A magyar EU-elnökség érdemben foglalkozhat a medvekérdéssel

Ma Brüsszelben, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és a Régiók Európai Bizottságának jelentéstevője az európai uniós környezetvédelmi politikák alkalmazásának túlzásaira és az ezzel járó veszélyekre hívta fel a figyelmet, különös tekintettel a medvekérdésre.

A Belga soros EU-elnökséggel és az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának biodiverzitás igazgatóságának képviselőjével folytatott június 14-i  államközi megbeszélés során a védettségi státusz került megbeszélésre.

A védett fajok besorolását tartalmazó Berni Nemzetközi Egyezmény mellékletei mentén. A besorolás módosításáról egyeztettek az EU-tagállamok képviselői, ahol Borboly Csaba, bemutatta a jelentést és kihangsúlyozta, hogy az emberi élet védelme kellene a legfontosabb legyen minden jogszabály alkalmazásakor.

A tagországok  és a Környezetvédelmi főigazgatóság képviselői nem értették meg, hogy a nemzetközi jogszabályokban garantált jogot az emberi élet védelmére, például Romániában az illetékes Környezetvédelmi Minisztérium, a kormány és a parlament nem tudja minden esetben gyakorolni, mert az bírósági úton érvénytelenítik egyes zöld civil szervezetek, a jelenleg érvényes védettségi státuszra hivatkozva.

–  Romániában a bíróságok döntései gyakran ellehetetlenítik az EU-s irányelvek végrehajtását, különösen az  92/43/EGK tanácsi irányelv 16. cikkelyének betartását, amely a természetes élőhelyek védelmére és a vadon élő állatok védelmére vonatkozó szabályok betartására vonatkozik. Hiába hoznak döntéseket a miniszterek, a kormány vagy a parlament, ezeknek a legtöbb esetben, bíróságon nincs esélyük.

Ezért szükséges a szigorúan védett státusz differenciált kezelése, vagyis nemcsak fajok szerint, hanem a tagországok és azon belül a régiók (nuts 3) szintjén, hogy rossz indulattal ne lehessen a jogos és az Élővilág Irányelv által lehetővé tett derogálásokat érvényteleníteni.  Ezért is kérjük és bízunk benne, hogy a magyar elnökség is támogatni fogja ezt az ügyet – tette hozzá a megyeelnök, továbbá hangsúlyozta, hogy Romániában, a politikusok legjobb szándéka ellenére, a bíróságok gyakran a radikális környezetvédők mellé állnak, ami akadályozza az emberi élet védelmét szolgáló intézkedések bevezetését.

Szinte ki lehet jelenteni, hogy létrejött az országos és Nemzetközi jogszabályok feletti sajátos jogszabály “alkalmazás”, ahol a kivételek érvényesítését lehetetlenné teszik. Számos romániai bírósági döntést és azok bírói indoklását juttatta el a Főigazgatóság szakemberi számára, hogy tudjanak meggyőzödni a romániai valóságról:

Link  

Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága felelős az EU környezetvédelmi politikájáért, célja a környezet védelme és javítása a jelen és a jövő nemzedékek számára. Az igazgatóság gondoskodik arról is, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák az uniós környezetvédelmi jogszabályokat, és nemzetközi fórumokon képviseli az európai uniót a környezetvédelmi kérdésekben.

Borboly Csaba rámutat arra, hogy a környezetvédelmi jogszabályok alkalmazása során az emberi élet védelme nem szorulhat háttérbe, és szükséges a jogi keretek rugalmasabbá tétele a helyi igények és sajátosságok figyelembevételével.

https://cor.borbolycsaba.ro/jelentesek

 

Csíkszereda, 2024. július 4.