Álláshirdetés

Hargita Megye Tanácsának Hargita Kiadóhivatala 2022. március 2-án 10 órai kezdettel versenyvizsgát hirdet referens, kezdő szakmai fokozat, felsőfokú végzettség, teljes munkaidős program, 8óra/nap állás meghatározatlan időre való betöltésére.

 

I. ÁLTALÁNOS JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:

– felsőfokú gazdasági végzettség, a könyvelés és gazdálkodási informatika területén szerzett oklevéllel
– román állampolgárság, EU tagállam állampolgára, romániai lakhellyel;
– a román nyelv ismerete (írás, olvasás);
– a törvényes előírásoknak megfelelő életkor;
– teljes döntésképesség;
– megpályázott állás betöltéséhez megfelelő egészségi állapot, amelyet a családorvos vagy illetékes egészségügyi egység által kiállított igazolással bizonyít;
– a meghirdetett állásnak megfelelő tanulmányi, illetve különleges feltételek teljesítése
– a pályázó nem volt jogerősen elítélve emberiség elleni bűncselekmények, az állam és hatóságok ellen elkövetett bűncselekmények, munkaügyi vagy munkahellyel kapcsolatos cselekedetekért, amelyek megakadályozzák az igazságszolgáltatást, hamisításért vagy korrupciós cselekedetekért, illetve szándékosan elkövetett kihágásért, ami összeférhetetlenné teszi az állás betöltését illetően, azzal a kivétellel, ha időközben felmentették..

II. A VERSENYVIZSGÁN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ SZÜKSÉGES IRATOK:
– az intézmény vezetőjéhez címzett jelentkezési kérés/szándéknyilatkozat;
– a személyi igazolvány másolata;
– a szakirányú végzettséget igazoló iratok fénymásolata, illetve más iratok, amelyek bizonyítják a szakképesítést;
– feddhetetlenségi igazolvány, amelyből kiderül, hogy bűnügyi előélete és nem összeférhetetlen a megpályázott állással;
– önéletrajz;
– a háziorvos vagy illetékes egészségügyi egység által kiállított amunkaképességet igazoló orvosi igazolás.
A fent előírt igazoló okiratokat eredeti példánnyal együtt kell benyújtani, amelyek eredetiségét „azonos az eredetivel” megjegyzéssel kell igazolja a vizsgáztató bizottság titkára.

A jelentkezési iratcsomót 2022. február 1– február 14. között kell személyesen benyújtani a Hargita Kiadóhivatal/ Székelyföld szerkesztőség székhelyén, Csíkszereda, Tudor Vladimirescu 5. szám alatt 8–16 óra között.

III. A VERSENYVIZSGA MENETRENDJE:

1 Jelentkezés (iratcsomók benyújtása) – 2022. február 1– 2022. február 14.

2 Benyújtott iratcsomók előválogatása – 2022. február 15.

3 Az előválogatás eredményének kifüggesztése – 2022. február 16.

4 Az előválogatás eredményének megfellebbezése – 2022. február 16.

5 A megfellebbezés eredményeként elfogadott iratcsomók listájának kitűzése – 2022. február 17.

6 Írásbeli vizsga időpontja 2022. március 2., 10 óra.

7 Írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése – 2022. március 2.

8 Írásbeli próba eredményeinek megfellebbezése – 2022. március 3.

9 Az írásbeli próba megfellebbezésének eredményhirdetése – 2022. március 3.

10 Szóbeli vizsga időpontja – 2022. március 4.

11 Szóbeli vizsga eredményhirdetése – 2022. március 4.

12 Szóbeli vizsga eredményeinek megfellebbezése – 2022. március 7.

13 Az írásbeli próba megfellebbezésének kifüggesztése és végleges eredményhirdetés – 2022. március 8.

IV. Irodalom
A közigazgatási törvénykönyvről szóló 57/2019 Sürgősségi Kormányrendelet VI. Rész, I. Cím; 365-368 cikk.

A Hargita Kiadóhivatal Szervezési és Működési Szabályzata

A kulturális létesítmények létrehozásáról, megszervezéséről és működéséről szóló 118/2006 Sürgősségi Kormányhatározat, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal

A Kulturális és Felekezetek Miniszterének, a kulturális létesítmények működéséről szóló specifikus tevékenységeinek módszertanáról szóló 2883/2003 számú rendelete

Bővebb információt a kiadóhivatal székhelyén, illetve a 0746-195413 telefonszámon kaphatnak.