Hargita Népe Lapkiadó,

Csíkszereda, Temesvári sugárút, 4 szám 

a 2011/286-os kormányhatározat értelmében versenyvizsgát hirdet 2024.április 29-én 11 órától (írásbeli) és május 8-án 11 órától (szóbeli) a következő munkaszerződéses állások betöltésére:

 

1. Az állások száma és elnevezése, a szervezeti egység megnevezése:

Tudósító, kezdő fokozat – 1 hely (meghatározott időre), Studió

Részvételi feltételek:

 • felsőfokú végzettség záróvizsgával;
 • számítógép-kezelői ismeretek;
 • kiváló kommunikációs készség, elemző és szervezői képesség, önálló munkavégzésre való alkalmasság, pontosság

 

 1. A jelentkezési iratcsomó az alábbi dokumentumokat kell tartalmazza:
 2. beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
 3. a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 4. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 5. a munkakönyv másolatát, és/vagy a munkahelyi, szakmai vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget igazoló okiratokat;
 6. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 7. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amely előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve és amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 8. szakmai önéletrajzot.

A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.

Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.

A b.) – d.) pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 

 1. A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:
 2. román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 3. ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 4. az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 5. teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 6. az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 7. nem volt véglegesen elítélve az emberiség ellen elkövetett bűncselekedetek, az állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;
 1. A versenyvizsga 2024. április 29-én, 11 órától kezdődik az írásbeli próbával, és 2024. május 8-án 11 órakor folytatódik a szóbeli próbával, a Hargita Népe Kiadó székhelyén (Csíkszereda, Temesvári sugárút 4 szám alatt.)

A vizsgához szükséges iratcsomót 2024. április 4. – 2024. április 22. közötti időszakban lehet benyújtani a Hargita Népe Kiadó székhelyén 8,00-15,00 óra között.

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, – illetve az intézmény weboldalán – http://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/allashirdetesek/alintezmenyek-altal-meghirdetett-allasok.html – tesszük közzé.

További információkat a 0266–372633-as telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

 

 

Lőrincz Csaba Levente
menedzser

Csíkszereda, 2024. április 3.

 

 1. A betöltetlen szerződéses állások elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:

 

Sor szám A tervezett tevékenység Tervezett időtartam
1 A jelöltek beiratkozása 2024.04.04. – 2024.04.22.
2 A versenyvizsga iratcsomóinak ellenőrzése 2024.04.23.
3 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése 2024.04.23.
4 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése 2024.04.24.
5 Az iratcsomókkal  kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése; A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsora 2024.04.25.
6 A versenyvizsga első próbája- írásbeli próba 2024.04.29.
7 A írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2024.04.29.
8 A írásbeli próba eredményeinek fellebbezése 2024.04.30.
9 A s írásbeli próba fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2024.05.07.
10 A versenyvizsga második próbája- szóbeli próba 2024.05.08.
11 A szóbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2024.05.08.
12 A szóbeli próba eredményeinek fellebbezése 2024.05.09.
13 A szóbeli próba fellebbezések eredményeinek és a versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 2024.05.10.

 

 • Könyvészet: letölthető itt
 • A dossziék kiválogatása: letölthető itt
 • Az irásbeli vizsga eredménye: letölthető itt
 • A szóbeli vizsga eredménye: letölthető itt
 • Végleges eredmény: letölthető itt.