Megyei főépítész: Fülöp Otilia
Tel.: 0266-207740, vagy 0266-207700. 1512-es mellék
Fax: 0266-207725
Mobil: 0747-450822
III. emelet, 339-as iroda
A főépítész által vezetett területrendezési és urbanisztikai szakstruktúra
Tel.: 0266-207738, vagy 0266-207739
Tel.: 0266-207700, 1509, 1510-es mellék
Fax: 0266-207725
III. emelet, 337-es iroda
A megyei főépítész és az általa vezetett területrendezési és urbanisztikai szakstruktúra tevékenységi köre:
 • urbanisztikai bizonylatok és építési/lebontási engedélyek kibocsátása:
  • több közigazgatási egység területén elhelyezendő beruházások esetében;
  • a községek külterületén kivitelezendő beruházásokra, amennyiben a helyi polgármesteri hivatalnál nincs főépítész által vezetett szakstruktúra;
 • technikai támogatást nyújt, megvizsgálja és jóváhagyja a városok és községek önkormányzatának hatáskörébe tartozó urbanisztikai bizonylatok és építkezési engedélyek kérelmeit abban az esetben, ha szakemberek hiánya miatt nem tudták létrehozni az önkormányzatoknál a szakosított struktúrát;
 • véleményezi a városok és községek műemlékein, a műemlékek védett övezetében található épületeken és a területrendezési, illetve urbanisztikai tervekben megjelölt műemlék jellegű épületeken elvégzendő beavatkozások urbanisztikai bizonylatait és építkezési engedélyeit;
 • biztosítja a Területrendezési és urbanisztikai műszaki bizottság tevékenységét, amely elemzi és jóváhagyja a megye területrendezési tervét (PATJ), településeinek általános urbanisztikai terveit (PUG), övezeti urbanisztikai terveit (PUZ), valamint részletes urbanisztikai terveit (PUD);
 • nyomon követi a fegyelem betartását az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezése terén a megye adminisztratív területén;
 • kivizsgálja a részlegre beadott panaszokat;
 • részt vesz a területi közigazgatási egységek határát kitűző bizottságban, amely lépésről lépésre körbejárja, felméri és kitűzi a közigazgatási egységek határát, elkészíti a végleges jóváhagyásokat a bizottság részéről valamint a szomszédos települések küldötteinek részéről és ily módon összeáll a kataszteri körülhatárolási dosszié.
 • régészeti ásatások Hargita megyében program lebonyolítása – mely program a három térség (Gyergyó, Csík és Udvarhely) régészeivel folytatott együttműködésről szól, olyan régészeti kutatásokhoz való hozzájárulásról, amelyekre a múzeumoknak és helyi tanácsoknak nincs anyagi lehetőségük.
 • a megyei tanács Hargita megye területén található műemlékek védelmére irányuló programjának a lebonyolítása;
  • a program célja a Hargita megye területén lévő A és B kategóriás műemlékeken elvégzendő rehabilitálási és konzerválási munkálatok támogatása/résztámogatása, amelyre bármely műemlék-tulajdonos (jogi és magánszemély) benyújthatja igényét. A program alapösszegét Hargita Megye Tanácsa saját éves költségvetéséből irányozza elő.
 • a Hargita megye területén található műemlékek helyzetének a követése, adatbázis bővítése;
 • műemlék-tulajdonosok tájékoztatása:
  • a műemlékvédelemmel kapcsolatos kül- és belföldi programok, pályázati lehetőségek állandó monitorozása;
  • a műemlék-tulajdonosok tájékoztatása műemlékvédelemmel kapcsolatos aktuális programokról, pályázati lehetőségekről, illetve a műemlékekre vonatkozó hatályban lévő jogszabályokról;
  • a műemlék-tulajdonosokkal és a műemlékvédelmi szakintézményekkel, szakemberekkel való állandó kapcsolattartás, együttműködés, információgyűjtés és -nyújtás;
 • biztosítja a Hargita Megyei Címerelemző Bizottság titkársági munkálatait: kapcsolattartás a bizottság tagjaival és a helyi közigazgatási egységekkel a címertervek elfogadtatásáért;
 • tanácsadás a helyi közigazgatási egységek képviselőinek a címertan szabályairól, a címertanra vonatkozó hatályban lévő jogszabályokról, valamint a Román Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottsága által kidolgozott módszertanról.