Hargita Népe Lapkiadó,

Csíkszereda, Temesvári sugárút, 4 szám

a 2022/1336-os kormányhatározat értelmében versenyvizsgát hirdet 2024.július 8-án 11 órától (írásbeli) és július 11-én 11 órától (szóbeli) a következő meghatározatlan idejű munkaszerződéses állás betöltésére:

 

1. Az állások száma és elnevezése, a szervezeti egység megnevezése:

Riporter, kezdő fokozat – 1 hely (meghatározatlan időre)

Részvételi feltételek:

 • felsőfokú végzettség záróvizsgával;
 • nem szükséges szakmai tapasztalat;
 • meg kell felelnie a 2022/1336-os kormányhatározat 15. cikkelye szerinti általános feltételeknek.

 

 1. A jelentkezési iratcsomó az alábbi dokumentumokat kell tartalmazza:
 • beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
 • a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 • a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 • a munkakönyv másolatát, és/vagy a munkahelyi, szakmai vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget igazoló okiratokat;
 • a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 • a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amely előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve és amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 • szakmai önéletrajzot.

A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.

Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.

A b.) – d.) pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 1. Az 1336/2022-es számú Kormányzati Határozat 15. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:
 • a) román állampolgársággal vagy az Európai Unió más tagállamának, illetve a Svájci Államszövetségnek az állampolgárságával rendelkezik;
 • b) jó román nyelvtudással rendelkezik szóban és írásban;
 • c) munkaképes az 53/2003. sz. törvény előírásai alapján;
 • d) a pályázott munkakörnek megfelelő egészségi állapottal rendelkezik, amelyet a háziorvos vagy az illetékes egészségügyi egységek által kiállított orvosi igazolással tanúsít;
 • e) megfelel az iskolai végzettségre, a szakterületen szerzett tapasztalatra és, adott esetben, a meghirdetett állás speciális követelményeire vonatkozó feltételeknek;
 • f) nem ítélték el nemzetbiztonság elleni, hatóság elleni, emberiség elleni, korrupciós vagy szolgálati időben elkövetett bűncselekményért, hamisításért vagy az igazságszolgáltatás elleni bűncselekményért, valamint olyan szándékkal elkövetett bűncselekményért, amely a pályázó személyt összeférhetetlenné tenné az általa megpályázott munkakörrel járó feladat ellátásával, kivételt képeznek azok az esetek, ahol rehabilitáció történt;
 • g) nem áll olyan büntetésvégrehajtás alatt, amellyel eltiltották a hivatali, foglalkozási vagy kereskedelmi tevékenység gyakorlásától, illetve annak a tevékenységnek a gyakorlásától, amellyel a bűncselekményt elkövette, vagy nem áll olyan biztonsági intézkedés hatálya alatt, amely eltiltja a hivatali vagy foglalkozási tevékenység gyakorlásától;
 • (h) nem követett el a 118/2019. sz. törvény 1. cikkelyének (1) bekezdésében említett bűncselekményeket, szexuális bűncselekményeket, személyeket kizsákmányoló bűncselekményeket vagy kiskorúak elleni bűncselekményeket

 

 1. A versenyvizsga 2024. július 8-án, 11 órától kezdődik az írásbeli próbával, és 2024. július 11-én 11 órakor folytatódik a szóbeli próbával, a Hargita Népe Kiadó székhelyén (Csíkszereda, Temesvári sugárút 4 szám alatt.)

A vizsgához szükséges iratcsomót 2024. június 18. – 2024. július 2. közötti időszakban lehet benyújtani a Hargita Népe Kiadó székhelyén 8,00-15,00 óra között.

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, – illetve az intézmény weboldalán – http://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/allashirdetesek/alintezmenyek-altal-meghirdetett-allasok.html – tesszük közzé.

További információkat a 0266–372633-as telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

 

 1. A betöltetlen szerződéses állások elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:

 

Sor szám A tervezett tevékenység Tervezett időtartam
1 A jelöltek beiratkozása 2024.06.18. – 2024.07.02.
2 A versenyvizsga iratcsomóinak ellenőrzése 2024.07.03.
3 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése 2024.07.03.
4 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése 2024.07.04.
5 Az iratcsomókkal  kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése; A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsora 2024.07.05.
6 A versenyvizsga első próbája- írásbeli próba 2024.07.08.
7 A írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2024. 07.08.
8 A írásbeli próba eredményeinek fellebbezése 2024. 07.09.
9 A s írásbeli próba fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2024. 07.10.
10 A versenyvizsga második próbája- szóbeli próba 2024. 07.11.
11 A szóbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2024. 07.11.
12 A szóbeli próba eredményeinek fellebbezése 2024. 07.12.
13 A szóbeli próba fellebbezések eredményeinek és a versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 2024.07.15.

 

 • Könyvészet: letölthető itt
 • A dossziék kiválogatása: letölthető itt
 • Az irásbeli vizsga eredménye: letölthető itt
 • A szóbeli vizsga eredménye: letölthető itt
 • Végleges eredmény: letölthető itt.

 

Csíkszereda, 2024. június 17.

Lőrincz Csaba Levente

menedzser