Ügyvezető igazgató: Bicăjanu Vasile

Tel: 0266-207700, 1413-as mellék

Fax: 0266-207741

e-mail: bicajanuvasile@hargitamegye.ro

219-es iroda (II. emelet)

Ügyvezető igazgató-helyettes: Biró Emese-Erzsébet

Tel: 0266-207700, 1403-as mellék

Fax: 0266-207741

e-mail: biroemese@hargitamegye.ro

219-es iroda (II. emelet)

A gazdasági igazgatóságon belül működő osztályok és azok főbb tevékenységei:

Költségvetés és alárendelt intézmények monitorizálása részleg:

 • a megye költségvetés tervezetének előkészítése és kidolgozása;
 • a költségvetés végrehajtásának követése;
 • az országos költségvetés egyes jövedelméből való lebontott összegek (jövedelmi adó, ÁFA) leosztása a településeknek; Hasznos oldal: http://investitii.hargitamegye.ro/note-de-fundamentare
 • a megyei tanács saját apparátusa és az alárendelt intézmények finanszírozásával kapcsolatos tevékenységek;
 • a banki hitellel kapcsolatos tevékenységek;
 • az egyházi nemklerikális személyzet fizetéskiegészítésével járó tevékenységek;
 • a személyi kiadások követése.
 • az alegységek költségvetésének tervezetének előkészítése és kidolgozása;
 • az alegységek költségvetésének végrehajtásának követése;
 • az alegységekkel való kapcsolattartás.

Könyvelőség és adósságbehajtás részleg:

 • a megyei tanács jövedelmének könyvelése;
 • a ki nem fizetett jövedelmekből és a közköltségekből származó adósságok nyilvántartása és azok kifizetésének állandó követése, ami magába foglalja a kimutatások és táblázatok elkészítését;
 • a békés úton be nem gyűjtött jövedelmek kényszervégrehajtásának elindítása;
 • a megyei tanács képviselete a bíróság előtt.
 • a költségvetési és törvényes hitelezettségvállalás vezetésének és jelentésének a megszervezése;
 • azoknak a műveleteketnek a végrehajtása, amelyek a költségvetéshez kapcsolódnak: lekötés, felszámolás, utalványozás és kifizetés;
 • banki utalványok kiállítása;
 • a bevételek és kiadások felvezetése a banki kivonatok alapján az EXTRAS programban;
 • a könyvelési nyilvántartás megszervezése és vezetése a helyi költségvetéshez tartozó Közúti szállítás fejezetből;
 • a közköltségek kifizetésénél felgyülemlett adósságok havonta történő megszervezése és vezetése a könyvelési nyilvántartásban.
 • a saját apparátus költségeinek könyvelése (személyi, anyagi, beruházási költségek);
 • a jóváhagyott programok könyvelése;
 • a megyei tanács által felvett hitel könyvelése;
 • negyedéves és éves pénzügyi zárszámadás elkészítése, összesítése és leadása;
 • pénztári műveletek elvégzése.
 • követi a személyzet jelenlétét
 • összeállítja a fizetési jegyzéket
 • az alkalmazottak nyilvántartásával és mozgásával való tennivalók elvégzése
 • az alkalmazottakkal kapcsolatos statisztikák és nyilatkozatok összeállítása

 

Szervezetek és megpályázott programokat felügyelő részleg

 • az uniós programok költségeinek könyvelése;
 • az Irányító Hatóságok által igényelt beszámolók elkészítése;
 • a programok nemzetközi pénzügyi felelőseikkel való kapcsolattartás;
 • azon egyesületek, önkormányzati fejlesztési egyesületek (ADI) tagdíjának megállapítása és kifizetése, amelyekben Harghita Megye Tanácsa egyesületi tag;
 • azokkal az egyesületekkel, önkormányzati fejlesztési egyesületekkel való kapcsolattartás, amelyekben Harghita Megye Tanácsa egyesületi tag, illetve az egyesületekkel kapcsolatos tevékenységek elvégzése;
 • a Tej-kifli program lebonyolítása;
 • azon cégekkel való kapcsolattartás, amelyekben Hargita Megye Tanács részvényes, illetve a cégekkel kapcsolatos tevékenységek elvégzése.