HIRDETÉS

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 2024. Június 17 és 2024. Június 20 között versenyvizsgát szervez a Hargita Megyei Tanács székhelyén, Csíkszeredában, Szabadság tér 5 szám.

 

Meghatározatlan (végleges) időszakra, teljes munkaidőre:

 

Klinikai pszichológus gyakornoktól- felső szakmai fokozatig

-1 állás a Csíkszentmártoni Logopéd kabinetbe

 

Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig   

– 1 állás az Szülészet-Nőgyógyászati osztályra

 

Általános orvosi asszisztens, kezdőtől főasszisztensi szakmai fokozatig

– 1 állás az Onkológiai kabinetbe

 

Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig

– 1 állás a Belgyógyászati részlegre Szentegyházára

 

Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig

– 1 állás az Orvosi Képalkotó és Röntgen Laboratórium

 

Balneofizioterápiás orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig

– 1 állás a Rehabilitáció, fizioterápia és balneológiai osztályra

 

Orvosírnok-kezdőtől-felső szakmai fokozatig

– 1 állás az Orvosi statisztika és dokumentációs osztályra(Szülészet-Nőgyógyászati osztályra)

 

Betegápoló

– 1 állás a Szülészet-Nőgyógyászati osztályra

 

Betegápoló

– 1 állás Gyermekosztályra

 

Takarító

– 1 állás a Palliatív ellátás részlegre Szentegyházára

 

Informatikus, kezdőtől – I szakmai fokozatig(rövidtávú oktatás)

– 1 állás az Informatikai osztályra

 

Elemző, programozó, rendszermérnök, kezdőtől – I szakmai fokozatig (hosszú távú oktatás)

– 1 állás az Informatikai osztályra

 

Szakképzett munkás-szakács I-től IV szakmai fokozatig

– 1 állás az Élelmiszer részlegre

 

Mosónő

– 1 állás a Mosódába

 

Tűzoltó

– 1 állás  a Munkavédelem-Biztonsági Részlegre

 

Meghatározott(ideiglenes) időszakra, teljes munkaidőre:

 

Általános orvosi asszisztens kezdőtől-főasszisztens szakmai fokozatig

– 1 állás a Gyermekosztályra

 

Az 1.336/2022-es számú Kormányzati Határozat értelmében, a meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az 53/2003 számú-Munka Törvénykönyv előírásainak megfelelő munkaképességű, a későbbi változtatásokkal és kiegészítésekkel;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • megfelel a törvény által előírt tanulmányi végzettséggel, régisséggel és egyéb speciális feltételekkel a megpályázott állás betöltésére;
 • nincsen véglegesen elítélve az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenység gyakorlására, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;
 • nem tölt le büntetést, eltiltották a szakmai foglalkozáshoz való jog gyakorlásától, a szakmai gyakorlásnak vagy annak a tevékenységnek a gyakorlásától, amelyre a büncselekmény elkövetése vagy a foglalkozástól való eltiltó biztonsági intézkedést hoztak meg;
 • nem követett el bűncselekményt a 118/ 2009-es számú módosított és kiegészített törvény 1. (2) számú cikkelye alapján, amely az egyes személyek kizsákmányolása vagy kiskorúak bántalmazása az Országos Nyilvántartásra vonatkozó szexuális bűncselekményeket elkövető, valamint a 76/2008 számú törvény kiegészitésére az Országos Bírói Genetikai Adatrendszer működését és szervezését szabályozza, a 35. bekezdés (1) h) betű, előirása alpaján.

 

Különleges részvételi feltételek:

 

Klinikai pszichológus

– tanulmányok: Hosszú távú felsőfokú végzettség záróvizsgával;

– szabadjog gyakorlásról igazolás;

– régiség a szakmában: nem feltétel;

 

Általános orvosi asszisztens/ Balneofizioterápiás orvosi asszisztens 

– tanulmányok: egészségügyi posztlíceum vagy hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával -érettségi diplomával rendelkezik;

– az O.A.M.G.M.A.M.R. által kiállított tagsági bizonyitvánnyal rendelkezik

– a vizsgára való részvételhez az O.A.M.G.M.A.M.R. által kiállított igazolással rendelkezik,

– számítógépes ismeretekkel rendelkezik;

– kommunikációs készségekkel rendelkezik;

-régiség a szakmában: nem feltétel.

 

Orvosírnok

– tanulmányok: érettségi diploma, számítógépkezelői szakképesítési bizonylat Word, Excel, stb. programok használatára;

– régiség a szakmában: nem feltétel

 

Betegápoló

– tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás, betegápolói szakképesítési bizonylat;

– régiség a szakmában: nem feltétel

 

Takarító/Mosónő

– tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás;

– régiség a szakmában: nem feltétel

 

Elemző, programozó, rendszermérnök

– tanulmányok: Hosszú távú felsőfokú végzettség záróvizsgával, adatbázis programok, PC működtetés: Word, Excel;

– régiség a szakmában: nem feltétel

 

Informatikus

– tanulmányok: Informatika rövid távú felsőfokú végzettség záróvizsgával, adatbázis programok, PC működtetés: Word, Excel;

– régiség a szakmában: nem feltétel

 

Szakképzett munkás-szakács I-től IV szakmai fokozatig

– tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás, szakács szakképesítési bizonylat;

– régiség a szakmában: nem feltétel

 

Tűzoltó

– tanulmányok: általános iskolai diploma vagy igazolás, szakképesí bizonylat;

– régiség a szakmában: nem feltétel

 

A jelentkezési iratcsomó a követező dokumentumokat kell tartalmazza:

 1. beiratkozási kérést;
 2. személyi igazolvány másolatát, születési igazolvány másolatát, esetenként házassági bizonyítvány másolatát;
 3. tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatokat és szakképesítést igazoló iratokat, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 4. munkakönyv másolatot, vagy esetenként azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget a 2011. január 1 utáni időszakról;
 5. Revisal jelentést a 2011. január 1 utáni időszakról;
 6. büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy saját felelősségre tett nyilatkozat;
 7. magatartási feddetséget igazoló bizonyítvány, amelyből kitűnik, hogy nem követett el  szexuális bűncselekményt, egyes személyek vagy kiskorúak ellen;
 8. megfelelő egészségi állapotot igazoló igazolás, amelyet a versenyvizsga időpontot megelőzően  legtöbb 6 hónappal bocsájtották ki, érthetően kell tartalmazza a számot, dátumot, a kibocsájtó nevét és funkcióját;
 9. az orvosi asszisztensek részére az O.A.M.G.M.A.M.R. által kibocsájtott tagsági bizonylatot;
 10. igazolást az O.A.M.G.M.A.M.R. részéről, a vizsgára való részvételhez;
 11. pszichológus szabadjog gyakorlásról igazolás;
 12. önéletrajz, európai modell alapján;
 13. nyugtát a vizsgadíj befizetéséről, amit a kórház pénztárában kell befizetni;

 

A beiratkozási iratcsomó válogatás fellebezési határidő lejártától számított egy munkanapon belül pszihológiai értékelést kell végezzenek azon jelentkezők, akiknek megfelel a versenyvizsgán való  részvételi feltételeknek, a Személyi Képzési  és Szakmai Értékelő Iroda által meghatározott időszakban. A pszichológiai vizsgálat eredménye a kiállítástól számított 12 hónapig érvényes, és kizárólag intézményen belül használható fel.

Az időpontok és a pszihológiai értékelés eredményeinek közlése a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg.

A pszihológiai értékelés érvényessége egy év.

A pszichológiai  értékelés díja 70 lej, amelyet az értékelést megelőzően kell befizetni, a kórház pénztárában.

 

A versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:

 • A jelentkezők beiratkozási időszakának befejezése 2024. Június 7, 15:00 óra;
 • A beiratkozási iratcsomók ellenőrzés eredményeinek kifüggesztése 2024. Június 10, 15:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • A beiratkozási iratcsomók ellenőrzés eredményeinek fellebbezése 2024. Június 11, 15:00 óra;
 • A beiratkozási iratcsomókkal kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2024. Június 12, 15:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • Az írásbeli próba lebonyolítása 2024. Június 17, 10:00 óra, a Hargita Megyei Tanács székhelyén, Csíkszeredában, Szabadság tér 5 szám ;
 • Az írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2024. Június 18, 10:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • Az írásbeli próba eredményeinek fellebbezése 2024. Június 19, 10:00 óra;
 • Az írásbeli próba fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2024. Június 19,12:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • Az szóbeli próba lebonyolítása 2024. Június 20, 10:00 óra, a Hargita Megyei Tanács székhelyén, Csíkszeredában, Szabadság tér 5 szám ;
 • A szóbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2023. Június 21, 10:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • A szóbeli próba eredményeinek fellebbezése 2024. Június 24, 10:00 óra;
 • A szóbeli próba fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2024. Június 24, 15:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • A versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 2024. Június 25, 15.00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;

 

A beiratkozási iratcsomót(10 munkanap a kifüggesztéstől számítva) 2024. Május 24 és 2024. Június 7-e között nyújthatják be, 10:00 és 15:00 óra között, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház iktatójában, a Csíkszereda, Dr. Dénes László utca, 2. szám alatt. Az iratcsomónak meg kell felelnie az 1.336/2022-es számú Kormányhatározat előírásainak.

 

A beiratkozási iratcsomók  iktatószám alapján azonosíthatók az érintett személyek személyazonossága védelmének érdekében.

 

A beiratkozási lap, a könyvészet és a versenyvizsga szabályzat a kórház honlapján közzétett hirdetés tartalmazza, letölthető a www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács honlapjáról www.hargitamegye.ro, valamint megtekinthető a kórház hirdetőtábláján.

 

A versenyvizsga 2024. Június 17 – 2024. Június 20 között, 10:00 órától lessz megtartva, a Hargita Megye Tanácsának székhelyén, a Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt.

 

Kapcsolattartó személy: a versenyvizsgabizottság titkára Fekete Klára, közgazdász a Személyi Képzési  és Szakmai Értékelő osztályon vagy a 0732-5005840-es telefonszámon, illetve runos@spitalmciuc.ro

 

Dr. Konrád Judith

menedzser

 

 • Beiratkozási űrlap:

Megnyitás

 • Könyvészeti anyagok és munkaköri leírások:

Könyvészet
Munkaköri leírás
Munkaköri leírás Csíkszentmárton
Módszertan

 • Dossziék kiválogatása:

Megnyitás

 • Pszichológiai vizsga:

Megnyitás

 • Pszichológiai vizsga eredmény:

Megnyitás

 • Írásbeli vizsga eredményei:

Megnyitás

 • Szóbeli vizsga eredményei:

Megnyitás

 • Végleges eredmények:

Megnyitás