PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sporttevékenységeket támogató program a 2024-es évre

 

Útmutató

Űrlap

 

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266 207700, fax: 0266 207716.
Pályázhatnak: Hargita megye területén sporttevékenységet folytató, (jogi személyiséggel rendelkező) sportegyesületek, sportklubok.
Jogszabály: az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005-ös törvény, a 69/2000-es sporttörvény és az ezt gyakorlatba ültető 884/2001-es kormányhatározat, valamint a 664/2018-as Sport és Ifjusági Minisztériumi Rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.
Támogatott tevékenységek:

  • A versenysport népszerűsítése, amely a „Hargita megyéért versenyzünk” mottóval valósul meg
 • sportolók felkészítésének, illetve országos és nemzetközi bajnokságokon való részvételének támogatása a kimagasló eredmények elérése érdekében;
 • országos és nemzetközi sportversenyek/események megszervezése.
  • Tömegsport – sportesemények
 • tömeges sporttevékenységek szervezése a szabadidő alternatív eltöltésére és a közösség mozgásra való nevelésére;
 • a különleges adottságokkal rendelkező fiatalok kiválogatása és továbbirányítása a klubokba;
 • helyi, országos és nemzetközi sportesemények szervezése;
 • tömegsportversenyeken való résztvétel.
  • Különleges szükségletűek sportja – sportesemények
 • sporttevékenységek szervezése különleges szükségletű sportolóknak;
 • a különleges szükségletű sportolók felkészítésének, illetve országos és nemzetközi bajnokságokon való részvételének támogatása;
  • A más finanszírozó szervezetekhez benyújtott pályázatok finanszírozási önrészének támogatása.

A vissza nem térítendő támogatás NEM fordítható profittermelő tevékenységre.
 A 2024-es évre előirányzott keretösszeg: 1.600.000 lej.
A program futamideje: a 2024-es év.
A pályázatok leadási módozata és határideje:
A pályázatokat a https://palyazatiprogramok.hargitamegye.ro/ online platformra szükséges feltölteni, majd a platform keretében letöltött PDF formátumú, elektronikus aláírással ellátott pályázatot vissza kell tölteni a platformra, ugyanakkor a pályázatot szükséges elküldeni az info@hargitamegye.ro és a balinterika@hargitamegye.ro e-mail címekre, a pályázat feltöltésének napján. A PDF fájl neve röviden kell tartalmazza a támogatást igénylő szervezet nevét és a pályázat címét rövidítve. A pályázatok feltöltési határideje: 2024. március 13. 12:00 óra.
A pályázatok postai úton is elküldhetők Hargita Megye Tanácsának iktatójába papír alapon, kézi aláírással ellátva, ezek beérkezési határideje az iktatóba 2024. március 13. 12:00 óra.
A pályázati útmutató letölthető a www.hargitamegye.ro oldalról.
Kapcsolattartó személy: Bálint Erika, telefon 0266-207745, e-mail balinterika@hargitamegye.ro.

05.02.2024|

Az archív pályázatok itt olvsahatóak

Go to Top