HIRDETÉS

 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 2024. Július 24 és 2024. Július 29 között versenyvizsgát szervez a Hargita Megyei Tanács székhelyén, Csíkszeredában, Szabadság tér 5 szám.

 

Meghatározatlan (végleges) időszakra, teljes munkaidőre:

 Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig   

– 2 állás a Kardiológiai osztályra

 

Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig

– 1 állás az Idegsebészeti részlegre

 

Általános orvosi asszisztens, kezdőtől főasszisztensi szakmai fokozatig

– 1 állás a Pszichiátriai osztályra osztályra

 

Orvosírnok-kezdőtől-felső szakmai fokozatig

– 1 állás az Orvosi statisztika és dokumentációs osztályra( Bőr és nemigyógyászati osztályra)

 

Orvosírnok-kezdőtől-felső szakmai fokozatig

– 1 állás az Orvosi statisztika és dokumentációs osztályra(Urológiai osztályra)

 

Orvosírnok-kezdőtől-felső szakmai fokozatig

– 1 állás az Orvosi statisztika és dokumentációs osztályra( Orvosi Képalkotó és Röntgen Laboratórium)

 

Orvosírnok-kezdőtől-felső szakmai fokozatig

– 1 állás Sürgősségi betegellátó egységbe

 

Betegápoló

– 2 állás a Kardiológiai osztályra

 

Betegápoló

– 1 állás a Gyermekosztályra

 

Betegápoló

– 1 állás a Sürgősségi betegellátó egységbe

 

Takarító

– 1 állás az Aneszteziológia és Intenziv Terápiás osztályra

 

Beteghordár

– 1 állás az  Tüdőosztályra

 

Beteghordár

– 1 állás az  Ideggyógyászati osztályra

 

Beteghordár

– 1 állás az Sürgősségi betegellátó egységbe

 

Liftkezelő

– 3 állás a Technikai osztályra

 

Kapus 

– 1 állás a Kapusokhoz

 

Meghatározott(ideiglenes) időszakra, teljes munkaidőre:

Általános orvosi asszisztens egészségügyi posztlíceum

– 1 állás a Aneszteziológia és Intenziv Terápiás osztályra

 

Általános orvosi asszisztens, hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával

– 2 állás az Általános sebészeti osztályra

 

Az 1.336/2022-es számú Kormányzati Határozat értelmében, a meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az 53/2003 számú-Munka Törvénykönyv előírásainak megfelelő munkaképességű, a későbbi változtatásokkal és kiegészítésekkel;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • megfelel a törvény által előírt tanulmányi végzettséggel, régisséggel és egyéb speciális feltételekkel a megpályázott állás betöltésére;
 • nincsen véglegesen elítélve az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenység gyakorlására, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;
 • nem tölt le büntetést, eltiltották a szakmai foglalkozáshoz való jog gyakorlásától, a szakmai gyakorlásnak vagy annak a tevékenységnek a gyakorlásától, amelyre a büncselekmény elkövetése vagy a foglalkozástól való eltiltó biztonsági intézkedést hoztak meg;
 • nem követett el bűncselekményt a 118/ 2009-es számú módosított és kiegészített törvény 1. (2) számú cikkelye alapján, amely az egyes személyek kizsákmányolása vagy kiskorúak bántalmazása az Országos Nyilvántartásra vonatkozó szexuális bűncselekményeket elkövető, valamint a 76/2008 számú törvény kiegészitésére az Országos Bírói Genetikai Adatrendszer működését és szervezését szabályozza, a 35. bekezdés (1) h) betű, előirása alpaján.

 

Különleges részvételi feltételek:

Általános orvosi asszisztens

-tanulmányok: egészségügyi posztlíceum vagy hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával -érettségi diplomával rendelkezik;

– az O.A.M.G.M.A.M.R. által kiállított tagsági bizonyitvánnyal rendelkezik

– a vizsgára való részvételhez az O.A.M.G.M.A.M.R. által kiállított igazolással rendelkezik,

– számítógépes ismeretekkel rendelkezik;

– kommunikációs készségekkel rendelkezik;

– régiség a szakmában: nem feltétel.

 

Orvosírnok

– tanulmányok: érettségi diploma, számítógépkezelői szakképesítési bizonylat Word, Excel, stb. programok használatára;

– régiség a szakmában: nem feltétel

  

Betegápoló

– tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás, betegápolói szakképesítési bizonylat;

– régiség a szakmában: nem feltétel

 

Takarító/beteghordár

– tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás;

– régiség a szakmában: nem feltétel

 

Liftkezelő

– tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás, szakképesí bizonylat liftes szakmában;

– régiség a szakmában: nem feltétel

 

Kapus

– tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás, bizonylat az őrző- és védő szakmai képesítésről;

– régiség a szakmában: nem feltétel

 

Meghatározott(ideiglenes) időszakra, teljes munkaidőre:

Általános orvosi asszisztens egészségügyi posztlíceum az Aneszteziológia és Intenziv Terápiás osztályra

– tanulmányok: egészségügyi posztlíceum;

– érettségi diplomával rendelkezik;

– az O.A.M.G.M.A.M.R. által kiállított tagsági bizonyitvánnyal rendelkezik;

– a vizsgára való részvételhez az O.A.M.G.M.A.M.R. által kiállított igazolással rendelkezik,

– számítógépes ismeretekkel rendelkezik;

– kommunikációs készségekkel rendelkezik;

-régiség a szakmában: minimum 6 hónap

 

Általános orvosi asszisztens, hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával az Általános sebészeti osztályra

– tanulmányok: hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával;

– érettségi diplomával rendelkezik;

– az O.A.M.G.M.A.M.R. által kiállított tagsági bizonyitvánnyal rendelkezik;

– a vizsgára való részvételhez az O.A.M.G.M.A.M.R. által kiállított igazolással rendelkezik,

– számítógépes ismeretekkel rendelkezik;

– kommunikációs készségekkel rendelkezik;

– régiség a szakmában: minimum 6 hónap

 

A jelentkezési iratcsomó a követező dokumentumokat kell tartalmazza:

 1. beiratkozási kérést;
 2. személyi igazolvány másolatát, születési igazolvány másolatát, esetenként házassági bizonyítvány másolatát;
 3. tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatokat és szakképesítést igazoló iratokat, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 4. munkakönyv másolatot, vagy esetenként azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget a 2011. január 1 utáni időszakról;
 5. Revisal jelentést a 2011. január 1 utáni időszakról;
 6. büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy saját felelősségre tett nyilatkozat;
 7. magatartási feddetséget igazoló bizonyítvány, amelyből kitűnik, hogy nem követett el  szexuális bűncselekményt, egyes személyek vagy kiskorúak ellen;
 8. megfelelő egészségi állapotot igazoló igazolás, amelyet a versenyvizsga időpontot megelőzően  legtöbb 6 hónappal bocsájtották ki, érthetően kell tartalmazza a számot, dátumot, a kibocsájtó nevét és funkcióját;
 9. az orvosi asszisztensek részére az O.A.M.G.M.A.M.R. által kibocsájtott tagsági bizonylatot;
 10. igazolást az O.A.M.G.M.A.M.R. részéről, a vizsgára való részvételhez;
 11. önéletrajz, európai modell alapján;
 12. nyugtát a vizsgadíj befizetéséről, amit a kórház pénztárában kell befizetni;

 

A beiratkozási iratcsomó válogatás fellebezési határidő lejártától számított egy munkanapon belül pszihológiai értékelést kell végezzenek azon jelentkezők, akiknek megfelel a versenyvizsgán való  részvételi feltételeknek, a Személyi Képzési  és Szakmai Értékelő Iroda által meghatározott időszakban. A pszichológiai vizsgálat eredménye a kiállítástól számított 12 hónapig érvényes, és kizárólag intézményen belül használható fel.

Az időpontok és a pszihológiai értékelés eredményeinek közlése a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg.

A pszichológiai  értékelés díja 70 lej, amelyet az értékelést megelőzően kell befizetni, a kórház pénztárában.

 

A versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:

 • A jelentkezők beiratkozási időszakának befejezése 2024. Július 16, 15:00 óra;
 • A beiratkozási iratcsomók ellenőrzés eredményeinek kifüggesztése 2024. Július 17, 15:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • A beiratkozási iratcsomók ellenőrzés eredményeinek fellebbezése 2024. Július 18, 15:00 óra;
 • A beiratkozási iratcsomókkal kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2024. Július 19, 15:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • Az írásbeli próba lebonyolítása 2024. Július 24, 10:00 óra, a Hargita Megyei Tanács székhelyén, Csíkszeredában, Szabadság tér 5 szám ;
 • Az írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2024. Július 25, 10:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • Az írásbeli próba eredményeinek fellebbezése 2024. Július 26, 10:00 óra;
 • Az írásbeli próba fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2024. Július 26, 13:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • Az szóbeli próba lebonyolítása 2024. Július 29, 10:00 óra, a Hargita Megyei Tanács székhelyén, Csíkszeredában, Szabadság tér 5 szám ;
 • A szóbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2023. Július 30, 10:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • Az szóbeli próba eredményeinek fellebbezése 2024. Július 31, 10:00 óra;
 • Az szóbeli próba fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2024. Július 31, 15:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • A versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 2024. Július 1, 15.00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;

 

A beiratkozási iratcsomót(10 munkanap a kifüggesztéstől számítva) 2024. Július 3 és 2024. Július 16-a között nyújthatják be, 10:00 és 15:00 óra között, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi

 

Kórház iktatójában, a Csíkszereda, Dr. Dénes László utca, 2. szám alatt. Az iratcsomónak meg kell felelnie az 1.336/2022-es számú Kormányhatározat előírásainak.

 

A beiratkozási iratcsomók  iktatószám alapján azonosíthatók az érintett személyek személyazonossága védelmének érdekében.

 

A beiratkozási lap, a könyvészet és a versenyvizsga szabályzat a kórház honlapján közzétett hirdetés tartalmazza, letölthető a www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács honlapjáról www.hargitamegye.ro, valamint megtekinthető a kórház hirdetőtábláján.

 

További információ a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Személyi Képzési és Szakmai Értékelési Irdodában kérhető, vagy a 0732-500584-es telefonszámon, illetve runos@spitalmciuc.ro.

 

 

Dr. Konrád Judith

menedzser

 

 

 • Beiratkozási űrlap:

Megnyitás

 • Könyvészeti anyagok és munkaköri leírások:

Könyvészet
Munkaköri leírás
Módszertan

 • Dossziék kiválogatása:

Megnyitás

 • Pszichológiai vizsga:

Megnyitás

 • Pszichológiai vizsga eredmény:

Megnyitás

 • Írásbeli vizsga eredményei:

Megnyitás

 • Szóbeli vizsga eredményei:

Megnyitás

 • Végleges eredmények:

Megnyitás