HIRDETÉS

 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 2022. Július 14 és Július 18 között versenyvizsgát szervez a 497/2010-es számú Kormányzati Határozat és a 95/2006-os Törvény előírásainak 184. számú cikkelye értelmében a következő funkciók betöltésére:

 • 1 állás – koordinátor főasszisztens az Integrált járóbeteg-szakrendelőkhöz;
 • 1 állás – osztályvezető főasszisztens az Infektológiai osztályra;
 • 1 állás – osztályvezető főasszisztens a Gasztroenterológiai osztályra;
 • 1 állás – osztályvezető főasszisztens a Szülészet-Nőgyógyászati osztályra;
 • 1 állás – koordinátor főasszisztens a Kórház fertőzésmegelőzési osztályra;
 • 1 állás – osztályvezető főasszisztens az Urológiai osztályra:    

    

A 497/2010-es számú Kormányzati Határozat és a 95/2006-os Törvény előírásainak 184. számú cikkelye értelmében, a meghirdetett végleges állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 • megfelel a törvény által előírt jogszabálynak a szakma gyakorlására Romániában;
 • az életkora megfelel, betöltötte minimum a 18 évet;
 • teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes munka orvos által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
  •megfelel a törvény által előírt tanulmányi végzettséggel a megpályázott állás betöltésére;
 • megfelel a törvény által előírt feltételeknek a megpályázott állás betöltésére;
 • nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

 

Feltételek:

–  tanulmányok: Hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával, Egészségügyi Posztlíceum vagy elismervény a 797/1997-es számú Kormányzati Határozat alapján vagy, érettségi diploma;

–  régiség a szakmában: 5 év mint általános orvosi/ higiénés asszisztens.

 

A jelentkezési iratcsomó a követező dokumentumokat kell tartalmazza:

a. beiratkozási kérést;

b. személyi igazolvány másolatát, születési igazolvány másolatát, esetenként házassági bizonyítvány másolatát;

c. tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatokat és szakképesítést igazoló iratokat, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;

d. munkakönyv másolatot, vagy esetenként azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget a 2011. január 1 utáni időszakról;

e. Revisal jelentést a 2011. január 1 utáni időszakról;

f. büntetlen előéletet bizonyító okiratot – eredetiben;

g. megfelelő egészségi állapotot igazoló igazolás – eredetiben;

h. másolatot az egyéni szakmai teljesítmény értékeléséről, illetve adott esetben ajánlást az utolsó munkahelyről;

i. egyéb különleges igazolást, ami szükséges a versenyvizsgán való részvételhez;

j. az orvosi asszisztensek részére az O.A.M.G.M.A.M.R. által kibocsájtott tagsági bizonylatot;

k. igazolást az O.A.M.G.M.A.M.R. részéről, a vizsgára való részvételhez;

l. a személyes adatok védelmére vonatkozó információk;

m. nyugtát a vizsgadíj befizetéséről, amit a kórház pénztárában kell befizetni;

 

Az iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 

A beiratkozási iratcsomók válogatása 2022. Július 12-én 10 órától, a versenyvizsgák 2022. Július 14-én, 10:00 órától kezdődnek az írásbeli próbával és 2022. Július 18-án a szóbeli próbával folytatódnak, Hargita Megye Tanácsának székhelyén, a Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt. Mindkét próba román nyelven történik.

A jelentkezési iratcsomót 2022. Június 29 és 2022. Július 8-ig nyújthatják be, 8:00 és 14:00 óra között, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház iktatójában, a Csíkszereda, Dr. Dénes László utca, 2. szám alatt, amelyek a 497/2010-es számú Kormányzati Határozat és a 95/2006-os Törvény előírásainak 184. számú cikkelyének kell megfelelniük.

A beiratkozási lap, a könyvészet és a versenyvizsga szabályzata a kórház titkárságán vehető át, illetve a kórház honlapján (www.spitalmciuc.ro), a megyei tanács (www.hargitamegye.ro) honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg.

 

Bővebb felvilágosítás a 0266-324193-as 109-es belső telefonszámon.

 

 

Dr. Konrád Judith

menedzser