HARGITA MEGYE TANÁCSA

HARGITA MEGYE FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGE

Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám

versenyvizsgát szervez az alábbi betöltetlen, szerződéses állás elfoglalására, meghatározatlan időre

 

 1. Az állás száma és elnevezése, a szervezeti egység megnevezése:
 • 1 (egy) szakfelügyelő, kezdő szakmai fokozat, felsőfokú végzettség (S), meghatározatlan időtartam.
 1. A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:
 1. beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
 2. a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 3. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 4. a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
 5. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 6. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 7. román nyelvű szakmai önéletrajzot.
 8. ajánlólevél az utolsó három munkahely egyikéről, kezdő posztok esetében egy tanártól, amelynek formanyomtatványa letölthető Hargita Megye Tanácsa weboldaláról, álláshirdetések menűpont alatt;

A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.

Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.

A b.) és d.) pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 1. A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányi Határozat alkalmazási keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:
 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 • teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült.

A munkaszerződéses állás elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:

 • 1 (egy) szakfelügyelő, kezdő szakma fokozat, felsőfokú végzettség (S), meghatározatlan időtartam,
 • erdészeti egyetemi végzettség záróvizsgával, vagy ennek megfelelő végzettség;
 • számítógépkezelői ismeretek, diploma vagy annak megfelelő végzettséget igazoló bizonylat, felhasználó szintű MS Office csomag ismerete;
 • legalább egy idegen nyelv felsőfokú szintű ismerete az Európai Unió hivatalos nyelvei közül;
 • szakmai tapasztalat: nem szükséges
 1. A versenyvizsgák 2021 május 20-án, 1000 órától kezdődnek az írásbeli próbával és 2021 május 26-án, 1000 órától a szóbeli próbával folytatódik, a Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének székhelyén (Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám alatt.)

A vizsgához szükséges iratcsomót 2021 április 26 –2021 május 11 közötti időszakban lehet leadni – Hargita megye, Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám, 401-es irodában, 8,00-14,00 óra között.

További információkat a 0266–207.701–1608 belső telefonon kaphatnak az érdeklődök.

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, – illetve az intézmény weboldalán – https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ – tesszük közzé.

 

A betöltetlen szerződéses állás elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:

Sor szám A tervezett tevékenység Tervezett időtartam
1 A jelöltek beiratkozása 2021.04.26– 2021.05.11
2 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése 2021.05.12
3 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése 2021.05.13
4 Az iratcsomókkal kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése; A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsora. 2021.05.14
5 A versenyvizsga első próbája- írásbeli próba 2021.05.20
6 Az írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2021.05.21
7 Az írásbeli próba eredményeinek fellebbezése 2021.05.24
8 Az írásbeli próba fellebbezései eredményeinek kifüggesztése 2021.05.25
9 A versenyvizsga második próbája- szóbeli próba 2021.05.26
10 A szóbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2021.05.27
11 A szóbeli próba eredményeinek fellebbezése 2021.05.28
12 A szóbeli próba fellebbezések eredményeinek és a versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 2021.05.31

 

Cilip Árpád

IGAZGATÓ

 

 • A versenyvizsga könyvészeti anyaga letölthető itt.
 • Az iratcsomók kiválogatásának az eredménye letölthető itt.
 • Az irásbeli vizsga eredménye letölthető itt.
 • A szóbeli vizsga eredménye letölthető itt.
 • A végleges eredmény letölthető itt.