Határozat tervezet a Hargita Megyei Tanács 279/2022. számú, a Hargita Megyei Közigazgatási Palota épületében, a Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt található, Hargita megye közvagyonához tartozó és Hargita Megye Tanácsának igazgatása alatt álló, helyiségek nyilvános pályázat útján történő bérbeadásáról szóló megyei tanácsi határozat módosításáról, a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal;

Határozat tervezet

Jóváhagyási jelentés

Kifüggesztési jegyzökönyv