Hargita Megye Tanácsának Megyei Érdekeltségű Létesitményeket ŐrzőVédő Közszolgálata

Székhely: Csíkszereda, Szabadság tér 5.

a 1336/2022, valamint a 34/2023 Sürgősségi Kormányrendeletek alapján versenyvizsgát hírdet szerződéses betöltetlen állások elfoglalására

 

 1. Munkahely száma és megnevezése:

1 hely: Gépjárművezető I szakmai fokozat Hargita Megye Tanácsának Megyei Érdekeltségű Létesitményeket ŐrzőVédő Közszolgálatánál

 1. A 1336/2022 Kormányhatározat 15. cikkelyének, és annak módosításainak megfelelően a betöltetlen, vagy ideiglenesen betöltetlen állások elfoglalásához a jelentkezőknek a következő feltételeket kell teljesíteniük:
 • a) román állampolgár, vagy az Európai Unió valamely tagállamának, az Európai Gazdasági Közösség valamely tagállamának, vagy a Svájci Konföderáció állampolgára kell legyen
 • c) ismernie kell a román nyelvet, úgy írásban, mint beszédben.
 • c) munkaképesnek kell lennie a Munkaügyi Törvénykönyv 53/2003 Törvényének, annak újonnan kiadásának, és módosított változatának megfelelően.
 • d) az egészségi állapotának meg kell felelnie az állásnak, amelyre jelentkezik, és ezt családorvos , vagy valamely, erre felhatalmazott orvosi egység által kiadott igazolással kell igazolnia
 • e) teljesítenie kell a tanulmányi feltételeket, a munkahelyi régiséget, és, esetenként, a meghirdetett állás különböző feltételeit
 • f) olyan személynek kell lennie, aki soha nem volt jogerősen elítélve nemzeti biztonság, hatóságok, emberiség, ellen elkövetett bűntett, korrupció, család, vagy az igazságszolgáltatás befolyásolása, miatt, hiszen ezek összeférhetetlenek a megpályázott állással. Kivételt képez, ha az illetőt felmentették a vádak alól.
 • g) nem lehet eltiltva a szakma gyakorlásától, vagy annak a pozíciónak a betöltésétől, amire versenyvizsgát akar letenni, vagy nem tiltották el annak a szakmának a gyakorlásától, amely kapcsán elkövette a bűntettet, s hozták azt a biztonsági intézkedést, hogy eltiltsák egy bizonyos szakma gyakorlásától, vagy adott álás betöltésétől.
 • h) nem követhettek el olyan bűncselekményt, amit a Szexuális bűncselekményeket elkövető, a kiskorúakat vagy más személyeket kizsákmányoló személyekre vonatkozó 118/2019 Törvény 1 cikkelyének (2) bekezdése jegyez meg, illetve Az Országos Bírósági adatok rendszerének működését és rendezését szabályozó 76/2008 Törvény kiegészítése, annak utólagos módosításaival a 35 cikkely (1) bekezdésének h) betűjében előírtak kiegészítésében.
 1. A versenyvizsgára való beiratkozáshoz a jelentkezőknek dossziét kell leadniuk, ami a következő dokumentumokat tartalmazza:
 • a) a jelentkezési nyomtatványt
 • b) érvényes személyigazolvány, vagy bármely más dokumentum másolatát, ami törvényesen igazolja a személyazonosságot
 • c) házassági anyakönyvi kivonat, vagy bármely, más olyan okirat másolatát, amely igazolja az esetleges névváltozást
 • d) a tanulmányi szintet, szakképzést igazoló iratok másolatát, és más, olyan iratok másolatát, amelyek igazolják, hogy a jelentkező megfelel a közintézmény által meghirdetett állás betörésére.
 • e) munkakönyv másolata, a munkaadó által kiadott igazolás, ami bizonyítja munkavégzési, és a megpályázott állás által kért végzettség szerinti munkavégzési régiségét,
 • f) Feddhetetlenségi igazolás, vagy esetenként annak kivonata
 • g) családorvos, vagy megfelelő orvosi intézet által kiadott orvosi igazolás, ami bizonyítja, hogy a jelentkező egészségi állapota megfelelő. Ez az igazolás akkor érvényes, ha legtöbb 6 hónappal a jelentkezés ideje előtt adták ki.
 • h) A megfelelő viselkedést bizonyító igazolás, amiből kitűnik, hogy a jelentkező nem követett el olyan tettet, ami kimeríti a szexuális bűncselekmény, vagy gyermekek, és más személyek kizsákmányolását tárgyaló 118/2019 Törvény 1 cikkelyének 2) bekezdésében olvasható, vagy a Bírósági genetikai adatokat rendszerező országos iktatóját leszabályozó 76/2008 Törvény, és annak kiegészítéseiben, amik azoknak a személyeknek szólnak, akik az oktatási rendszer intézményeibe, égészségi vagy a szociális rendszer valamely intézetében akarnak dolgozni, esetleg olyan magánintézetben ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetnek idősekel, mozgáskorlátozott, vagy más, sérült személyekkel, ami elővetíti a jelentkező fizikai vizsgálatát vagy pszichikai szintjének felmérését.
 • i) önéletrajz, európai közösségi típus.

Az orvosi igazolás az egészségügyi miniszter által kiadott rendeletnek megfelelően jól láthatóan tartalmazza annak számát, kiadásának dátumát, a kibocsátó fél nevét, és minőségét. Amennyiben egy fogyatékossággal rendelkező jelentkező ésszerű kéréseinek teljesítésére  be kell mutatnia azt az igazolást, amelybizonyíték egészségi állapotát tekintve, ehhez mellékelnie kell a törvények keretei között kiadott igazolást, amely bizonyítja, hogv melyik fogyatékossági fokba tartozik.

A b)-e) pontok alatt előírt dokumentumok másolatát, és a fogyatékossági szintet igazoló irat másolatát is az eredeti iratok felmutatásával kell bemutatni, amelyek alapján a versenybizottság titkára ráírhatja a másolatokra, hogy azok azonosak az eredeti irattal.

Az f) alpont alatt található irat helyettesíthető egy, a a bűnügyi előéletre vonatkozó, saját felelősségre adott nyilatkozattal, Ebben az esetben a jelentkező, akit felvettek az állásra versenyzők közé, és nem kérte kifejezetten adatai leellenőrzését a bűnügyi feddhetetlenséget igazoló okmány kiadására kompetens közéleti hatóságnál, köteles mellékelni a feddhetetlenségi bizonyítványt az írásbeli és/ vagy gyakorlati vizsga megrendezése előtt.  Amennyiben a jelentkező kifejezetten kéri adatai átvételét a kompetens szervektől, a versenyvizsgát szervező intézménynek kötlessége lekérni azt.

 1. Részvételi feltételek:

Az I. szakmai fokozatú gépjárművezetői állás betöltéséhez a következők szükségesek:

 • Érettségi diplomával lezárt középfokú végzettség
 • legalább 3 év régiség a végzett szaknak megfelelő állásban)
 • B kategóriás hajtási engedély
 • a következők felhasználói ismeretei: okos elektronikai cikkek, középszintű számítógép kezelés/ digitális kompetenciák

5. A versenyvizsga helyszíne: a versenyvizsgára a következő program szerint kerül sor  a Hargita Megye Tanácsának Megyei Érdekeltségű Létesítményeket Őrző-Védő Közszolgálata székhelyén kerül sor, Hargita megye, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám alatt:

 • 2024 február 14 10.00 óra írásbeli vizsga
 • 2024 február 16 10.00 óra gyakorlati vizsga: okos elektronikai cikkek használatának ismerete, számítógépes ismeretek, audit-vizuális alkalmazások használata, hangosítás vagy fényképezés, illetve gépjármű vezetési ismeretek felmérése.
 • 2024 február 20: 10:00 óra szőbeli vizsga

A munkaidő 8 óra/nap, 40 óra/hét.

 1. A versenyvizsgán való jelentkezéshez a hirdetés nyilvánosságra hozásától számított 10 munkanapon belül a szabad állásra pályázó érdeklődők az eredeti papírok kíséretében leteszik az összeállított dossziékat Hargita Megye Tanácsának Megyei Érdekeltségű Létesítményeket Őrző-Védő Közszolgálata Hargita megye, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám alatti székhelyén annak a 402 irodájában 2024.01.29-2024.02.09. közötti időszakban,

A versenyvizsgán való részvétel feltéteeit, az érdeklődőktől kért dokumentumok listája, és a megszabott könyvészeti anyagot a https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera – posturi vacante publicate de institutii subordonate weboldalon található

További információkat a 0758676856 telefonszámon kaphat.

 

 1. A versenyvizsga időbeli beosztása:
Szám Tervezett tevékenység Időszak
1 Jelentkezők beiratkozása 2024.01-29-2024.02.09
2 A versenydossziék válogatása 2024.02.12
3 A dossziék válogatásának eredmnyhirdetése 2024.02.12
4 A fellebbezési kérelmek leadása 2024.02.13
5 A fellebbezési folyamat eredményeinek kifüggesztése 2024.02.13
6. A versenyvizsga első próbatétele – írásbeli 2024.02.14 10 óra
7 Az írásbeli vizsga eredményeinek kifüggesztése 2024.02.14
8 A vizsgaeredmények megóvása 2024.02.15
9 A óvások eredményeinek kifüggesztése 2024.02.15
10 a versenyvizsga második próbája – gyakorlat 2024.02.16  10 óra
11 A szóbeli próbatétel eredményeinek kifüggesztése 2024.02.16
12. Óvások benyújtása 2024.02.19
13 Az óvások eredményének kifüggesztése 2024.02.19.
14 A versenyvizsga harmadik próbája- szóbeli vizsga 2024.02.20 10 óra
15. Az interjú eredményeinek kifüggesztése 2024.02.20
16 Az interjú eredményeinek megóvása 2024.02.21
17 Az óvások eredményeinek kifüggesztése 2024.02.21
18 A versenyvizsga végleges erdeményeinek kifüggesztése 2024.02.22

 

Bogos Ákos
Igazgató