NAPIRENDTERVEZET
a 2023 június 12-én
Hargita Megye Tanácsának rendes ülésén
megvitatandó és jóváhagyásra benyújtandó határozattervezetekről

 

 1. Határozattervezet a Hargita megye 2023. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló jövedelemadó 6%-os részéből képzett alapból a 2023-as évre vonatkozó összegnek Szentsimon község részére történő felosztásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló jövedelemadó 6%-os részéből képzett alapból a 2023-as évre vonatkozó összegnek Etéd község részére történő felosztásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló jövedelemadó 6%-os részéből képzett alapból a 2023-as évre vonatkozó összegnek Máréfalva község részére történő felosztásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló jövedelemadó 6%-os részéből képzett alapból a 2023-as évre vonatkozó összegnek Oklánd község részére történő felosztásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló jövedelemadó 6%-os részéből képzett alapból a 2023-as évre vonatkozó összegnek Varság község részére történő felosztásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló jövedelemadó 6%-os részéből képzett alapból a 2023-as évre vonatkozó összegnek Parajd község részére történő felosztásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló jövedelemadó 6%-os részéből képzett alapból a 2023-as évre vonatkozó összegnek Zetelaka község részére történő felosztásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló jövedelemadó 6%-os részéből képzett alapból a 2023-as évre vonatkozó összegnek Csikszentgyörgy község részére történő felosztásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Bíráló Bizottság és a Fellebbezéseket Elbíráló Bizottság összetételének jóváhagyására a következő tárgykörökben: a kulturális projektek 2023. évi vissza nem térítendő finanszírozásának általános programja, a népviseletek és hagyományos viseletek 2023. évi vissza nem térítendő finanszírozásának különprogramja és a Hargita megyei román közösség kulturális projektjeinek 2023. évi vissza nem térítendő finanszírozásának különprogramja;

Kezdeményező: Bíró Barna Botond alelnök

 1. Határozattervezet a HARVIZ S.A. regionális szolgáltató által Hargita megyében a víz- és szennyvízinfrastruktúrába történő beruházások aktualizált üzleti tervéhez kapcsolódó felülvizsgált tarifastratégia jóváhagyásáról, összhangban az ANRSC 977256/22.05.2023 számú véleményének rendelkezéseivel, valamint Hargita megye képviselőjének külön megbízatásáról a Hargita Víz Egyesület Társulás Közgyűlésében, amelynek Hargita megye társult tagja;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet Hargita megye képviselőjének a Hargita Víz Községfejlesztési Egyesület társulásainak közgyűlésében – amelynek Hargita megye társult tagja – Hargita Megye képviselőjének külön megbízatásáról a Hargita Víz Községfejlesztési Egyesület alapszabályának aktualizálása és Kápolnás, Korond, Varság községek Hargita Víz Községfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásának jóváhagyása céljából;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita megyei területi közigazgatási egység és egyes közigazgatási-területi egységek közötti együttműködés jóváhagyásáról a tűzoltás vízellátásának biztosítása érdekében;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a Hargita megyei fogyatékkal élő felnőtteket értékelő bizottság létrehozásának jóváhagyásáról, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló 232/2008. sz. határozatának módosításáról, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;

Kezdeményező: Bíró Barna Botond, alelnök

 1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezetéről és működéséről szóló 160/2004. számú határozatának módosításáról, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

Kezdeményező: Bíró Barna Botond, alelnök

 1. Határozattervezet a 7.500.000 lej összegű kölcsön jóváhagyásáról, az államkincstárból történő kölcsönnyújtásra vonatkozó egyes költségvetési-költségvetési intézkedésekről szóló 24/2023. számú sürgősségi kormányrendelet 1. cikkelyének rendelkezéseivel összhangban;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet Lövéte község igazgatási jogának visszavonásáról „Somkőháta területének villamosítása, Lövéte község” című beruházás keretében a Hargita megyei tulajdonában lévő 64,73%-os villamosenergia-vezetékre és ezen eszközöknek a Hargita megyei közvagyonából a Lövéte község közvagyonába való átvitelére vonatkozó tulajdonosi jogkör gyakorlásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a „DJ 113B, 2+600 km, Lázárfalva 13+500 falu bejárat Lázárfalva 13+500, DJ 113A kereszteződésének felújítása” beruházási célhoz kapcsolódó műszaki és gazdasági mutatók jóváhagyásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a beavatkozási munkák jóváhagyási dokumentációjának jóváhagyásáról a következő beruházási célhoz: „A DJ 136A útrendszer felújítása, 14+200 – 22+390 km, Etéd község – Etéd falu, Korund község”, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a DJ 134A, DN 13C – Kis Sólymos – Székelykeresztúr, 7+518-15+484 km, 15+240-15+400 szektor, DN 13C – Kis Solymos – Székelykeresztúr, 7+518-15+484 km, 15+240-15+400 szektor, az HARGITA ÚTKEZELŐ VÁLLALAT cég által biztosított úthálózat korszerűsítésére vonatkozó ár jóváhagyásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának 25/2023. számú határozatának módosításáról és kiegészítéséről, Hargita Megye Tanácsának 224/2010. számú határozatának módosításáról és kiegészítéséről, a Csíkszereda Sürgősségi Megyei Kórház és a Tölgyes Pszichiátriai Kórház egyes vezetőségi átszervezési intézkedéseiről és igazgatótanácsának létrehozásáról, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;

Kezdeményező: Bíró Barna Botond elnökhelyettes.

 

Gyülésanyag

Kiegészített Anyag

 

Csíkszereda, 2023 június 08

 Elnök                                                                           Megyei főjegyző
Borboly Csaba                                                                  Balogh Krisztina