411/04.10.2021 es számú Határoza az Hargita megye H.K.E. és Hargita Megye Tanácsa, valamint az Székelykeresztúr város H.K.E. között létrejött partnerségi megállapodás és kiegészítő okmány jóváhagyásáról, a 2014-2020-as R.O.P. 2. prioritási tengely “A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása”, 2. beruházási prioritás keretében benyújtandó “Ágazati üzleti inkubátorház létrehozása Székelykeresztúr városában” című finanszírozási projekt megvalósítása érdekében. A vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése és új vállalkozások létrehozásának ösztönzése révén, többek között üzleti inkubátorok révén”, 2.1.B “Üzleti inkubátorok” egyedi célkitűzés, POR/937/2. sz. projektfelhívás; Hot 411-2021