Szakjelentés készült a Szent Anna tó vizének aktuális helyzetéről és további lépésekről

Szakjelentés készült a Szent Anna tó vizének aktuális helyzetéről, a halak elszaporodása mentén felmerülő környezetvédelmi problémákról.

A CsomádBálványos Közösségi Fejlesztési Társulás egy szakjelentésben foglalta össze a Szent Anna tó kapcsán felmerülő problémákat, valamint Hargita Megye Tanácsának erre vonatkozó törekvéseit. A dokumentum röviden vázolja a jelenlegi helyzetet, az ezüst kárász és a tó viszonyát, a megyei tanács kezdeményezéseinek és törekvéseinek kronológiáját, valamint összegzésként javaslatot vázol fel arra, hogy milyen lehetőségek és megoldások lennének az ügy kimozdítása érdekében.

A szakjelentést itt olvashatják: link

Az elmúlt 20 évben a Szent Anna tó vízminősége a labor minták alapján és az utolsó években szemmel láthatóan megváltozott. A környezeti probléma kiváltó egyik bizonyított oka, az invazív halfajta az ezüstkárász (Carassius gibelio) megtelepedése a tóban. A halak táplálkozásuk során felborítják a tó természetes egyensúlyát, amely algásodáshoz és ennek hatására a tó korai elmocsarasodásához vezet.

Ez a folyamat oda vezet, hogy a hely elveszíti a varázsát, turisztikai szempontból értéktelenné válik. Jogi szempontból, a probléma kezelése a Környezetvédelmi Minisztérium hatásköre.

Ennek veszélye a korai ellaposodás, aminek felgyorsulásához hozzájárul a halak elszaporodása is, ami a vízminőség drasztikus romlásához vezetett. A tó a halak számára nem jelent ideális környezetet, viszont az ezüst kárász alkalmazkodott a körülményekhez.

Ennek az ügynek a felkarolása érdekében Hargita Megye Tanácsa a következő lépéseket tette meg: munkacsoportot alakított, gyűléseket szervezett a helyszínen és a Megyei Tanács székhelyén, tanulmányok készítése és finanszírozása, árajánlatok kérése, nyílt levél küldése a Környezetvédelmi Minisztériumnak.

A Szent Anna tó minél hosszabb fennmaradása, megőrzése érdekében szükséges a megfelelő intézkedések elvégzése, világossá vált, hogy a korai elmocsarasodási folyamat csak ilyen módon állítható meg.

Hargita Megye Tanácsa és a Csomád-Bálványos Fejlesztési Társulat célkitűzése ennek a természeti kincsnek a megmentése. Éppen ezért november 22-23-án kerül sor terepszemlével egybekötött kerekasztal fórumra, ahová minden érdekelt fél, hatóság és hivatali szerv meghívást kap majd.

A jövőt illetően zöld, fenntartható fejlesztésekben gondolkodnak a Szent Anna tó környezetében, ilyen módon szeretnék védeni a tavat az emberi és antropikus hatásoktól.

Csíkszereda, 2023. november 7.