A kifejlesztett applikációt a diákokon tesztelik

 

Érdekes, játékos feladatok, önálló tanulási lehetőség, ugyanis a feladatmegoldás sikeressége vagy sikertelensége alapján az alkalmazás folyamatosan újratervezi az útvonalat. Bónusz internetidő, közben pedig felkészülés a kisérettségire. Ezt jelenti a Learn Then Play (LTHP) projekt keretében, matematika tanulásra kifejlesztett applikáció.

Számtalan matematika feladat, 6 útvonal, egyenként 8-10 nehézségi szinttel, amely elsősorban a kisérettségire való felkészülést segíti. A LTHP projekt tananyagát egy Erasmus+ projekt keretében fejlesztették ki magyarországi, Hargita megyei és szlovákiai partnerek. A következő fázis a tananyag tesztelése, ugyanis a minél hatékonyabb felhasználás érdekében nagyon fontosnak tartják a diákok visszajelzéseit.

A projekt partnerei a Hargita Megye Tanácsa létrehozásával és fenntartásával működő Hargita Megyéért Egyesület, Magyarországról a Férfiak Klubja, az InterRegio Fórum Egyesület, az Új Esély Egyesület, és a szlovákiai Corvin Mátyás Alapiskola. A kidolgozott tananyagot országonként három tanár teszteli, legkevesebb harminc gyerek részvételével, egyeztettek a partnerek március 25-i budapesti találkozójukon.

Hargita megyéből a csíkszeredai József Attila Általános Iskola vesz részt a projektbe, Bíró Annamária matematika tanárnő – aki a tananyagfejlesztésen is dolgozott – az iskola minden VIII. osztályos diákját bevonja a tesztelésbe.

A LTHP projektet az oktatásban résztvevő szereplők igénye hívta életre, a differenciált oktatást középpontba állító innovatív módszertannak köszönhetően a diákok különböző adaptív tanulási útvonalakat járnak be a feladatmegoldások sikerességétől függően.

A kifejlesztett feladatsor tanulási szintre/képességekre szabott útvonalakat ad meg, ahelyett, hogy egy előre elkészített feladatsort kapnának a diákok, egy segítőfeladatokból és magyarázó videóból álló feladatrendszerben barangolhatnak a tanulók, aktuális tudásuknak és képességeiknek megfelelően. A differenciálás alapja, hogy a feladatmegoldás sikeressége vagy sikertelensége alapján az alkalmazás folyamatosan újratervezi az útvonalat, vagyis azt, hogy milyen feladatot kap a diák (ha megold egy feladattípust, feljebb kerül egy szinttel, ha viszont ez a segítő/rávezető feladatok után sem sikerül, lejjebb kerül egy szinttel). A tananyag fokozatosan nehezedő szinteken strukturálódik, a könnyebb feladatoktól az egyre bonyolultabbak felé haladva, egészen a versenyszintig.

A fejlesztésről korábban közösségi oldalán is beszélt Borboly Csaba az érintettekkel:

https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/880643729485201

A projektről bővebben: https://learnthenplay.hu/en/

Az innovatív oktatási módszerek fejlesztésére két Erasmus+ projekt is irányul, az egyik a már említett LTHP, a másik, amelyben Hargita Megye Tanácsa vesz részt, a 7Smart Steps:

https://sevensmartsteps.hu/

Csíkszereda, 2022. március 31.