PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatási programja a 2024-es évben

 

Útmutató

Űrlap

 

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, adószám: 4245763, tel: 0266-207700, fax: 0266-207716.

Pályázhatnak: önkéntes tűzoltó egyesületek vagy jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén vészhelyzetek megelőzését, kezelését, a lakosság védelmét szolgáló, elsősegélyt, önkéntes segélyszolgálatot nyújtanak, sürgősségi beavatkozási tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok.

Jogszabály: az általános érdekeltségű non-profit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005-ös törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Támogatott tevékenységek:

  • önkéntes tűzoltóknak és fiataloknak szervezett események, fesztiválok, konferenciák, megelőzési programok és szakkurzusok támogatása,
  • önkéntes tűzoltóknak szervezett külföldi és belföldi tapasztalatcserék, események, fesztiválok, konferenciák, szakképzések támogatása,
  • tűzoltó tevékenységgel kapcsolatos, fiatalokat megcélzó programok, ifjúság nevelésével kapcsolatos események szervezése,
  • tűzoltó egyenruhák és védőeszközök vásárlásának támogatása önkéntes tűzoltóknak, ( 2500 lej/db alatt)
  • tűzoltó felszerelések és tűzoltáshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatása – pl. láncfűrész, tűzcsap, tömlő, létrák, feszítő eszközök, stb ( 2500 lej/db alatt)
  • önkéntes tűzoltók felkészítő képzéseken való résztvételének támogatása,
  • kiadványok, brosúrák, kézikönyvek, szórólapok, információs és oktató célzatú plakátok kiadása és nyomtatása a lakosság ismereteinek gyarapítását célzó tevékenységek keretében.
  • önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz,

A vissza nem térítendő támogatás NEM fordítható profittermelő tevékenységre.

A 2024-es évre előirányzott keretösszeg: 400.000 lej

A program futamideje: a 2024-es költségvetési év.

A pályázatok leadási módja és határideje:

A pályázatokat a https://palyazatiprogramok.hargitamegye.ro  online platformra szükséges feltölteni, majd a platform keretében letöltött PDF formátumú, elektronikus aláírással ellátott pályázatot vissza kell tölteni a platformra, ugyanakkor a pályázatot szükséges  elküldeni az info@hargitamegye.ro  és a salamonendre@hargitamegye.ro  e-mail címekre a pályázat feltöltésének napján. A pdf fájl neve röviden kell tartalmazza a támogatást igénylő szervezet nevét és a pályázat címét rövidítve. A pályázatok feltöltési határideje: 2024. március 11, 12:00 óra.

A pályázatokat postai úton is elküldhetők Hargita Megye Tanácsának iktatójába papír alapon, kézi aláírással ellátva, ezek beérkezési határideje az iktatóba 2024. március 11, 12:00 óra.

A pályázati útmutató megtalálható a  www.hargitamegye.ro  oldalon, kapcsolattartó személy: Salamon Endre, tel: 0266-207745, email cím: salamonendre@hargitamegye.ro.

Az archív pályázatok itt olvashatóak.

Go to Top