HIRDETÉS

 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 2023. Május 23 és Május 26 között versenyvizsgát szervez a Hargita Megyei Tanács székhelyén, Csíkszeredában, Szabadság tér 5 szám.

 

Meghatározatlan (végleges) időszakra, teljes munkaidőre:

 

Koordinátor Dietetikus és táplálkozás szakértő

-1 állás a Dietetikus részleg-Élelmiszer részleg

 

Osztályvezető

– 1 állás a Munkavédelem-Biztonsági Részleg

 

Osztályvezető

-1 állás a FIRAM

 

A 1.336/2022-es számú Kormányzati Határozat értelmében, a meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az 53/2003 számú-Munka Törvénykönyv előírásainak megfelelő munkaképességű, a későbbi változtatásokkal és kiegészítésekkel;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • megfelel a törvény által előírt tanulmányi végzettséggel, régisséggel és egyéb speciális feltételekkel a megpályázott állás betöltésére;
 • nincsen véglegesen elítélve az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenység gyakorlására, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;
 • nem tölt le büntetést, eltiltották a szakmai foglalkozáshoz való jog gyakorlásától, a szakmai gyakorlásnak vagy annak a tevékenységnek a gyakorlásától, amelyre a büncselekmény elkövetése vagy a foglalkozástól való eltiltó biztonsági intézkedést hoztak meg;
 • nem követett el bűncselekményt a 118/ 2009-es számú módosított és kiegészített törvény 1. (2) számú cikkelye alapján, amely az egyes személyek kizsákmányolása vagy kiskorúak bántalmazása az Országos Nyilvántartásra vonatkozó szexuális bűncselekményeket elkövető, valamint a 76/2008 számú törvény kiegészitésére az Országos Bírói Genetikai Adatrendszer működését és szervezését szabályozza, a 35. bekezdés (1) h) betű, előirása alpaján.

 

Különleges részvételi feltételek:

Koordinátor Dietetikus és táplálkozás szakértő a Dietetikus részleg – Élelmiszer részlegre

– tanulmányok:  Hosszú távú felsőfokú végzettség záróvizsgával;

– dietetikus és táplálkozás szakértő területen;

– régiség a szakmában: minimum 5 év közintézményben;

 

Osztályvezető a Munkavédelem – Biztonsági Részleg

– tanulmányok: Hosszú távú felsőfokú végzettség záróvizsgával;

– közgazdaság területén;

– bizonyítvány munkahelyi biztonság és egészségvédelem, tűzmegelőzés  és tűzoltás területén;

– régiség a szakmában: minimum 5 év közintézményben;

 

Osztályvezető FIRAM            

– tanulmányok: Hosszú távú felsőfokú végzettség záróvizsgával;

– menedzsment területén;

– közbeszerzés szakértő bizonyítvány;

– régiség a szakmában: minimum 5 év közintézményben;

 

A jelentkezési iratcsomó a követező dokumentumokat kell tartalmazza:

 1. beiratkozási kérést;
 2. személyi igazolvány másolatát, születési igazolvány másolatát, esetenként házassági bizonyítvány másolatát;
 3. tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatokat és szakképesítést igazoló iratokat, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 4. munkakönyv másolatot, vagy esetenként azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget a 2011. január 1 utáni időszakról;
 5. Revisal jelentést a 2011. január 1 utáni időszakról;
 6. büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy saját felelősségre tett nyilatkozat;
 7. magatartási feddetséget igazoló bizonyítvány, amelyből kitűnik, hogy nem követett el szexuális bűncselekményt, egyes személyek vagy kiskorúak ellen;
 8. megfelelő egészségi állapotot igazoló igazolás, amelyet a versenyvizsga időpontot megelőzően legtöbb 6 hónappal bocsájtották ki, érthetően kell tartalmazza a számot, dátumot, a kibocsájtó nevét és funkcióját;
 9. önéletrajz, európai modell alapján;
 10. nyugtát a vizsgadíj befizetéséről, amit a kórház pénztárában kell befizetni;

 

A beiratkozási iratcsomó válogatás fellebezési határidő lejártától számított egy munkanapon belül pszihológiai értékelést kell végezzenek azon jelentkezők, akiknek megfelel a versenyvizsgán való  részvételi feltételeknek, a Személyi Képzési  és Szakmai Értékelő Iroda által meghatározott időszakban. Az időpontok és a pszihológiai értékelés eredményeinek közlése a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg.  

A pszichológiai  értékelés díja 70 lej, amelyet az értékelést megelőzően kell befizetni, a kórház pénztárában.

 

A versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:

 • A jelentkezők beiratkozási időszakának befejezése 2023. Május 12, 15:00 óra;
 • A beiratkozási iratcsomók ellenőrzés eredményeinek kifüggesztése 2023. Május 15, 15:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • A beiratkozási iratcsomók ellenőrzés eredményeinek fellebbezése 2023. Május 16, 15:00 óra;
 • A beiratkozási iratcsomókkal kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2023. Május 17, 12:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • Az írásbeli próba lebonyolítása 2023. Május 23, 10:00 óra, a Hargita Megyei Tanács székhelyén, Csíkszeredában, Szabadság tér 5 szám ;
 • Az írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2023. Május 23, 16:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • Az írásbeli próba eredményeinek fellebbezése 2023. Május 24, 16:00 óra ;
 • Az írásbeli próba fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2023. Május 25, 12:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • A szóbeli próba lebonyolítása 2023. Május 26, 10:00 óra, a Hargita Megyei Tanács székhelyén, Csíkszeredában, Szabadság tér 5 szám ;
 • A szóbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2023. Május 26, 15:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • A szóbeli próba eredményeinek fellebbezése 2023. Május 30, 15:00 óra ;
 • A szóbeli próba fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2023. Május 31, 12:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;
 • A versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 2023. Június 2, 9:00 óra, a kórház honlapján www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács www.hargitamegye.ro honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg;

 

A beiratkozási iratcsomót(10 munkanap a kifüggesztéstől számítva) 2023. Április 28-a és 2023. Május 12-e között nyújthatják be, 10:00 és 15:00 óra között, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház iktatójában, a Csíkszereda, Dr. Dénes László utca, 2. szám alatt. Az iratcsomónak meg kell felelnie az 1.336/2022-es számú Kormányhatározat előírásainak.

 

A beiratkozási iratcsomók  iktatószám alapján azonosíthatók az érintett személyek személyazonossága védelmének érdekében.

 

A beiratkozási lap, a könyvészet és a versenyvizsga szabályzata a kórház iktatójában vehető át, illetve letölthető a kórház honlapjáról www.spitalmciuc.ro, a megyei tanács honlapjáról www.hargitamegye.ro, valamint megtekinthető a kórház hirdetőtábláján.

 További információ a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Személyi Képzési és Szakmai Értékelési Irdodában kérhető, vagy a 0266/324193-as telefonszámon, 109-es belsőn.

 

Dr. Konrád Judith

menedzser

 

 • Beiratkozási űrlap:

Megnyitás

 • Könyvészeti anyagok és munkaköri leírások:

Könyvészet
Munkaköri leírás Dietetikus részleg-Élelmiszer részleg
Munkaköri leírás Munkavédelem-Biztonsági Részleg
Munkaköri leírás FIRAM
Módszertan

 • Dossziék kiválogatása:

Megnyitás

 • Pszichológiai vizsga:

Megnyitás

 • Pszichológiai vizsga eredmény:

Megnyitás

 • Írásbeli vizsga eredményei:

Megnyitás

 • Szóbeli vizsga eredményei:

Megnyitás

 • Végleges eredmények:

Megnyitás