HARGITA MEGYE TANÁCSA

 

HIRDETÉS

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet a Hargita Népe Kiadó menedzseri tisztségének betöltésére

 

A versenyvizsgára Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt kerül sor.

A jelentkezők a pályázati anyagot, a Hargita Népe Kiadó tevékenységének menedzsmenttervét (konkrét megoldásokkal, várt eredményekkel és az elvárások teljesítéséhez szükséges források becslésével), nyomtatva és elektrónikusan (adathordozón), 2023 november 20-ig, 16:45 óráig nyújthatják be zárt borítékban (aláírás nélkül) Hargita Megye Tanácsa Humánerőforrás – és kommunikációs igazgatóságának Humánerőforrás részlegére, a megyeháza 126-os irodájában.

 1. Részvételi feltételek:

Általános követelmények:

 • román állampolgárság, vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága;
 • a feladat elvégzéséhez való alkalmasság;
 • megfelelő tanulmányi végzettség;
 • megfelelő szakképesítés vagy tapasztalat management terén;
 • egyéb követelmények.

Speciális követelmények:

 • felsőfokú végzettség záróvizsgával;
 • minimum 3 év munka régiség;
 • szakképesítés menedzsment területen vagy annak megszerzése a 189/2008 Sürgősségi Kormányrendelet 45-ös artikulusa szerint a menedzsment szerződés aláírásától számítva 1 éven belül.
 1. A pályázati anyag a következőket tartalmazza:
 • Részvételi kérelem
 • Személyi igazolvány másolata
 • Európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004 sz. Kormányhatározat szerint)
 • Az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos
 • 4 évre (2024-2027) szóló menedzsmentterv a Hargita Népe vezetésére

A fenti okiratok másolatait hitelesítve kell benyújtani vagy a másolatokkal együtt az eredetit is be kell mutatni, ebben az esetben a másolatokat a vizsgabizottság titkára hitelesíti.

A menedzsmentterv nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik. A tervnek meg kell felelnie a könyvészetben felsorolt jogszabályok előírásainak, tartalmaznia kell a pályázó meglátásait a Hargita Népe tevékenységének fejlesztésével kapcsolatban a 2024-2027 közötti időszakban, a terv terjedelme 15 oldal+mellékletek.

A menedzsmentterv elkészítésére vonatkozó további információkat a pályázók indokolt kérelem alapján igényelhetnek.

 1. A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és az elvárásokat tartalmazó dokumentációt Hargita Megye Tanácsa a 949/2023 számú elnöki rendeletével fogadta el.

Ezeket a dokumentumokat kérésre a vizsgabizottság titkára a pályázók rendelkezésére bocsátja nyomtatva vagy elektrónikusan.

 1. Az elvégzett tevékenységért a manager a 153/2017-es Kererettörvény 38. bekezdés 4. melléklet III fejezet a) betű utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel való előirása szerint, havi 5.212 lej bruttó összeget kap.
 2. További információt Hargita Megye Tanácsa Humánerőforrás – és kommunikációs igazgatóságának Humánerőforrás részlegén, a 126-os irodában, a hr@hargitamegye.ro vagy a 0266-207700 telefonszámon, az 1406-os vagy az 1408-as belsőn igényelhetnek.

Borboly Csaba

Elnök

 • Könyvészet: letölthető itt
 • A dossziék kiválogatása: letölthető itt
 • Az irásbeli vizsga eredményei: letölthető itt
 • A szóbeli vizsga eredményei: letölthető itt
 • A végleges eredmények: letölthető itt.