Határozat tervezet a „FRiDGE – Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth” című nemzetközi projekt keretében végrehajtott cselekvési terv jóváhagyásáról, Interreg Europe program;

Határozat tervezet

Jóváhagyási Jelentés

Melléklet 1

Melléklet 2

Melléklet 3

Kifüggesztési Jegyőkönyv