Szigorú költségvetés mellett folytatják az egészségügyi és infrastrukturális fejlesztéseket

Hargita megye 2024-re tervezett költségvetése több mint 730 millió lej, amelyből Hargita Megye Tanácsa 423,5 millió lejből, a különböző alárendelt intézmények további közel 300 millió lejből gazdálkodnak. Sajtótájékoztató keretében mutatták be a 2024-es évre összeállított költségvetés tervezetet és a hozzá kapcsolódó konzultációt január 10-én, a megyeházán.

A költségvetés összeállításánál az volt a cél, hogy a lehető leghatékonyabb módon gazdálkodjanak abból a keretösszegből, amely az idei évre rendelkezésre áll. A tavalyi évhez képest idén jelentősebb összegeket különítettek el a kölönböző beruházásokra és fejlesztéssekre. Kiemelt helyen az infrastruktúra, egészségügy és oktatás.

A költségvetés végleges formáját a jövő heti tanácsülésen szeretnék elfogadni, addig is várják a lakosság véleményét, meglátásait. A következő linken elérhető kérdőív kitöltésével bárki hozzászólhat a jelenlegi tervezethez, január 15-ig. Kérdőív.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta, nehéz helyzetet okoz az országos költségvetési törvény, nem tartja megfelelőnek a jövedelemadó lakosságarányos visszaosztási rendszerét.

Egy olyan megye, mint Hargita megye, ahol nagyon sok kis település van, kevés lakossal, nagyobb költségekkel néz szembe, gondoljunk csak az infrastruktúrára, mint egy olyan megye, ahol többezres a városok lakossága. Mégis hatalmas összegeket kapnak a visszaosztásokból, bár kevesebb a kiadásuk.

Ebben az évben is vannak célirányos öszegek, amelyeket az állami szolgáltatásokra fordítanak, mint a kórházak vagy speciális iskolák, de EU-s források tekintetében is jelentős összegek állnak a rendelkezésre, emellett pedig saját jövedelemmel is számolhatnak.

 A megye mindhárom térségében folytatódnak elkezdett beruházások, de új fejlesztések is tervben vannak. Ebből Udvarhelyszéken kiemelendő az Énlaka felé vezető út, A siklódi út befejezése, a Székelyudvarhely – Székelykeresztúr közötti útszakasz közel 160 millió lejes beruházása.

Gyergyó-térségben tervben van a Gyergyóditró – Gyergyótölgyes útszakasz folytatása. Ugyanakkor szeretnék elkezdeni az Orotva és Borszék közötti megyei út építését és a remetei megyei út folytatását, e mellett a gyergyószentmiklósi kis terelőút kivitelezése és a Gyergyótekerőpatak felé vezető terelőút tervezése fontos fejlesztés a medencében.

Csík-térség tekintetében a felcsíki településeket összekötő megyei jelzésű út kivitelezése lesz nagyobb beruházás, amely Balánbánya irànyába, Kovácspéteren keresztül a gyergyószentmiklósi 4-es km-hez kapcsolódik be, ez a turizmus tekintetében is jelentős fejlődést hozhat. Folytatódik a Gyimesek-völgyében is a megyei útrendszer építése, az árvízvédelem kiépítését követően, idén az aszfaltozásra is sor kerül. 

Az egészségügy tekintetében egy 12 millió lejes hozzájárulással be tudják fejezni a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház műtőblokkját, valamint folytatják az orvoslakások építését, kórház épületének biztonságossá tételét.

Büdösfürdőn tervben van a mofetta felújítása, mint külső kórházi egység, valamint a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ fejlesztése.

Az országos helyreállítási alapból (PNRR) több intézmény felújítása is elkezdődik, így többek között a megyeháza és a Vámszer Géza Művészeti Népiskola épülete is.

Pályázatok tekintetében 17 millió eurót fordíthatnak megyeszerte oktatási intézmények digitalizálására és felszerelésére, 5 millió eurót iskolabuszok beszerzésére. E mellett pedig az idén is kiírásra kerülnek a civil pályázati programok, melynek költségvetése a tavalyihoz képest nem csökkent. Az erős társadalmi igény miatt a sportpályázat összege nőtt jelentősen 1,6 millió lejre. A költségvetés elfogadása után ezen pályázatok rövid időn belül kiírásra kerülnek.

A költségvetés tervezetét, valamint további részleteket, dokumentumokat itt tanulmányozhatnak: https://hargitamegye.ro/koltsegvetes-konzultacio/

Csíkszereda, 2024. január 10.