Humáneröforrás- és kommunikációs igazgatóság

1. Igazgató: Szőcs István

Tel.: 0266-207 700, 1312-es mellék

Fax: 0266-207703

E-mail: szocsistvan@hargitamegye.ro

2. Igazgató-helyettes: Török Hanna

Tel.: 0266-207 700

Fax: 0266-207703

E-mail: torokhanna@hargitamegye.ro

A Humánerőforrás- és kommunikációs igazgatóság magába foglalja a következő részlegeket: humánerőforrás, személyzetfejlesztés és -képzés részleg, belső szabályozási részleg, informatikai menedzsment részleg, arculati elemekért felelős részleg, rendezvények szervezéséért és programok lebonyolításáért felelős részleg, sajtókapcsolatok és saját kiadványokért felelős részleg.

A Humánerőforrás- és kommunikációs igazgatóság fő feladatköre

A Humánerőforrás- és kommunikációs igazgatóság feladatai közé tartozik a megyei tanács sajtókapcsolatainak ápolása, az intézményen belüli kommunikáció biztosítása, események szervezése és lebonyolítása és nem utolsósorban a humán erőforrással kapcsolatos ügyek kezelése. A Humánerőforrás- és kommunikációs igazgatóság közvetlenül a megyeitanács-elnöknek van alárendelve, és szerepet vállal minden olyan eseményben és tevékenységben, amelyet a megyei tanács elnöke javasol, lehetővé téve ezek megszervezését, valamint teljesít minden egyéb feladatot, amelyet a megyeitanács-elnök szab ki rá.

A humánerőforrás- és személyzetfejlesztés és -képzés részleg:

 • nyilvántartja és kezeli Hargita Megye Tanácsának személyzeti ügyeit;
 • követi a megyei tanácsnál dolgozók bérezési, szabadságolási, előrelépési helyzetét;
 • nyilvántartja az alkalmazottak szakmai dokumentációját, elvégzi a törvény által előírt papírmunkát;
 • gondoskodik az alkalmazottak jólétéről;
 • a képzési terv és igények felmérése;
 • képzések nyilvántartása;
 • képzések közbeszerzése.

A belső szabályozási részleg

 • belső szabályozási rendszer kialakítása és működtetése;
 • felelős a belső irányítási ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó éves program kidolgozásáért és naprakésszé tételéért, figyelembe véve a végrehajtáshoz szükséges intézkedések célkitűzéseit, intézkedéseit, feladatait, határidejét és egyéb elemeit.

Az informatikai menedzsment részleg:

 • biztosítja a megye és a megyei tanács imázsának promoválását a megyei tanács honlapjának, aloldalainak létrehozásával, folyamatos frissítésével és fejlesztésével;
 • irányítja a személyzet képzését és fejlesztését az informatikai technológia és adatkommunikáció területén.

Az arculati elemekért felelős részleg:

 • a megyei tanács tevékenységét bemutató kiadványok beszerzésének és az intézmény arculata folyamatos építésének biztosítása a közvélemény és Hargita megye lakossága, illetve a megyébe látogató hivatalos személyek, vendégek számára;
 • Hargita Megye Tanácsa arculati elemeinek megfelelő alkalmazása, követése és ellenőrzése az Arculati kézikönyv szerint a saját apparátus, az alárendelt intézmények, a közösségi fejlesztési társulások, egyesületek, alapítványok által készített, nyomtatásra kerülő anyagokon – plakát, szórólap, brossúra, mappák, névjegykártyák, beszámolók, bannerek, ppt, weboldal, meghívók, oklevelek, emléklapok, könyvek esetében –, valamint a HMT által támogatott és társszervezett rendezvények anyagain;
 • erős, egységes arculat, egy megbízható imázs kialakítása Hargita Megye Tanácsa és alárendelt intézményei számára.

A rendezvények szervezéséért és programok lebonyolításáért felelős részleg:

 • saját események, fogadások kezdeményezése és szervezése;
 • a belföldi és külföldi látogatások szervezése, követése együttműködve a nemzetközi kapcsolatok és a sajtókapcsolatok és saját kiadványokért felelős részlegekkel;
 • az intézményen belüli és más intézményekkel való kommunikáció lebonyolítása;
 • a Megyeháza Galéria tevékenységének koordinálása, kiállítások szervezése Hargita Megye Tanácsánál.
 • Hargita Megye Tanácsa saját apparátusa által szervezett események követése, koordinálása;
 • a Hargita Megye Tanácsa alárendelt intézményei által szervezett események, rendezvények követése, koordinálása;
 • a Hargita Megye Tanácsa által támogatott, társszervezett rendezvények követése, koordinálása;
 • a közösségek közötti fejlesztési társulások, egyesületek, alapítványok rendezvényeinek követése, koordinálása;
 • a protokollajándékok beszerzése, előkészítése rendezvényeken, eseményeken való átadásra;
 • díjazások szervezése a megye társadalmi, gazdasági életében, közigazgatási, tudományos, irodalmi, művészeti, közoktatási, sport-, ifjúsági, közművelődési és egyéb szakmai területen szerzett kimagasló érdemek elismerésére;
 • a nyomdai szolgáltatások közbeszerzésének lebonyolítása, a nyomdai termékek, szolgáltatások megrendelése, kifizetése.

A sajtókapcsolatok és saját kiadványokért felelős részleg:

 • követi a média különböző csatornáin megjelenő, a közigazgatás tevékenységére vonatkozó híreket, információkat;
 • biztosítja a közvélemény informálását a megyei tanács tevékenységéről és a megyei tanács szervezésében létrejött közérdekű akciókról;
 • fenntartja és ápolja a médiával való kapcsolatot;
 • tevékenységi területének eszközeivel hozzájárul Hargita Megye Tanácsa közismertségének növeléséhez és a külső környezettel, lakosokkal való jó kapcsolat fenntartásához;
 • felelős a Hargita Megye Tanácsa saját újságjának és más brosúráinak, szórólapjainak, tájékoztató anyagainak, eseménynaptárának, leveleinek stb. közzétételéért;
 • az igényfelmérések és az új kiadványszabványok követése;
 • sajtótájékoztatókat szervez, részt vesz ezeken a konferenciákon, szükség esetén sajtóközleményeket ad ki.