Sporttevékenységeket támogató program – 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sporttevékenységeket támogató program a 2021-es évre

Útmutató

Űrlap

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266 207700, fax: 0266 207716.

Pályázhatnak: Hargita megye területén sporttevékenységet folytató, (jogi személyiséggel rendelkező) sportegyesületek, sportklubok.

Jogszabály: az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005-ös törvény, a 69/2000-es sporttörvény és az ezt gyakorlatba ültető 884/2001-es kormányhatározat, valamint a 664/2018-as Sport és Ifjusági Minisztériumi Rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Támogatott tevékenységek:

 • A versenysport népszerűsítése, amely a „Hargita megyéért versenyzünk” mottóval valósul meg
 • sportolók felkészítésének, illetve országos és nemzetközi bajnokságokon való részvételének támogatása a kimagasló eredmények elérése érdekében;
 • országos és nemzetközi sportversenyek/események megszervezése.
  • Tömegsport – sportesemények
 • tömeges sporttevékenységek szervezése a szabadidő alternatív eltöltésére és a közösség mozgásra való nevelésére;
 • a különleges adottságokkal rendelkező fiatalok kiválogatása és továbbirányítása a klubokba;
 • helyi, országos és nemzetközi sportesemények szervezése;
 • tömegsportversenyeken való résztvétel.
  • Különleges szükségletűek sportja – sportesemények
 • sporttevékenységek szervezése különleges szükségletű sportolóknak;
 • a különleges szükségletű sportolók felkészítésének, illetve országos és nemzetközi bajnokságokon való részvételének támogatása;
  • A más finanszírozó szervezetekhez benyújtott pályázatok finanszírozási önrészének támogatása.

A vissza nem térítendő támogatás NEM fordítható profittermelő tevékenységre.

A 2021-es évre előirányzott keretösszeg: 800 000 lej.

A program futamideje: a 2021-es év.

A pályázatok leadási módozata és határideje:

A pályázatokat az online platformra  szükséges feltölteni és ellátni elektronikus aláírással. A platformról letöltött pdf formátumú, elektronikus aláírással ellátott pályázatot szükséges elküldeni az info@hargitamegye.ro vagy az info@judetulharghita.ro és az andreasalamon@hargitamegye.ro e-mail címekre, a pályázat feltöltésének napján. A pdf fájl neve röviden kell tartalmazza a támogatást igénylő szervezet nevét és a pályázat címét rövidítve.

A pályázatok feltöltési határideje: 2021 május 19, 12:00 óra.

A pályázati útmutató letölthető a www.hargitamegye.ro oldalról, illetve beszerezhető Hargita Megye Tanácsának székhelyéről, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 208/A iroda, kapcsolattartó személy: Salamon Andrea, telefon: 0266-207700/1308, e-mail andreasalamon@hargitamegye.ro.