Határozat tervezet: Hargita megye részvételének jóváhagyásáról Hargita Megye Tanácsán keresztül a Leader Alcsík Mikrotérségi Társulás létrehozásában;

Határozat Tervezet

Jóváhagyási Jegyzőkönyv

Melléklet

Kifüggesztési jegyzőkönyv