Önkéntés Tűzoltó Egyesületek támogatási programja – 2021
Nyertes pályázatok listája

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Önkéntés Tűzoltó Egyesületek támogatási programja a 2021- es évre

Útmutató

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, adószám: 4245763, tel: 0266-207700, fax: 0266-207716, e-mail: infohargitamegye.ro.

Pályázhatnak: önkéntes tűzoltó egyesületek vagy jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén vészhelyzetek megelőzését, kezelését, a lakosság védelmét szolgáló, sürgősségi beavatkozási tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok.

Jogszabály: Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005-ös törvény.

Támogatott tevékenységek:

  • önkéntes tűzoltóknak és fiataloknak szervezett események, fesztiválok, konferenciák, megelőzési programok és szakkurzusok támogatása,
  • önkéntes tűzoltóknak szervezett külföldi és belföldi tapasztalatcserék, események, fesztiválok, konferenciák, szakképzések támogatása,
  • tűzoltó tevékenységgel kapcsolatos, fiatalokat megcélzó programok, ifjúság nevelésével kapcsolatos események szervezése,
  • tűzoltó egyenruhák és védőeszközök vásárlásának támogatása önkéntes tűzoltóknak, ( 2500 lej/db alatt)
  • tűzoltó felszerelések és tűzoltáshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatása – pl. láncfűrész, tűzcsap, tömlő, létrák, feszítő eszközök, stb ( 2500 lej/db alatt)
  • önkéntes tűzoltók felkészítő képzéseken való résztvételének támogatása,
  • kiadványok, brosúrák, kézikönyvek, szórólapok, információs és oktató célzatú plakátok kiadása és nyomtatása a lakosság ismereteinek gyarapítását célzó tevékenységek keretében.
  • önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz,

A vissza nem térítendő támogatás NEM fordítható profittermelő tevékenységre.

A 2020-as évre előirányzott keretösszeg: 400.000 lej

A program futamideje: a 2021-es év.

A pályázatok leadási módja és határideje:

A pályázatokat az online platformra szükséges feltölteni ellátva elektronikus aláírással, majd a platform keretében letöltött pdf formátumú, elektronikus aláírással ellátott, pályázatot szükséges  elküldeni az info@hargitamegye.ro vagy a info@judetulharghita.ro és a salamonendre@hargitamegye.ro e-mail címekre, a pályázat feltöltésének napján. A pdf fájl neve röviden kell tartalmazza a támogatást igénylő szervezet nevét és a pályázat címét rövidítve.

A pályázatok feltöltési határideje: 2021. május 21, 12:00 óra.

A pályázati útmutató beszerezhető a Hargita Megye Tanácsának székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám, 208/A iroda, vagy a www.hargitamegye.ro oldalon található, kapcsolattartó személy: Salamon Endre, tel: 0266-207700, 1308-as mellék, email cím: salamonendre@hargitamegye.ro.