontját és helyét az írásbeli vizsga eredményével tesszük közzé.

 

Teljes munkaidős állás 8 óra/nap, 40 óra/hét

Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.

A beiratkozási iratcsomókat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell letenni 2024 július 29-ig (is), az eredeti dokumentumok kíséretében – 2024.07.09-2024.07.29 periódusban.

A versenyvizsga részvételi feltételeit az intézmény székhelyén és az intézmény honlapján – https://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/allashirdetesek/ – tesszük közzé.

Bővebb felvilágosítást Hargita Megye Tanácsa székhelyén kaphatnak az érdeklődők.  Kapcsolattartó személy: Gărbe Kinga – tanácsos, Humánerőforrás – és kommunikációs igazgatóság, 0266-207700 / belső 1408-as vagy 1406-os, garbekinga@hargitamegye.ro.

 • Munkaköri leírás

Közbeszerzési osztály

 • Kapcsolódó könyvészeti anyag és a tematika letölthető itt:

Közbeszerzési osztály

 • Dossziék kiválogatása:

Közbeszerzési osztály

 • Az írásbeli vizsga eredmények:

Közbeszerzési osztály

 • A szóbeli vizsga eredmények:

Közbeszerzési osztály

 • A végleges eredmények:

Közbeszerzési osztály

 

A beiratkozási iratcsomó tartalma és a jelentkezés módja:

A beiratkozási iratcsomó az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) beiratkozási formanyomtatványt (57/2019 Adminisztratív kódex 10-es Mellékletében lévő 137-es cikkely b) pontjában szereplő nyomtatvány);

b) a személyazonossági igazolvány másolatát;

c) az illetékes hatóságok által kiállított igazolás másolata, amennyiben a születési anyakönyvi kivonatban szereplő név megváltozik;

d) a munkakönyv és/vagy a munkáltató által kiállított igazolás másolata, amely igazolja a munkakörhöz szükséges munka- illetve szakmai régiséget, a törvény előírásainak megfelelően;

e) adott esetben a szakképzés és továbbképzés elvégzését vagy a speciális készségek birtoklását igazoló oklevelek vagy azzal egyenértékű bizonyítványok, igazolások és egyéb dokumentumok másolatát;

f) a megfelelő egészségi állapotot igazoló, családorvos által kiállított igazolás másolata, (az iratcsomó elbírálása előtt legfeljebb 6 hónappal kiállított), valamint a jogszabály alapján akkreditált szakosodott egységek által szervezett pszichológiai vizsgálat alapján kiállított, érvényes pszichológiai szakvélemény;

g) erkölcsi bizonylat;

h) saját felelősségre tett nyilatkozat a jelentkezési lap megfelelő rovatának kitöltésével, vagy igazolás arról, hogy a jelentkező nem a Titkos Szolgálat alkalmazottja vagy együttmüködője, a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően;

(i) a beiratkozási nyomtatvány megfelelő rovatának kitöltésével tett nyilatkozatot arról, hogy az elmúlt három évben nem bocsátották el, illetve nem szüntették meg fegyelmi okokból a munkaszerződését.

j) önéletrajz, egységes európai formátumban.

k) ajánlólevél az utolsó három munkahely egyikétől és/vagy egy tanártól (kezdő állás esetén).

 

Az erkölcsi bizonylatot lehet helyettesíteni egy saját felelősségre tett nyilatkozattal, a beiratkozási nyomtatvány megfelelő helyen való kitöltésével. Ebben az esetben a versenyvizsga teljes szakaszában, de legkésőbb a szóbeli vizsga időpontjáig ki kell bővítenie a jelentkezési iratcsomót az erkölcsi bizonylattal, ellenkező esetben az álláshelyre történő kinevezésről szóló közigazgatási akta nem kerül kiadásra. Amennyiben a versenyvizsgára való jelentkezéskor kifejezetten kéri, hogy közvetlenül az illetékes hatóságtól vagy intézménytől le kérje az információt az intézmény, a jogszabályoknak és az intézményi szinten jóváhagyott eljárásnak megfelelően kell kérni.

A 121/2023 sz. Sürgősségi kormány rendelet VII. cikkelyének (15) bekezdése és az 57/2019  sz. Sürgősségi kormány rendelet 10-s Mellékletének a 38-as cikkelyének a (7)-s bekezdésének értelmében, a 10-s Melléklet 137-s cikkelyének az e) pontja tartalmazza a munkáltató által kiállított igazolás mintáját, a munka-illetve a tanulmányok szakterületére vonatkozóan.

 

A versenyvizsgára való jelentkezés módja:

A 121/2023 sz. Sürgősségi kormány rendelet VII. cikkely (17) bekezdése szerint a beiratkozási iratcsomók személyesen, futárszolgálattal vagy elektronikus úton az intézmény által megadott e-mail címre küldheti be.

Azok a beiratkozási iratcsomók amelyek az intézmény munkaideje lejárta után érkeznek meg elektrónikus formában, de még benne vannak az álláshirdetésben szereplő leadási határidő dátumában, a következő munkanapon kapnak iktatószámot.

A beiratkozási dokumentumok másolatát kell letenni. A jelentkezőknek legkésőbb a szóbeli vizsga napjáig be kell nyújtaniuk az eredeti dokumentukat/hitelesített másolatokat a versenyvizsga-bizottság titkárához, az eredetinek való megfelelés igazolása céljából, ellenkező esetben a pályázó a versenyvizsga sikeres teljesítése esetén nem kapja meg az álláshelyre történő kinevezéséről szóló közigazgatási aktát.

 

 

Borboly Csaba

Elnök