62-Határozat tervezet a “A Hargita megyei Gyergyóremete integrált hulladékgazdálkodási központjában lévő hulladéklerakó és hulladékkezelő létesítmények – beleértve a Csíkszentsimon válogatóművet is – üzemeltetésének koncesszió útján történő átruházása” koncessziós szerződéshez kapcsolódó műszaki leírás jóváhagyásáról;

Határozat tervezet

Jóváhagyási Jelentés

Melléklet

Melléklet MODEL

Kifüggesztési Jegyőkönyv